MARCU EMILIAN

 

– data naşterii: 28.09.1950

– localitate: Iaşi

– anul primirii în USR: 1996

Data şi locul naşterii: 28 sept. 1950, comuna Heleşteni,  judeţul Iaşi. Absolvent al Institutului de Biblioteconomie, Bucureşti , 1973. Angajat la Casa de Cultură  a Studenţilor din Iaşi din martie, 1974 în funcţia de bibliotecar şi referent cultural.

Debut în presă în anul 1967, în revista Mioriţa a Licelui G.Ibrăileanu              ( astăzi Ion Neculce) din Tg. Frumos. Debut în presa literară în revista Familia, în aprilie 1974, prezentat de Şt. Aug. Doinaş  şi Amfiteatru, decembrie 1974 prezentat de Constanţa Buzea. Debut editorial cu Nunta în sâmbure, editura Junimea 1974 

Cărţi publicate:

 Poezie:

 „Nunta în sâmbure”,,Ed. Junimea,Iaşi,1974; 

 „Amiaza câmpiei”, Ed. Junimea,Iaşi,1977,

 „Sub zodia Traciei, Biblioteca „Opinia studenţească” , Iaşi1979,

„Sigiliul toamnei”, Ed. Junimea,Iaşi,1982,

„Neliniştea singurătăţii,Ed. Junimea,Iaşi,1987

Lecţie pe Ostrov”,Ed. Junimea,1995,  

”Îngândurat ca muntele de sare”, Ed.Helicon,Timişoara,1996,

”La porţile   singurătăţii”, Ed. Junimea, Iaşi, 1998,

„Flori pentru Augusta”, Ed. Augusta, Timişoara, 1999,

  ”Scoica sonoră”, Ed. Fides, Iaşi,1999,

„Umbra şi îngerul”,Ed.Augusta,Timişoara, 2000,

”Ţăranul zidit”, ed. Miremis, Iaşi, 2000,

”Feţele insomniei”, Ed. Augusta,Timişoara, 2001,

 „Muzeu de sate”, ed. Junimea Iaşi, 2001,

 ”Coroanele împărăteşti, Ed. Junimea, Iaşi, 2003,

„Atlet moldav”,Ed. Augusta, Timişoara2004,

 „Melancolia şarpelui”,Ed. Alfa,Iaşi,  2004,

 „Privilegiul giulgiului”, Ed. Alfa, Iaşi, 2005,

”Mormânt în metaforă”,Ed. Princeps-edit, Iaşi, 2007,

 „Foşnetul mătăsii în manuscrise”,Ed. „Convorbiri literare”, Iaşi, 2007

„Cartea celor opt zeci şi opt de taine”,editura Em.ol.is,2008, ,

 „Zăpada timpurie”, editura PIM, 2010,

”Zăpada timpurie” C.D. cu interpretarea  actriţei  Simina Gâdei şi în lectura autorului, EdituraPIM, Iaşi, 2010,

„Arta Grădinarului”, Editura Junimea, 2011,

 ”Sfera de apă” Editura Premier, Ploiești, 2011,

”Sfera de apă”  antologie, Editura Princeps Edit, Iaşi, 2012,

 „Mirări din alte veacuri”, 2013, editura Princeps Edit,

 Fețele insomniei,ed. a-II-a, Ed. Premier, Ploiești 2013,

Atlet moldav, ed. a II-a, 2014, Ed. Princeps  Multimedia, Iași,

 Privegherile vulturului orb, ed. Rafet, Râmnicu Sărat, 2014.

Dansul pe eșafod și alte poeme, Editura P.I.M. 2015,

Supliciul norilor, Editura Princeps Multimedia, Iași, 2016

Sfera de pământ, editura Detectiv literar, 2017, Bucureşti

Caligrafii pe frunzele de laur, TipoMoldova, 2018

Sfera de aer, editura Junimea, 2019

Muzeu de sate ed.II, editura Doxologia, 2019

Plâns de clopot – editura Doxologia, Iași, 2020

Atlert moldav, ed. a- III-a, Chișinău, 2020

Vine o vreme, detectiv literar, București, 2021

Incunabulele de pe insulă, traducere în limba germană,   editura Dionysos, 2021, Boppard am Rhein

Interviuri :

Ideea de libertate în Iadul de lux de Vasile Anton Ieşanul, Rafet, 2016

Sarea muntelui de rouă – Constantin Marafet, Rafet, 2016

 Romane:

 „Iadul de lux,Ed. Junimea, Iaşi, 2oo4,

 „Suburbii municipale vol.I”, Ed.Augusta, Timişoara, 2oo5,

,„Suburbii municipale vol. II – Mormântul călugărului ioanit”, Ed. Augusta, Timişoara,2007,,

Suburbii municipale vol. III, „Aducerea cenuşii la templu”, editura Augusta 2008. Suburbii municipale vol.IV  „Ultima cină a palatinului” Editura Pim. 2010,

 ”Suburbii municipale” ediţa a II-a , revăzută şi adăugită, într-un singur volum 650 p. Format B5, Editura PIM, Iaşi, 2012,

Tobele mute, Editura PIM, Iași, 2014

Tărâmul inocenților, Princeps Multimedia, Iaşi, 2017

Condurul cenusăresei, Editura U.Z.P.R., București, 2019

 Tărâmul inocenților Ed. II-a revăzută, Editura Detectiv literar, 2020

 Critică:

 „Printre cărţile lui Emilian Marcu”,  Vol. I. Editura Miremis, 2010 ( O carte ce cuprinde toate textele critice, pe care autorul a reuşit să le descopere prin arhive, despre cărţile lui, până în 2010

 Printre cărțile lui Emilian Marcu  ( 2010 – 2020), Vol. II, Iași, 2021

LIBERTATEA în Iadul de lux, Vasile Anton Ieșanu, ed. Rafet, 2015

Setea muntelui de rouă, de Constantin Marafet, ed. Rafet, 2016

ZIDIRI Mioara Bahna, ed. Rafet, 2017

 Critică literară de întâmpinare:

 „Vitrina cărţilor”, aproape o mie de comentarii la cărţile apărute în intervalul 2003 – 2013, Editura PIM, Iași, 2013, vol. I.

