DECRET PREZIDENȚIAL, 1 iulie 2015

iulie 13, 2015 în Evenimente de administrator

 

11201848_817854211655475_7496600934255069193_nUSR-SIGLA-

Felicitări, USR!

„În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A și ale art. 10 din Legea nr. 29/ 2000 privind sistemul național de decorații al României, republicată, cu prilejul aniversării a 20 de ani de la constituirea Alianței Naționale a Uniunilor de Creatori din România, în semn de înaltă prețuire pentru prestigioasa activitate pusă în slujba promovării creației literare prin organizarea de târguri de carte, festivaluri, conferințe și manifestări de dezbatere și promovare a literaturii, precum și concursuri de proiecte culturale – talentul literar fiind validat și recompensat prin acordarea prestigioaselor premii ale Uniunii Scriitorilor,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic.

Se conferă

Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofițer, categoria A «Literatura», Uniunii Scriitorilor din România.                                                                            

DESCHIDERE-Ungureanu-Ordinul-meritul-cultural-in-grad-de-cavaler-F

 

 

 

 

 

(„Monitorul Oficial” din 1 iulie 2015, Decretul nr. 587/ 2015)