DAN PERȘA – candidat la președinția Filialei Bacău a Uniunii Scriitorilor din România

martie 28, 2023 în Evenimente de administrator

Câteva puncte ale proiectului meu de candidatură la funcţia de Preşedinte al Filialei Bacău a Uniunii Scriitorilor din România – Dan Peşa

Motivul pentru candidez la funcţie de Preşedinte al Filialrei Bacău a Uniunii Scriitorilor din România are un substrat moral. Actualul preşedinte, domnul Brăneanu, a anunţat că se retrage în urmă cu vreun an şi jumătate şi mi-a spus că ar vrea să candidez. Am refuzat categoric, deoarece sunt prozator şi munca la filială mi-ar lua o bună parte din timp şi un efort considerabil. Dar domnul Brăneanu a ştiu să-mi atingă coarda sensibilă şi mi-a dat un text salvat pe telefon despre Oblomov şi dezumanizare. Oblomov îşi păstra umanitatea, deoarece, altfel, prea multă acţiune poate dezumaniza. Am înţeles acest lucru şi mi s-a părut admirabil. De atunci am început să meditez la ce aş face eu ca preşedinte de filială şi dacă aş aduce un plus de acţiune şi de mulţumire membrilor USR. Şi treptat mi-am dat seama că aş putea face multe. Sunt un bun organizator. Şi proiectul meu ar arăta cam aşa.

În cazul că voi fi ales, principiul meu  fundamental va fi „Totul pentru membrii Filialei, totul pentru Uniunea Scriitorilor”.

În primul rând aş dori să fac organizarea internă a Filialei prin propuneri adresate Comitetului Filialei. O organizare pe directorate, Apoi, după o discuţie cu oamenii pe care îi consider potriviţi pentru astfel de funcţii, îi voi numi cu acordul lor. Este vorba despre o organizare internă, strict locală, dar care poate concentra energiile celor pricepuţi. În acest sens, una dintre problemele pe care doresc să le rezolv este cea a Cenaclului Filialei. Pentru că au fost unele puncte în care nu am fost de acord cu dl. Brăneanu şi unul dintre ele este renunţarea la activitatea cenaclului. Dar un cenaclu într-o formulă nouă, mai dinamică. Nu doar întâlniri pentru a citi textele proaspete ale scriitorilor, ci şi pentru a discuta cărţilor noi ale membrilor Filialei. Desigur, va fi nevoie de un Director de cenaclu şi câteva ajutoare.

Apoi aş vrea să institui Conferinţele Filialei. Avem numeroşi scriitori valoroşi, care pot conferenţia pe diverse teme, dar putem avea şi invitaţi de marcă din circuitul Uniunii Scriitorilor.

La ora actuală, mulţi dintre membrii Filialei mi-au spus că se simt inutili, deoarece activitatea Filialei stagnează. Vreau ca prin organizarea internă a Filialei să dau un sens apartenenţei lor la Uniunea Scriitorilor şi să le ofer ocazia de a conduce şi a participa la acţiuni care să-i intereseze şi să le placă şi să le fie utile.

Vreau, de asemenea, să-i aduc pe membrii Filialei în atenţia publicului cititor şi a comunităţii. Avem mulţi scriitori buni şi ei merită să fie cunoscuţi. Relaţiile pe care le am cu presa şi posturile de tv îmi vor permite să realizez un astfel de program prin care scriitorii noştri să devină vizibili, să fie cunoscuţi, să se vorbească despre ei.

Un alt punct al programului meu este legat de revista „Plumb”. Creată de dl. Prăjişteanu, ea a devenit un reper cultural pentru membrii Filialei. Actualmente funcţionează sub egida USR. Aş dori să dezvolt logistica ei şi să găsesc noi surse de finanţare şi să-i sensibilizez pe membrii filialei pentru a deveni conştienţi că, de fapt, este revista lor şi s-o susţină cu toată energia lor. Aici sunt publicate creaţiile lor, consemnările critice la cărţile lor, dar tot aici pot fi publicate informaţii despre întâmplările Uniunii Scriitorilor, pot fi publicare comunicate, convocări.

Vreau să realizez un climat de bună colaborare şi amiciţie între membrii Filialei. Tragem cu toţii la aceeaşi căruţă.

