POP AUREL

 

– data naşterii: 22.11.1949 – decedat 18 oct. 2020, 70 de ani

– localitate: Satu Mare

– anul primirii în USR: 2010

– publicaţii:

a) poezie: Pelerinaj de secesiune; Calvarul cuvintelor; Sonete din regatul disperării; Semne dintr-un trunchi de cuvânt; Taina căderilor;

b) critică: La hanul verbelor; Ion Burnar; Schiţă monografică;

c) istorie: Rezistenţa ţărănească din perioada colectivizării…; Vasile Scurtu; Zece ani în serviciul Sătmarului ş.a .

– activitate, distincţii, premii:

Maramureşeanul  Aurel Pop (n. 22 noiembrie 1949) personaj complex (doctorand, şef al „Citadelei”, director de editură) pe lângă îndeletnicirea literelor frumoase,  este şi un admirabil animator al vieţii culturale din părţile „Sătmarului”. A publicat poezie, critică literară, studii de istorie,fiind la cei 65 de ani ai săi un temeinic reper de comunicare rostuită pe tărâmul deloc generos al scrisului!

„Cu influenţe vădite venite dinspre expresionişti, păstrându-şi totuşi rădăcinile într-un ruralism bine stăpânit (dar nici fondul citadin nu-i displace), regăsim la el elemente de un modernism voit,alteori uşor forţat; ba chiar reziduurile unui postmodernism „provincial.”                                                                        (Dorin Sălăjan)

„Autorul este un meşter sigur pe uneltele sale, acestea nu-l trădează nici măcar atunci când poetul le cere s-o facă. Indiscutabil: Aurel Pop este deja o voce distinctă în peisajul nostru liric, poemele sale au frumuseţea senină şi aspră a jocului de nori pe un cer care curge sub picioarele noastre.” (Felicia Pop)

„Versurile poemelor sale par nişte antene telescopice care-şi întind elastic gâturile cercetând spaţiul realului, scrutând necunoscutul, se întrepătrund, se complectează, se luminează reciproc. În structura aceluiaşi vers, precum în păpuşile matrioşca. Dai peste nuclee poetice. Aurel Pop caută esenţializarea maximă a expresiei, de aceea vom găsi în poemele sale formulări  comprimate, percutante, memorabile, versuri tari, ca alcoolul triplu rafinat”( Ioan Nistor)

„Aurel Pop surprinde prin profunzimea discursului liric, prin originalitatea poemelor,  prin acurateţea imaginilor, dar şi prin mesajul tulburător.”  (Petru Scutelnicu)

AUTOBIOGRAFIE

Născut, la 22 noiembrie 1949, în localitatea Cetăţele-Şişeşti jud. Maramureş, fiul lui Teodor şi Valeria , copilăria am petrecut-o în satul natal. În 1955 îmi urmez părinţii în ţinuturile sătmărene.

Domeniu de afirmare: poezie, publicistică, critică şi istorie literară.

Studii:

 • (2006-2007) – curs universitar de masterat în etnologie europeană – Univ. de Vest „Vasile Goldiş” Arad, Facultatea de Stiinţe Umaniste, Politice şi Administrative.
 • (2002-2006) -cursurile – Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” Arad, Departamentul de pregătire a personalului didactic; Modulul Psiho-Pedagogic
 • (2002-2006) -cursurile – Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” Arad, Facultăţii de Stiinţe Umaniste, Politice şi Administrative (specializari: istorie cu tema lucrării de diplomă:”Mişcarea ţărănească anticomunistă din perioada colectivizării (1949-1962). Studiu de caz: Judeţul Satu Mare. şi jurnalism cu tema: „Jurnalismul de proximitate”)
 • ( 1982-1983) -cursurile- postuniversitare de specializare privind protecţia muncii şi prevenirea incendiilor în domeniul industriei lemnului.
 • (1978-1981) -cursurile  Şcolii Tehn. Superior de 3 ani Arad. (specializarea: industrializarea  lemnului)
 • (1975-1976-cursurile Şcolii postliceale de laborant determinări fizico-chimice.
 • (1968-1972)-cursurile liceale la actualul Colegiu Naţional „Ion Slavici” din Satu Mare. (fostul liceu „Ion Slavici”).
 • (1966-1968)-cursurile- Şcolii de sculptori profesionişti din Arad. (prima promoţie din România)
 • (1966-1967)-cursurile – Şcolii populare de artă Arad, specialitatea sculptură modelaj ornamental, clasa prof. Vitroel.
 • (1965-1966) – cursurile -Şcolii Profesionale Forestiere Satu Mare
 • (1961-1965)-cursurile- gimnaziale în satul Porumbeni (Paulean), com. Doba, jud. Satu Mare.
 • (1957-1961) -cursurile- primare în satul Dacia, com. Doba, jud. Satu Mare.

