COMUNICAT USR- FILIALA BACĂU- ALEGERI

February 19, 2018 in Evenimente by administrator

CONVOCATOR
Adunări Generale ale Filialelor USR
În temeiul dispozițiilor art. 16 și art. 33 din Statutul Uniunii Scriitorilor din
România în forma în vigoare, Președintele Filialei CALISTRAT COSTIN, cu sediul în
Bacău, str. PICTOR AMAN, nr. 94 C, Filială a Uniunii Scriitorilor din România
(denumită în continuare „U.S.R.”), cu sediul în Calea Victoriei nr. 133, sector 1 –
București, membră a Alianței Naționale a Uniunilor de Creatori („A.N.U.C.”), CIF RO
2786991, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Filialei BACĂU, compusă, potrivit
dispozițiilor statutare, din membrii USR care își exprimă votul în cadrul acesteia, care va
avea loc în data de 25 aprilie 2018, ora 14, la adresa: Str. Razboieni, nr. 22, SALA
ATENEU-Bacău.
Ordinea de zi a Adunării Generale a Filialei
Adunarea Generală a Filialei va avea următoarele obiective:
1. Alegerea Președintelui USR pentru mandatul 2018-2023;
2. Alegerea Președintelui Filialei pentru mandatul 2018-2023;
3. Alegerea Comitetului de Conducere al Filialei;
4. Alegerea reprezentantului Filialei în Consiliul USR, altul decât Președintele
Filialei (numai pentru Filialele cu peste 150 membri);
Toți candidații la funcția de Președinte USR ale căror candidaturi au fost validate
de Comisia de Monitorizare a Alegerilor pot participa, pentru a-și susține candidatura, la
Adunarea Generală a Filialei.
Membrii Filialei care doresc să candideze la funcția de Președinte al Filialei pot
depune candidaturile la secretariatul Filialei, în str. PICTOR AMAN nr. 94 C, până la
data de 20 aprilie, ora 12. Candidaturile trebuie semnate în original și depuse personal.
Candidaturile nedepuse în termen nu vor fi luate în considerare.
Votul în cadrul Adunării Generale
Membrii Filialei prezenți la data, ora și locul desfășurării adunării generale a
filialei votează într-o urnă Președintele Filialei, Comitetul de Conducere al Filialei și
(numai unde e cazul) reprezentantul în Consiliul USR, iar într-o altă urnă votează
Președintele U.S.R.
Pot vota în cadrul adunării generale a filialei numai membrii filialei. Un membru
al filialei poate vota un singur candidat la funcția de Președinte USR și un singur candidat
la funcția de Președinte al Filialei. Nu se admit voturile prin reprezentant.
Procesul de vot se va închide la data de 25-04, la ora la care se încheie Adunarea
Generală a Filialei. Rezultatele alegerilor pentru Președintele Filialei, Comitetul de
Conducere al Filialei și reprezentantul Filialei în Consiliul USR (numai unde este cazul)
se vor consemna într-un proces-verbal. Rezultatele alegerilor pentru Președintele USR se
vor consemna într-un proces-verbal întocmit de Comisia de Monitorizare a Alegerilor, la
data de 5 mai 2018, în cadrul Consiliului USR.
Prezentul convocator va fi adus la cunoștința membrilor filialei prin publicarea
acestuia pe pagina de internet a filialei, precum și prin publicarea într-un ziar recunoscut
pe plan local.
Președintele Filialei BACĂU,
CALISTRAT COSTIN