REVISTA MĂRTURII CULTURALE nr.3/2019

octombrie 31, 2019 în Reviste de administrator

Cuprins

Editorial: Aurel POP – Mai pâlpâie lumina speranței… Marta CORDEA – Iosif Man de Șieu, unul dintre deputații români, care au reprezentat părțile Maramureșului în̂ Dieta de la Pesta din 18481849 Icu CRACIUN – Eroul măierean Emil Rebreanu Viorel CAMPEAN – Poezia lui Petőfi, „Pató Pál úr”, ın̂ trei tălmăciri românești Marin POP – Din activitatea Reuniunii Invățătorilor Români Sălăjeni ın̂ zona Tășnadului ın̂ainte de Marea Unire (I) Reviste primite la redacție Carol C. KOKA – Timotei Cipariu, un erudit transilvănean membru fondator al Academiei Române Ovidiu T. POP – 100 de ani de ın̂vățământ liceal românesc ın̂ Transilvania Elena Ioana KOKA – Raluca Ghideanu și Primăria Orașului Ardud vor să ın̂ființeze un Muzeu al Vrăjitoarelor Ioan NISTOR – Poezii Ștefan Aurel DRAGAN – Poezii Adriana COSTINAȘ – Poezii Adrian Francisc MUNTEANU – Poezii Claudia OȘAN – Poezii Nicolae NISTOR – Poezii Cristian BOLOȘ – Poezii Gheorghe GHEORGHIADE – Viața în̂ Rai George FILIP – Filă de dicționar Carol ERDOS – Petrilenii Maria VAIDA – Despre romanul minimalist Constantin STANCU – Dumnezeu nu va avea Monopoluri… (O călătorie cu Adrian Botez ın̂tr-un autobuz în̂târziat) Ionel NECULA – Adrian Botez : „MIC TRATAT DE POETICA” Vasile Dan MARCHIȘ – Poezii Ioan NISTOR – Cu ocheanul, din Turnul Pompierilor… (jurnal in/util) Thanas MEDI – Traduceri.

Redactor șef adjunct: Ovidiu T. Pop Secretar de redacție: Marta Cordea Colectivul redacțional: Cristina Ștefan (Bacău), Florentin Popescu, Lucian Gruia (București), Adrian Botez (Adjud), Constantin Stancu (Hațeg), Marin Pop (Zalău), Ionel Necula (Tecuci), Mariana PândaruBârgău (Deva), Anca Sır̂ghie (Sibiu), Menuț Maximinian, Elena M. Cım̂pan, Dorel Cosma (Bistrița), Icu Crăciun (Năsăud), Olimpia Iacob (Timișoara), Claudiu Porumbăcean