Activitatea literară:

 • Frecventez Cenaclul liceului „Ion Slavici” din Satu Mare, fondez şi public la revista liceului „Muguri”.
 • Citesc în şedinţele cenaclurilor „Afirmarea” din Satu Mare, „Iosif Vulcan” din  Oradea  la   şedinţele    Asociaţiei Scriitorilor din Baia Mare.
 • Membru fondator al revistei liceului „Ion Slavici”: „Muguri”, Satu Mare, 1968.
 • Face parte din colectivul redacţional al revistei: „Viaţa Studenţească”, Arad, 2004.
 • Face parte din colectivul redacţional al revistei: „Agora Universitaria”, Satu Mare, 2005.
 • Membru fondator al Asociaţiei Scriitorilor de Nord-Vest, Satu Mare, ales în primul Consiliu director în funcţia de secretar, 2006.
 • Editor de presă literară
 • Redactor şef fondator al revistei literare „Citadela”.

Debut

în revista  ieşană „Convorbiri literare”, anul XC, nr.12, (nr. 1180) decembrie 1984, p. 15 primind girul criticului Daniel Dimitriu: „poezia expresiei detaşate şi ironice”.

Colaborator al presei locale:

„Drapelul roşu”, „Cronica sătmăreană”, „Geneze”, Informaţia zilei”, „Bulevardul ştirilor”, „Informaţia zilei de Maramureş” „Glasul Sătmarului”.Colaborator  al revistele literare:
„Tribuna”, „Familia”, „Vatra”, „Pan”  „Convorbiri literare”, „Ateneu”, „Orizont”, „Tomis”, „Pleade”, „Poesis”,”Luceafărul”, „Pagini Bucovinene”, „Solstişiu” ” Vitraliu”, „Raluca”,”Pagini sătmărene”, „Bucovina literară”, „Arena” ,”Jurnalul de Vineri”, „Reflex”, „Viaţa Universitară”, „Oglinda literară”, „Agora Universitaria”,”Vitralii”, „13 Plus”,”Plumb”, „Citadela”, „Archeus”, etc. Colaborator al revistelor de cultură din străinătate:„Conexiuni” din New York (SUA), „Atheneum” din Vancouver (Canada), „Lumină lină” (SUA) .

Premii literare: premiul III -concursul interjudeţean de creaţie literară”Afirmarea” Satu Mare , 1985, preşedintele juriului; poetul Gheorghe Pituţ. premiul II– festivalul-concurs „Octavian Goga”- Ciucea , 1986,  preşedintele juriului; poetul Aurel Rău. premiul revistei „Familia„- festivalul-concurs „Lucian Blaga”-Sebeş, 1986, preşedintele juriului poetul Ion Mărginean. premiul revistei „Pagini bucovinene„-concursul de creaţie literară „Porni Luceafărul”- Botoşani , 1987, preşedintele juriului, poetul Ion Brad. premiul Comitetului Jud. de Cultură Alba–festivalul „Lucian Blaga” Sebeş-Alba,  1987, preşedintele juriului; scriitorul Ion Horia. premiul revistei   „Convorbiri literare„-concursul de creaţie „Poesis” Constanţa, 1987, preşedintele juriului; redactorul-şef, Constantin Sturzu. premiul revistei „Tribuna„- concursul interjudeţean de creaţie  literară”Afirmarea”-Satu Mare,-1987,  preşedintele juriului; criticul Stelian Vasilescu. premiul  revistel „Familia„-festivalul concurs-Ciucea, 1988, preşedintele juriului; poetul Aurel Rău. premiul revistei „Paginii bucovinene„-concursul naţional de creaţie „Nicolae Labiş”-Suceava, 1988, preşedintele juriului; Dumitru Popescu. premiul revistei „Cântarea României„- concursul interjudeţean „A.E.Bakonsky- Satu Mare , 1989, preşedintele juriului; poetul Aurel Rău. premiul II şi al revistei „Pan„- festivalul internaţional de poezie- Sighetul Marmaţiei, 1990, preşedintele juriului; criticul Laurenţiu Ulici. premiul  special al juriului  concursul naţional de poezie „George Suru”-Caransebeş, 1995, preşedintele juriului; poetul Octavian Doclin. menţiune -festivalul-concurs de poezie „Magda Isanos-Eusebiu Camilar” Udeşti, Suceava, 2002.

