Eveniment editorial- proiect editorial 2017-ANUL OVIDIU

aprilie 30, 2018 în Evenimente de administrator

SUFLETE SPRE SOARE
Antologie de versuri – proiect sponsorizat de Cristina Ștefan

Prefață: Viorel Savin
Coordonator proiect: Cristina Ștefan
Redactare, coperta, Mioara Băluță

Viorel Savin
Altruismul empatic al Cristinei Ştefan- Prefața

Într-o zi de iulie a anului 2016, într-un gestdonquijotesc justificat de abulia principalilor factoridecizionali cu privire la evenimentul împlinirii a 2060 de ani  de la naştere şi a 2000 de ani de la moartea marelui poet Publius Ovidius Naso – despre care, ferm convins că este înaintaşul literelor româneşti, scrisesem piesa de teatru „Bucuria de a fi îndurerat la Tomis”, onorată cuun premiu naţional şi jucată la Teatrul Naţional al Radiodifuziunii Române cu o distribuţie excepţională, în regia lui Cristian Munteanu -, am expediat către cei mai importanţi factori decizionali şi formatori de opinie -Preşedinţia, Parlamentul, rectoratele unor universităţi, unele personalităţi etc. -, o „scrisoare deschisă” prin care demonstram / ceream:„…faptul că noi, românii, nu avem / nu ne-am dovedit abilitatea şi determinarea de a ne asuma măcar parţial, cu benefice consecinţe pentru imaginea patrimoniului cultural, valori alogene, deşi motive şi îndreptăţiri au existat: Puşkin a trăit în exil la Chişinău, Petoffi a murit la Albeşti lângă Sighişoara, Ady Endre sa
născut în satul Macenţiu – Sălaj, Lenau s-a născut în actualul Lenauheim – Timiş etc., etc., iar Ovidiu, nu? şi-a scris „Tristele” şi „Ponticele” chiar aici; mărturisind despre obiceiurile, îmbrăcămintea şi armele strămoşilor noştri, despre vegetaţia, relieful şi clima în care aceştia vieţuiau. Și, mai mult decât atât: găsim dovada /afirmaţia în cărţile sale tomitane că a scris versuri în graiul getic!; şi că „însinguratul” chiar a corespondat cu regele odris Cotis, poet la rândul lui!, faptul că în nicio istorie literară românească,
spre paguba zestrei obşteşti, nu figurează cu pozitivă ostentaţie aceste… „vitale amănunte” mă determină, neîntrezărind încă nicio iniţiativă publică, să mă grăbesc a aminti că în 2017 se împlinesc, ambele „cifre” sunt rotunde: 2060 de ani de la naştere şi
2000 de ani de la moartea marelui Ovidiu şi mă obligă să întreb / propun: oare nu ar fi potrivit să i se organizeze o sărbătoare?
O Sărbătoare Naţională! (Doar avem tot interesul să îndrăznim!) Sau, de ce nu?, să i se organizeze o sărbătoare europeană! Cu colocvii, cu volume tipărite despre el şi despre opera lui, cu reeditări, cu lansări  ale operelor sale şi cu spectacole, – jucate simultan la
Constanţa şi la Sulmona!…”
Demersul meu întâmpinat din start, de către cei mai mulţi dintre „oficialii” contactaţi, cu grimase de îndoială şi de uimire „foarte inteligente”, în pofida aşteptărilor s-a concretizat; cu formidabil succes, chiar:
La Bacău, unde, amintesc: s-a născut poetul Vasile Alecsandri – primul autor al unei piese de teatru despre Publius Ovidius Naso! -, a fost editat cu sprijinul Consiliului Judeţean volumul „Vieţile poetului”, – o antologie „de lux” susţinută de un riguros aparat
ştiinţific, alcătuită din piesele de teatru scrise în literatura română despre Poet.
La Constanţa, după cum a fost şi firesc!, s-a deschis ANUL OVIDIU cu două premiere de teatru şi cu o lansare de carte, – autorul lor, scriitor băcăuan. Tot la Bacău, poeta Cristina Ştefan, ferventă şi eficientă susţinătoare a Proiectului 2017 – ANUL OVIDIU, a lansat în cadrul Serilor literare moderate cu o rară devoţiune de către Domnia Sa, Concursul de poezie „OVIDIU”, finalizat acum, iată, cu participarea a 230 de creatori de poezie din întreaga ţară şi din diaspora.
Pentru cei care o cunosc mai puţin, precizez că doamna Cristina Ştefan nu este „o instituţie”; cu prevederi bugetare, cu salariaţi conştiincioşi, cu proiecte de îndeplinit, cu cheltuieli planificate şi cu profit: ea este o poetă! Dar atât de generoasă încât, cu puţinul / multul pe care îl are, îşi sprijină confraţii! Uimitor, nu? Nu! Fiindcă Cristina Ştefan este un artist! Iar viaţa publică a artiştilor, cea a scriitorilor în mod special, este fatal proiectată… uneori trist, alteori eclatant, pe ecranul ţesut cotidian din faptele altruiste ale confraţilor.
(Din păcate – aici e cazul să reamintesc! -, de când se ştie că lumea… „e lume”, altruismul oamenilor dezvoltă finalităţi dintre cele mai neaşteptate. După unele fapte, acelea săvârşite cu empatie, beneficiază confraţi mai mult sau mai puţin urgisiţi, după altele, cele săvârşite cu ipocrită jertfire, beneficiază – cu câtă urâtă mulţumire! -, chiar sinele făptuitorilor acestora, iar după altele beneficiază sistemul cvasianarhic: gaşca, organizaţia formată din găşti, sau statul, în dauna individului. După alte fapte altruiste, îndeobşte după cele ce susţin principii politice, economice sau morale… beneficiază / se tulbură grav însăşi naţiunea!) Închizând paranteza, continui
afirmând că poeta Cristina Ştefan, prin gestul generos de a edita pe speze proprii antologia „Suflete spre soare”, îşi dovedeşte cu excelenţă, încă o dată, empatia şi altruismul faţă de cei care, îngenunchiaţi de existenţa precară şi neiertătoare, încearcă să îşi găsească adăpost pentru suflet, în poezie.
Fapta Domniei Sale, ţesută în pânza pe fundalul căreia ni se consumă destinele, o face diferită. Şi nu cred că putea aduce un omagiu mai nobil marelui Publius Ovidius Naso decât făcând gestul acesta prin care, dând o discretă dar cuvenită palmă pasivităţii, iresponsabilităţilor şi laşităţilor de tot felul, îşi dovedeşte dragostea, sacrificiul, răbdarea şi afecţiunea faţă de confraţi.
Altruismul empatic al Cristinei Ştefan este un exemplu bun de urmat!

