Proiectul Seară literară la Atelier continuă

februarie 12, 2016 în Cenaclu de administrator

 

DSCF1366,111 febr.2016DSCF1371,1

la Seara literară s-au prezentat volumele poetei Mioara Băluță( În cădere voi râde și Fața nevăzută a lunii), Cartea Convorbiri imaginare cu Jorge Luis Borges, ultimul volum de poezie al scriitorului Calistrat Costin, Lumea se petrece. Profesorii Petre Isachi și Viorel Savin au fost combativi și au captivat auditoriul atât la comentariile poeziei Mioarei Băluță dar și la cartea, pe care am numit-o Cartea anului, Convorbiri imaginare cu Jorge Luis Borges. Spuneam în prezentarea cărții:

Apărută la Editura Rovimed, în 2015, cartea profesorului și criticului Petre Isachi este concepută ca un dialog între doi literați erudiți, Jorge (Jorge Luis Borges) și Pedro (Petre Isachi), amintind de celebrele dialoguri socratice, dar spre deosebire, dacă la Platon temele deschise în discuție nu aveau și soluții rămânând ca dezbateri, în cartea de față găsim și răspunsuri veridice. Moto-ul ales din Platon, anticipează tematica dialogurilor:

Motto: Semnul se vede, dar nu se înţelege, ideile se înţeleg, dar nu se văd”( Platon)         

De ce Jorge Luis Borges, a fost ales de domnul profesor pentru a diseca împreună problematici filozofice, în tandem cu opera sa prodigioasă dar și cu mari opere universale și, ceea ce este nou și strălucit literaturii noastre, cu opere românești de repertoar?

Ar fi cel puțin două răspunsuri plauzibile:

  • Dl Isachi cunoaște opera integrală a marelui scriitor și rezonează cu aceasta în maniera detaliului literar dar și filozofic, ca atare formula dialogului o poate explica, descrie, devoala atractiv cititorului.
  • Dl Isachi inovează genul criticii literare prin acest concept de dialog, cartea putând fi și o ediție critică a operei borgeziene(…)

Contrar aparenței cartea este ușor de citit, poate calitățile didactice ale profesorului Petre Isachi au reușit un mixaj accesibil cititorului și aș remarca aici degajarea, ușurința cu care argumentează ipotezele, contradicțiile, decelările subiectelor filozofice  în convorbirile cu Borges, în fapt, o eseistică excepțională, critică, la multe din scrierile sale. O critică pavoazată de dialog, o critică la rîndul ei literatură și filozofie, poetizată prin metaforă metafizică, epicizată prin fascinanta întâlnire, scriitor-critic. Este o carte complexă, caleidoscopică, multi artistică, în același timp, didactică reușită, un experiment de succes, premieră care poate schimba mentalitatea asupra criticii literare și o va recomanda pe viitor accesibilă lectorilor.

Pare imposibil să treci de la Platon, Nietzsche, Pitagora, Aristotel, Spinoza, la Brâncuși, la Enescu, Eminescu, Ovidiu Genaru, Mallarmé, mulți alții, un index de autori s-ar întinde pe pagini întregi.

Conchid cu subscrierea la propria încadrare a autorului genului de carte prezentată azi:

“Nu ideea de studiu critic mitofilosofic este vanitatea, veleitatea şi voinţa acestor Convorbiri imaginare cu…, ci un alt tip de Literatură critică: iată ce se vor ele.”

Și mai cred la finalul lecturii acestei cărți de excepție, că este o carte deschisă continuării pentru specialiștii filozofi, pentru filologi și elevi, studenți întru studiu și interpretare, dar și pentru lectorul doritor de o incursiune enciclopedică, de-a gata, fără dicționar! Este o carte de experiență și erudiție demonstrată noematic. Ar trebui să facă mai multe valuri…scrise! Cristina Ștefan, 11 febr 2016

Au mai participat, interactivi și entuziaști,  Madalina Rotaru, Coadă Sorin, Paraschiv Mara, Alexandra Ghinga, Brosu Constantin,  Oana Gheorghe, Telu Leonte, Ramona Roman.  