premiul „Radu Săplăcan”şi al Editurii „Macarie”- Târgovişte – concursul naţional de poezie „George Coşbuc” -Bistriţa2002, preşedintele juriului ; poetul şi criticul Adrian Popescu.

premiul II festivalul naţional de literatură „Sensul iubirii” Drobeta Turnu Severin- 2003,  preşedintele juriului; criticul Gheorghe Gricurcu.

premiul I în cadrul celei de-a VIII ediţii a Concursului Naţional de Creaţie literară „Pavel Dan”-Timişoara 2004, preşedintele juriului; prof.univ. dr. Cornel Ungureanu.

Premiul academic pentru literatură pe anul 2004, din partea Universităţi de Vest „Vasile Goldiş” Arad, pentru volumul de versuri „Pelerinaj de secesiune”, Editura „Solstiţiu”, Satu Mare 2004, preşedintele comisiei academice, rectorul Universităţii; prof.univ. dr. Aurel Ardelean.

Premiul academic pentru promovarea culturiidin partea Universităţii de Vest  „Vasile Goldiş” Arad, 2004, preşedintele comisiei academice; rectorul Universităţii; prof. Univ. dr. Aurel Ardelean.

Premiul pentru debut editorial, 2004, oferit de Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu cultural a judeţului Satu Mare, Cenaclul „Afirmarea”şi Casa de cultură „G.M. Zamfirescu” Satu Mare; pentru volumul de versuri „Pelerinaj de secesiune”, Editura „Solstiţiu” Satu Mare;  2004, preşedintele comisiei; poetul George Vulturescu.

Premiul pentru activitatea desfăşurat pe plan naţional în anul 2004, oferit de Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu cultural Naţional a judeţului Satu Mare, Cenaclu „Afirmarea” şi Casa de cultură „G.M. Zamfirescu” Satu Mare; preşedintele comisiei; poetul George Vulturescu.

Prezent în antologii colective:
 • Stare de dor – antologie colectivă  prefaţată de acad. Zoe Dumitrescu-Buşulenga, Editura Sport-Turism  Bucureşti  1983.
 • Cuvinte din Nord I, – antologie colectivă  îngrijită şi alcătuită de Ion Bala , prefaţată de George Vulturescu, Editura „Solstiţiu”, Satu Mare , 2003.
 • Cuvinte din Nord II, – antologie colectivă, Editura „Solstiţiu”, Satu Mare, 2004.
 • Exerciţii  de  realitate  – antologie colectivă  Editura „Brumar” Timişoara, 2004

Cărţi publicate:

 • Pelerinaj de secesiune, –   tradus în versiunile: germană, maghiară şi engleză, prefaţată de Paul Emanuel Silvan, Editura „Solstiţiu” Satu Mare , 2004.
 • Calvarul cuvintelor,- volum tradus în versiunile: germană, maghiară, engleză şi franceză, prefaţat  de criticul şi istoricul literar Nae Antonescu, Editura „Risoprint”, Cluj-Napoca, 2006
 • Sonete din regatul disperării, – prefaţă de Valeria Manta Tăicuţu, Editura „Risoprint”, Cluj-Napoca, 2007.

Lucrări publicate:

Recenzii:

 • la volumul „Duminica inimii” al Luminiţei Suse, în revista literară „Reflex”, An VII (serie nouă), nr.10-12 (73-75), octombrie-decembrie) 2006, p.28.

la volumul „Pagini filocalice-pagini de aleasă simţire duhovnicească”  al Sorinei Munteanu, în revista „Viaţa studenţească”, Anul I, nr.2, octombrie, 2004, p.4

la volumul „Părintelui Profire-antologie de sfaturi şi îndrumări” al Sorinei Munteanu în revista „Agora Universitaria” Anul I ,nr.2, Februarie 2005, p. 10.

la volumul „Gândul ceasului” al lui Ioan Coriolan Aniţaş în „Informaţia de Duminică”, Anul V, nr.214, Duminică, 17 decembrie 2006, p.11.

la volumul „Locuinţă pentru un strigăt” al poetului Victor Munteanu, Editura Fundaţiei Culturale Cancicov, Bacău, 2004 în revista „Viaţa studenţească„, Anul II, nr. 3, martie 2005, p. 9.

la volumul „Miracolul revelaţiei poetice” al lui Dumitru Ţimerman în „Glasul Sătmarului” , Anul V, nr.1264, Sânbătă,16 decembrie 2006, p. 4.