Cristina Ștefan
Nota editurii
Amplul proiect ”2017 – ANUL OVIDIU” a fost  reprezentat prin diverse evenimente dedicate marelui poet tomitan, Publius Ovidius Naso  și a fost inițiat și susținut de scriitorul băcăuan Viorel Savin. I s-au alăturat Filiala USR Bacău, președinte Calistrat Costin, Cenaclul Lira21 – îndrumător Cristina Ștefan, Univ. G. Bacovia- prof. Ioan Dănilă, instituții, licee, școli. S-au desfășurat o seamă de evenimente, între care și editarea și lansarea volumului Viețile poetului, autor Viorel Savin, lansată în cadrul Serilor literare, proiect al Cristinei Ștefan, în cadrul căruia s-a analizat mersul, evoluția, rezultatele proiectului ”2017- ANUL OVIDIU” pe parcursul
întregului an. Una din activitățile proiectului a inclus Concursul de poezie “OVIDIU”, dedicat evenimentului ”2017- ANUL OVIDIU”, având 230 de participanți din întreaga țară și din diaspora. Din cei 230 de autori, juriul a decis 5 premianți, cu două premii și 3 mențiuni.
Juriul a fost alcătuit din criticul Petre Isachi – președinte, Calistrat Costin – președinte filiala Bacău a USR, criticul Grigore Codrescu, scriitorul Dan Bogdan Hanu și scriitorul Viorel Savin, managerul și inițiatorul proiectului ”2017- ANUL OVIDIU”.
Criteriile de evaluare pentru creațiile participante la concurs au fost: respectarea condițiilor impuse prin regulamentul concursului, exprimarea coerență, adecvarea conţinutului la stilul promovat de autor, lirism și apartenența textului la genul liric, existența de greşeli de scriere sau greşeli gramaticale în text, originalitate.
Juriul a evaluat textele a 50 de participanți, nominalizați pentru premii, fără a avea informații legate de autori. Textele au fost numerotate și puse la dispoziția juriului în format paper de “muncitorii” acestui concurs: Cristina Ștefan și Mioara Băluță.
PREMII:
PREMIUL I- NU S-A ACORDAT
PREMIUL II:
MELANIA BRICIU ATANASIU- VIENA, AUSTRIA
PREMIUL III:
RODICA DASCĂLU- BACĂU
MENȚIUNI:
CAMELIA MANUELA SAVA – RÂMNICU SĂRAT
SANDU ROXANA ELENA- SLOBOZIA IALOMIȚA
CRISTINA BUTNARU- GALAȚI
Premierea a avut loc la sediul USR Bacău, în data de 6 decembrie 2017, ora17.
Antologia de față cuprinde autorii selectați ca finaliști în cadrul concursului “OVIDIU”, fiind sponsorizată de Cristina Ștefan la Editura ArtBook.
Felicităm autorii și mulțumim întregii echipe din acest angrenaj uriaș care a făcut din anul 2017 un an de sărbătoare pentru poetul exilat la Tomis acum 2000 de ani. Felicitări tuturor!