COMUNICAT USR- FILIALA BACĂU- ALEGERI

februarie 19, 2018 în Evenimente de administrator

CONVOCATOR

Adunarea Generală a Filialei Bacău a Uniunii Scriitorilor din România

În temeiul dispoziţiilor art. 16 şi art. 33 din Statutul Uniunii Scriitorilor din România în
forma în vigoare, Preşedintele Filialei Bacău, cu sediul în strada Pictor Aman nr. 94C, Filială a
Uniunii Scriitorilor din România (denumită în continuare „U.S.R.”), cu sediul în Calea Victoriei
nr. 133, sector 1 – Bucureşti, membră a Alianţei Naţionale a Uniunilor de Creatori („A.N.U.C.”),
CIF RO 2786991, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Filialei Bacău, compusă, potrivit
dispozițiilor statutare, din membrii U.S.R. care își exprimă votul în cadrul acesteia, care va avea
loc în data de 25 aprilie 2018, ora 14.00, la adresa din Strada Războieni nr. 22, Sala Ateneu –
Bacău.
Ordinea de zi a Adunării Generale a Filialei
Adunarea Generală a Filialei va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:
1. Dezbaterea activității USR, a Președintelui, a Prim-vicepreședintelui și a
Vicepreședintelui, a Comitetului Director și a Consiliului USR, precum și a Președintelui Filialei
pentru mandatul 2013-2018;
2.Votarea raportului de activitate al conducerii USR, prezentat de Președinte, precum și
al Președintelui Filialei pentru mandatul 2013-2018;
3. Alegerea Președintelui USR pentru mandatul 2018-2023;
4. Alegerea Președintelui Filialei pentru mandatul 2018-2023;
5. Alegerea Comitetului de Conducere al Filialei;
Toţi candidaţii la funcţia de Preşedinte U.S.R. ale căror candidaturi au fost validate de
Comisia de Monitorizare a Alegerilor pot participa, pentru a-şi susţine candidatura, la Adunarea
Generală a Filialei.
Membrii Filialei care doresc să candideze la funcția de Președinte al Filialei și la
celelalte funcții eligibile din cadrul Filialei pot depune candidaturile la secretariatul Filialei din
strada Pictor Aman nr. 94C până la data de 24 martie 2018, ora 12.00. Candidaturile trebuie
semnate în original şi depuse personal. Candidaturile nedepuse în termen nu vor fi luate în
considerare.
Votul în cadrul Adunării Generale
Membrii Filialei prezenţi la data, ora şi locul desfăşurării adunării generale a filialei
votează într-o urnă Preşedintele Filialei şi Comitetul de Conducere al Filialei, iar într-o altă urnă
votează Preşedintele U.S.R.
Pot vota în cadrul adunării generale a filialei numai membrii filialei. Un membru al
filialei poate vota un singur candidat la funcția de Preşedinte U.S.R. şi un singur candidat la
funcţia de Preşedinte al Filialei. Nu se admit voturile prin reprezentant.
Procesul de vot se va închide la data de 25 aprilie 2018, la ora la care se încheie
Adunarea Generală a Filialei. Rezultatele alegerilor pentru Preşedintele Filialei şi Comitetul de
Conducere al Filialei se vor consemna într-un proces-verbal. Rezultatele alegerilor pentru
Preşedintele U.S.R. se vor consemna într-un proces-verbal întocmit de Comisia de Monitorizare
a Alegerilor, la data de 5 mai 2018, în cadrul Consiliului U.S.R.
Prezentul convocator va fi adus la cunoștința membrilor filialei prin publicarea acestuia
pe pagina de internet a filialei, precum şi prin publicarea într-un ziar recunoscut pe plan local.

Președintele Filialei Bacău,
Calistrat Costin