la romanul „Codul lui da Vinci” a lui Dan Brown în săptămânalul regional „Bulevardul ştirilor”, An II, nr.33, (1-7 februarie), 2006, p.20

la volumul „Întoarcerea acasă-aduceri aminte” al prozatorului pr. Vasile Goja, Editura „Galaxia Gutenberg”, Târgu Lăpuş, 2006, în revista de cultură „Vestitorul„, Anul XV, nr. 8 (164), p.13-14,  ianuarie, Oradea, 2007.

la volumul „America de dincolo de gard” al prozatorului Alexa Gavril Bâle, Editura „Limes„, Cluj-Napoca, 2003, în revista de cultură „Conexiuni” New York (SUA), Anul III, nr. 24, februarie 2007.

la volumul „Poezii de suflet şi dor” al poetului Teodor Curpaş, Editura „Daya”, Satu Mare, 2006, în revista „Citadela„, Satu Mare,  An I, nr. 1. martie 2007, p. 25.

la volumul „Poezii din dragoste” al poetului Ioan Gavrilaş, Editura „Solstiţiu„, Satu Mare, 2005, în revista „Plumb„, Anul II, nr.4-1 (dec.2006, martie 2007) p.5.

la volumul „Instrumentar pentru vis” al poetului Felician Pop, Editura „Solstiţiu” Satu Mare, 2006, în revista „Plumb„, Anul II, nr.4-1, (dec.2006-martie 2007), p. 5.

la volumul „Un alt septembre” al poetului Mircea Ştefan, Editura „IDC Press„, Cluj Napoca, 2006, în revista „Conexiuni” (SUA), Anul III, nr.25, martie 2007.

la volumul „Vise din celălalt somn” al poetului Ion Bala, Editura „Solstitiu” Satu Mare, 2005, în revista „Ateneu”, Anul 44, nr. 3 (451), martie 2007, p. 7.

Interviuri:

 1. „La vârsta mea, dacă nu spun ce gândesc înseamnă că am trăit degeaba”,– interviu cu poetul Octavian Doclin în revista  „Oglinda literară”, Anul VI, nr. 61, ianuarie 2007, p. 2328-2329-2333.
 2. „După ce ai plecat o dată în labirintul poemului nu mai există cale de întoarcere”– interviu cu poetul Petru Scutelnicu, în săptămânalul regional „Bulevardul ştirilor”, Anul II,nr.33, (1-7 februarie), 2006, p.20.
 3. „Acum evenimentele sunt cu duiumul, dar parcă nu se bucură de atâta public”– interviu cu poetul Ion Bala, în săptămânalul regional „Bulevardul ştirilor”, Anul II, nr. 34, (8-14februarie), 2006, p.21
 4. „Cariera- un cumul de eforturi”-interviu cu dr.Claudiu Porumbăcean, în Agora Universitaria”,Anul I, nr.2, februarie, 2005,p. 8.
 5. „Drumul vieţii mele a fost umbrit de nerecunoştinţa mea pentru darurile primite”– interviu cu poetul Corneliu Balla, în „Informaţia zilei de Duminică”, Anul V,nr.192, Duminică, 16 iulie 2006, p. 10.
 6. „Majoritatea scriitorilor de succes de la noi au un trecut ambigu, stropit din belşug cu cerneală roşie”– interviu cu scriitorul Gavril Alexa Bâle, în „Bulevardul ştirilor”, Anul II,nr.32, (25-31 ianuarie) 2006, p. 27.
 7. Cenaclul „Afirmarea” şi nu numai, mi-a oferit acel cadru stimulativ unde mi-am putut manifesta creativitatea şi activa potenţialul”-interviu cu poeta Iulia Olaru, în revista „Citadela”, Satu Mare,  Anul I, nr. 1, martie 2007,  p. 19-20

Autor al unor  articole privind istoria comunismului românesc:

 • „Puncte de rezistenţă pe harta gulagului românesc”, în „Informaţia zilei”, Satu Mare, anul XII, nr.3371, joi, 14 octombrie, 2004, p.4
 • „Falşii şi adevăraţii ţărani”, în „Informaţia zilei„, Satu Mare,  anul XII, nr. 3404, luni, 22 noiembrie 2004, p.4.
 • Globalizarea în cultură”, în revista „Agora Universitaria„, Satu Mare,  Anul I, nr. 2, februarie, 2005, p. 9

Volume în pregătire:

 • Colectivizarea ţinuturilor Sătmărene (istorie