LANSARE DE CARTE – VIOREL SAVIN: DEȘI SFÂNTUL PETRU ERA NECĂJIT – ROMANELE DIN B

iunie 24, 2022 în Evenimente de administrator

EVENIMENT LANSARE DE CARTE VIOREL SAVIN: DEȘI SFÂNTUL PETRU ERA NECĂJIT – ROMANELE DIN B

„Cel de-al șaptelea volum din ciclul Romanele din B., pe lângă continuitatea epică și de strictă problematică socială aduce si un element de noutate. Este vorba de proiectarea socialului nu la vreo scară continentala, ci la una semiempireică, ceea ce ne aminteste de Prologul in cer, din viziunea goetheană a poemului Faust. Am fi tentați să-i numim întreprinderea o utopie. Însă realitatea romanescă ne-ar contrazice. Nici modalitatea unui Swift, transferând năravurile lumii sale in imaginarele tari ale liliputanilor sau ale blefuscanilor, nu e de întâlnit aici.În marginile imaginarului creștin, autorul inventează un alt gen de Purgatoriu decât catolicul Dante Alighieri; îl denumește Alimbaria și ni-l prezintă ca pe o antecamera a pătrunderii sufletelor in viața veșnică . Practic, avem de-a face cu un teritoriu ceresc de inspirație mundana, laicizat fara vreo intenție de desacralizare, ci doar pentru a ne propune alta fateta a imaginarului sau, una de natura ludica. Trimisul alimbarian, sub forma de spirit veghetor asupra probabilității ca un pământean sa inverseze polii civilizației prin stimularea adeziunilor democrat-ecologizante, ne va pune in tema cu situatia unor destine din zona predilecta a romancierului Viorel Savin.! MIHAI BOTEZ

„Șapte romane ca frescă socială sunt incluse de scriitorul Viorel Savin în ciclul „Romanele din B”: Gresia albastră, roman holografic, Junimea 2021, Scârba, în lucru, Implozia lui Melec, Princeps, 2017, Cinesunta, Junimea 2017, O zi din viața lui Teofil Avram, Paralela 45, 2020, Adevărul despre moartea lui Mihai Solomon, Junimea 2020, și recentul roman, Deși Sfîntul Petru era necăjit…, Eikon, 2022.Citite separat, ca romane de sine stătătoare, narațiunile respective deschid, fiecare, acțiuni și personaje din epoci diferite, într-un spațiu comun, moldav și realități trăite de familiile noastre în sisteme sociale diferite, în condiții aspre de viață așa cum sunt și în prezent. În genere, romane realiste, cu personaje la care ne gândim și cu care interacționăm chiar în zilele noastre, cele 7 volume citite cursiv își schimbă menirea: ele se constitue într-o frescă socială începând cu obsedantul deceniu și continuând până în zilele noastre. CRISTINA ȘTEFAN
Vă așteptăm cu drag!