Vitrina cărților vol. II (2013 – 2017) plus portrete la câțiva scriitori,

   Editura Detectiv literar, 2018

 Vitrina cărților VOL. III, Detectiv literar, 2021

 În curs de apariție:

Oglinda retrovizoare, articole politice

Romanul : Cine eşti tu, Siberia,

Romanul :   Lumea după sabatul cocorilor,

Romanul :  Ora ceaiului de pelin

Sfera de foc, Cartea românească educațional

Tainele Caligrafului, editura Hertzog

 Premii:

 

Premiul Academiei Române – „Ion Creangă” pentru

           romanul TĂRÂMUL INOCENȚILOR, 2019

Premiul Uniunii Naționale a Ziariștilor Profesioniști

          „Eminescu, ziaristul”   2019

Premiul Revistei Convorbiri literare, pentru critică literară – 2005

Premiul Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, pentru volumul

       Umbra și Îngerul”,  2000

Premiul Cartea anului, filiala Bacău, 2020, pentru cartea Sfera de aer,

Premiul Vasile Voiculescu, Buzău, 2020 pentru romanul Tărâmul inocenților, editura Detectiv literar, București

Marele premiu pentru volumul, Muzeu de sate, ed. A II-a, la Fundația Niște Țărani ,

Premiul de excelență, Uniunea Scriitorilor din România – Filiala

      Bacău, pentru întreaga operă, 2017

9..  Premiul Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Bacău, pentru

        romanul „Suburbii municipale”, 2009

Festivalul Internațional de poezie „Cezar Ivănescu” premiul Opera

          Omnia, Iași, 2012

Contact Internațional Premiul Sophia – 2013

Premiul de excelență Uniunea Armenilor din România, Centenar 1919 – 2019,

 13.Toamna Bacoviană, Premiul de excelență, 2014

Premiul Colocviilor George Coșbuc pentru volumul de poezie „Sfera de pământ” –2017

Premiul Salonului Liviu Rebreanu pentru Proză pentru romanul

        „Tărâmul inocenților”, 2017

Festivalul Internațional de poezie Grigore Vieru, Premiul Grigore Vieru

Titlul de poet al Iașului – 2014

Diplomă de excelență Centenarul Marii Uniri 1918 – 2018

Titlul de Cavaler el Poeziei Capitalei Marii Uniri – Iași – 2018

Trofeul de excelență al Festivalului Europoesia, Brăila – Tulcea, 2019

Marele premiul de poezie, la Festivalul Balcanica, Brăila, 2017

Salonul internațional de carte pentru copii – Republica Moldova pentru volumul „Atlet moldav”, 2004

Salonul internațional de carte pentru copii – republica Moldova pentru volumul „Mormânt în metaforă”, 2007

Diplomă de laureat al revistei Literatura și arta pentru Poezie, 2013

Diplomă de excelență, Societatea literar – artistică, TIBISCUS, UZDIN – SERBIA, 2003

Premiul Uniunii Sriitorilor din România – Filiala Bacău – 2003, pentru

         volumul „Atlet moldav”

Premiul Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Bacău pentru Poezie

       – volumul Mormânt în metaforă – sonete , 2007

„Drumul pe care şi-l propune este unul al simbolurilor, o structură concentrică a reinterpretărilor. Tocmai din această pricină poezia lui Emilian Marcu este şi o poezie a codului ce are însemne le autenticitătii, Versul viguros al poetului girează Într-un final ideea că o trăire de tip romantic nu este desuetă la început de mileniu trei ci ar putea, dimpotrivă, constitui una dintre puţinele alternative de a te raporta corect la problematica lumii.”    (Marius Manta)

„Poet din născare, Emilian Marcu, rămâne poet în tot ce atinge. Inclusiv în Suburbii municipale, un recital proiectat pe mai multe voci, dar interpretat de una singură. Nu e uşor de citit romanul lui Emilian Marcu. Întâi, pentru că sume-denia de comparaţii şi metafore îţi încetineşte ritmul lecturii, obligându-te la repetate şi, să recunoaştem, folositoare popasuri. Apoi, fiindcă autorul însuşi are grijă să rupă cursul povestirii, revenind asupra unor momente anterioare ca să le adauge un plus de incertitudine… În fine, deoarece, în pofida avalanşei de amănunte concrete, principalul rost al discursului său nu pare acela de a relua un curs anume al lucrurilor, ci de a crea o atmosferă halucinantă, copleşitoare, strivitoare, fantastică – la urma urmelor.”  (Alexandru Dobrescu)

„Ascultând  „foşnetul nisipului din manuscrise” împresurat misteric de umbrele lăptoase, cercând a afla – sub „lăcrimarea hipnotică a clipei” – tainiţa luminii, poetul Emilian Marcu contemplă din biblice timpuri, beatitudinea şi deşertăciunea deopotrivă. (Adrian Dinu Rachieru)

„Emilian Marcu scrie o proză modernă fabulosul şi realul se substituie şi se optimizează prin recursul la deodorantul poetic, care matlasează, întreaga structură narativă. Poetul Emilian Marcu nu se dezminte nici atunci când se refugiază în registrul epic” (Ionel Necula)