DSCF1368,1

 

O nouă Seară Literară la Atelier

Nu vreau şi nu pot să povestesc în seara asta cronologic şi sistematic cele petrecute. Pot doar să spun este că am fost vrăjiţi de eleganţa şi profunzimea poeziei Mioarei Băluţă. Fiecare a ales o altă poezie din cele citite ca fiind cea mai frumoasă, încă o dovadă a faptului că poezia nu este frumoasă sau urâtă, nu e bună sau rea, ci este aşa cum o percepe cititorul prin prisma propriei fiinţe, înţelegerea unei poezii nefiind niciodată întreagă, completă şi nici similară cu a altuia.

Muzicalitatea unei poezii încântă de la prima citire sau audiţie. Ulterior, recitind şi analizând descoperi profunzimea mesajului, frumuseţea metaforelor, găseşti sens şi idee chiar şi fără rimă şi ritm sau poate cu atât mai mult acolo unde acestea lipsesc.

Câteva fragmente din două dintre poeziile Mioarei Băluţă, dezbătute intens în seara asta:

 

singuri în dragoste

vom privi cu ochii păpădiilor

câmpul

caii vor veni să se adape din venele noastre

păsările îşi vor reconstrui cuibul

învârtim speriaţi câteva oase

plângem ca orbii care dau de apă

printre firele de iarbă

iluzionistul îşi face numărul

ca o ironie poate

în hainele largi ale pământului

ne vom povesti unul altuia

viaţa noastră de omizi

visele noastre de fluturi

Convorvirile domnului profesor Petre Isachi cu Jorge Luis Borges s-au prelungit în mica noastră serată literară, numai că acum s-au purtat în special între Petre Isachi și Viorel Savin şi au fost reale, dar la fel de savuroase şi pline de sensuri ca cele din cartea domnului profesor Isachi. “Convorbiri imaginare cu Jorge Luis Borges”, o carte uşor de citit, dar nu tocmai uşor de înţeles, mai ales pentru cine nu cunoaşte opera borgesiană, aşa cum o cunoaşte, în totalitate, autorul cărţii.

“Datoria mea de autor aparent omniscient şi omniprezent a fost să obţin prin limbaj ca interlocutorii şi actorii (Jorge Luis Borges => Jorge şi Petre Isachi =>Pedro) acestei intruziuni în labirintul Operei borgesiene să fie îndeajuns de diferiţi (nu total, diferiţi!) pentru a fi doi (sau mai mulţi) şi, dificultate aproape insurmontabilă, îndeajuns de asemănători, pentru a fi unul.”

Cartea trebuie citită, recitită, rumegată aş zice, pentru că vom avea parte de o lecţie enormă de filozofie, dar şi de literatură, mitologie, teologie, arte, lingvistică, fizică, istorie, semiotică, geometrie, numerologie, fiind purtaţi cu savoare de la Platon, Schopenhauer, Nietzsche, Eco, Heidegger, Derrida, Heraclit, Aristotel, Goethe sau Dostoievski, până la Eminescu, Blaga, Noica, Brâncusi, Genaru, Ştefan Munteanu, Nichita, Bacovia, Calinescu, Iorga, etc.

O altă carte pe care o am acum în faţă, şi despre care s-a vorbit în seara asta, “Lumea se petrece”, autor preşedinteţe filialei Bacău a USR Calistrat Costin. O carte încântătoare, scrisă cu umor, ironie, reflexivitate, aşa cum ne-a prezentat-o doamna Cristina Ştefan.

“Într-un fel singular în literatura română contemporană, prin coarda critico-ironico-umoristică a lirei sale, alminteri sentimentale în fondul ei”, “tumultuosul tâlcuitor e fascinat de paradoxul condiţiei umane pe care o trăieşte întru exaltare şi disperare /-/ Calistrat Costin, un poet care n-a scris un singur rând plictisitor în viaţa lui” (Ion Roşioru)

Câteva Miniaturi, Resturi, Reversuri

Vis, poate coşmar,

gândeam cum e să mori –

n-am gândit destul …

 

Marile vorbe

din istorie părea

c-au fost rostite,

când mi-a venit şi mie

rândul să închid gura!

 

Dumnezeule,

m-am învăţat cu mine,

te simt nicăieri.

La fel cum nimeni nu-ţi poate povesti poezia, trebuie să o citeşti chiar tu, la fel nici eu nu pot să vă povestesc Atelierul din fiecare joi. Pot doar să vă strârnesc interesul şi curiozitatea în a cunoaşte, împreună cu noi, scriitorii băcăuani. Sper că am reuşit. “A consemnat pentru Seara Literară, Atena Ivanovici

 

DSCF1396,1 DSCF1410,1 DSCF1414