Fiind prozator, ştiu cât munceşte un scriitor pentru cărţile scrise de el. sunt oameni care au o slujbă sau au avut o slujbă şi când se întorceau acasă de la muncă, nu porneau la distracţii, ci se aşezau la masa de scris şi munceau. Singura lor satisfacţie, a celor care s-au pensionat, este în acest moment faptul că Uniunea Scriitorilor posedă utilităţile publice. Însă doar atât mi se pare doar o parte din ceea ce merită pentru munca lor ca scriitori. Aş vrea ca Filiala să le ofere şi alte satisfacţii. Afirmare, cărţi scoase la edituri prestigioase, acţiuni organizate în beneficiul lor.

Sunt aici o parte dintre ideile mele de realizat în caz că voi fi ales. N-am uitat, desigur, faptul că Filiala are o medie de vârstă foarte ridicată şi avem nevoie de noi membri relativ tineri. Ca redactor la revista „Ateueu” cunosc scriitorii din Bacău  şi din împrejurimi, ştiu care dintre ei ar merita să facă parte din USR. Îi voi îndemna să depună eforturi pentru a îndeplini condiţiile necesare primirii în Uniune şi le voi susţine dosarele la Bucureşti în faţa Comisiei de validare în alt fel decât s-a făcut până acum. În principiu, noi îi cunoaştem pe aceşti scriitori şi cuvântul Comitetului ar trebui să cântărească mai mult decât unele condiţii formale.

Ceea ce vreau este ca Filiala să nu mai facă apel doar la istorie. Istoria a fost viziunea dlui Brăneanu: istoria Filialei, istoria literaturii, înaintaşii în ale scrisului plecaţi dintre noi. Foarte frumos aşa ceva, nu voi părăsi ideea, dar eu vreau ca Filiala să fie în primul rând o filială a scriitorilor vii, să se adreseze, prin acţiunile ei, scriitorilor vii, să le ofere un cadru de manifestare şi afirmare prin organizarea de acţiuni concrete.

Dacă voi fi ales Preşedinte al Filialei, vreau să propun Comitelului Filialei să adopte o hotărâte prin care foştii preşedinţi ai Filialei să fie numiţi preşedinţi onorifici pe viaţă, ca o recunoaştere a muncii lor în folosul obştii scriitorilor.

Se află aici o parte dintre proiectele pe care le propun pentru realizare în cazul că voi fi ales Preşedinte. Detalierea lor ar cere zeci de pagini.

Voi aminti doar faptul că îl avem în filială pe cel mai important scriitor băcăuan de la Bacovia încoace, poetul Ovidiu Genaru. Îl avem pe Petru Cimpoieșu, un mare prozator tradus în numeroase limbi ale lumii. Pe Viorel Savin, un scriitor de care ar fi mândru orice mare centru Cultural al țării. Avem o scriitoare de mare anvergură, poetă, prozatoare şi critic literar, Cristina Ştefan. Un poet ca Teodor Calcan, mult prea puțin cunoscut raportat la adevărata sa valoare. Avem un poet ca Alexandru Dumitru, care fără îndoială are disponibilități și pentru a fi activ în cadrul filialei. În Filiala noastră se află Ioan Tudor Iovian, se află Ioan Fercu, se află Victor Munteanu. Fac parte din filială Valeria Manta-Tăicuțul și Nicolae Tăicuțul. Avem, ce drept foarte puţini, tineri scriitori. Între ei Oana Savin, Violeta Savu, Tincuța Bernevic, Băbuşanu, Adrian Lungu. Îl avem pe cel mai important exeget al lui Bacovia, domnul Constantin Călin. Avem un pătrunzător eseist, care este şi un mare traducător din persană, Gheorghi Iorga. Pe Cornel Galben, cunoscut tuturor băcăuanilor. Şi, desigur, un mare reper al criticii literare, Petre Isachi. Şi numeroşi alţi scriitori importanţi, care merită să fie onoraţi la adevărata lor valoare.

Închei prin a-i ura contracandidatului meu, actualul Preşedinte, domnul Dumitru Brăneanu, succes în alegeri. Sunt convins că şi Domnia Sa, ca şi mine, doreşte binele Filialei şi a membrilor ei şi având împreună acelaşi scop, conlucrarea noastră nu poate fi decât benefică.