NECULA IONEL

Ionel_necula_foto-225x300

– data naşterii: 12.05.1940

– localitate: Tecuci, jud. Galaţi

– anul primirii în USR: 2004

– publicaţii:

Cioran-Scepticul Nemântuit (1995); Cioran de la identitatea popoarelor la neamul valah; Căderea După Cioran; Ion Petrovici în vizorul securităţii; Ion Pertrovici. Din cronica filosofiei româneşti. ş.a

– activitate, distincţii, premii:

Absolvent de filozofie profesorul Ionel Necula (n.12 mai 1940) s-a consacrat studiului gândirii filozofice româneşti, scriind eseuri, făcând ziaristică şi publicistică, tipărind volume de o solidă valoare documentară şi culturală. Lucrările sale se bucură de o excelentă apreciere din partea criticilor literari.

„Ionel Necula face parte din categoria criticilor care trăiesc în provincie şi s-au remarcat din provincie mai ales din 1989. El a depăşit complexele spiritului provincial şi face de la Tecuci, cultură de nivel naţional”.    (Theodor Codreanu)

„ Ne aflăm în faţa unei scrieri pe cât de bine construite, pe atât de provocatoare, deşi subiectul nu-i o noutate absolută, dar nici prea lesnicios, la îndemâna oricui.(…) Interesul său faţă de poporul lui Israel a fost permanent socotit un popor ales, privilegiat de Dumnezeu, cu destin care încifrat are un sens mesianic.(…) I. Necula întoarce pe toate feţele discursul patetic al lui Cioran, neantul valah, despre beteşugurile noastre ancestrale. (…)Cartea lui Ionel Necula merită aplauze, onorând exegeza cioraniană.”  (Constantin Trandafir)

 

„Cartea semnată de profesorul de filozofie Ionel Necula, Cioran, de la identitatea popoarelor la neantul valah, o apreciem ca o deosebită izbândă  editorială ce va rămâne un punct cardinal de referinţă printre lucrările dedicate marelui, dar controversatului gânditor, eseist şi stilist de origine română, anamorfozat însă de cultura franceză.”   (Dan Mihăilescu)