ANDREI PETRUŞ

petrus-andrei

– data naşterii: 01.06.1946

– localitate: com Puieşti, jud. Vaslui

– anul primirii în USR: 2010

Andrei I. Petru, născut în 1946, 1iunie, în satul Bărc,  com. Români, jud. Neamţ. Scriitor contemporan, membru al Uniunii Scriitorilor din România

STUDII

1952-1959  – Școala generală, com. Români; 1959-1960  – Colegiul tehnic  ,,Ion Borcea” Buhuși 1960-1963  – Colegiul Național  ,,Petru Rareş” Piatra-Neamţ; 1965-1970  – Facultatea de Filologie – Universitatea ,,Al. I. Cuza” –Iaşi.

 CARIERĂ

Profesor de Limba şi literatura  română – Liceul Puieşti , jud. Vaslui 1970-2010; Director Liceul Puiești 1976-1982;

Gradele didactice II şi I; Distincţia ,,Gheorghe Lazăr” cls. I ;

Diploma de excelenţă.

Redactor la revistele ,,Plumb” și ,,Viața noastră”, ,,Liter-Club”.

Cetăţean de onoare al comunei Puieşti din anul 2007 şi Cetăţean de onoare  al comunei Români – Neamţ din 2011

– publicaţii:

 VOLUME PUBLICATE

,,Descântece de inimă rea” -1995 (Editura Panteon – Piatra Neamţ); DEBUT EDITORIAL

,,Floarea de jar”-1996(ibidem);

,,Flacăra de veghe”-2000 (Editura ,,Sfera” Bârlad);

,,Dulcea mea Doamnă/ Eminul meu iubit” -2002(ibidem);

,,Cântecul toamnei”-2003(ibidem);

,,Mierea din trestii de cuvânt”-2005(ibidem);

,,Poeme târzii”-2006 (ibidem);

,,101 sonete”-2007 (ibidem);

,,Taina feciorului de împărat”-2010 (în ,,Poveştile de la Bojdeucă”(Edit. Pamfilius – Iaşi);

,,Crepusculul de miere”-2010 (Editura ,,Cronica”- Iaşi );

,,Oul fermecat”-2011(Editura ,,Sfera”- Bârlad);

,,Şi vremea nu mă vremuieşte” -2011(Editura ,,Sfera”- Bârlad);

,,Cumpănind  cuvinte”-2011 (,,Opera omnia”- Editura ,,Tipo Moldova”- Iași);

,,Fântâna și izvorul”-2012 (Editura ,,Sfera”- Bârlad);

,,Femeia, vinul, aurul și cântul” -2013 (Editura ,,Sfera” –Bârlad);

,,Mihai Eminescu – Eterna fascinație”-2013 (Editura ,,Sfera” –Bârlad );

,,Într-un crâng de neuitări”-2013 ( Editura ,,Sfera” – Bârlad );

,,Zâmbet de primăvară” -2014  ( Editura ,,Sfera” –Bârlad);

,,Lecturi empatice” – 2015 (Editura ,,Sfera” – Bârlad);

,,Călător prin timpul vieții mele” – 2016 (Editura ,,Sfera” – Bârlad;

,,Un dor nestins de nemurire” – 2016 (Editura ,,Rafet” – Râmnicu Sărat;

,,Fabule, satire, parodii…” – 2016 (Editura PIM – Iași);

,,Când la stânga… Când la dreapta” – 2017 (Editura ,,Rafet” – Râmnicu Sărat);

,,Nemărginita iubire” – 2018 – (Editura A.T.U. – Sibiu).

PREZENȚE  ÎN ANTOLOGII ȘI DICȚIONARE

 ANTOLOGII

,,Visul de sub pleoape”-2001;

,,Răscrucea dintre gânduri”-2002;

,,Vara visurilor mele”-2003;

,,Sentimentali prin metafore”-2003;

,,La timpul prezent”-2004; ,,Potecile dorului”-2005;

,,Cărţile noastre”-2005;

,,Perorând printre fluturi”-2005;

,,Zece poeţi”-2005;

,,Dimineţi cu privighetori”-2005;

,,Trepte de lumină”-2006;

,,În pas cu vremea”-2006;

,,Punct şi de la capăt”-2006;

,,Parfum de liliac”-2007;

,,Întotdeauna cu noi”-2007;

,,De azi pe mâine”-2007;

,,Privighetori de rouă”-2008;

,,Privind înainte”-2008,

,,Mereu EMINESCU”-2008

(Toate apărute la Editura ,,Amurg sentimental”-Bucureşti)

,,Poezia Cetăţii”-2003 (Editura ,,Macarie”-Târgovişte);

,,Cartea copiilor năzdrăvani”-2009(Editura ,,Elisavaros”-Bucureşti);

,,Scrieri pentru  o posibilă istorie a ,,Amurgului sentimental”-2009 (Editura ,,Amurg sentimental” –Bucureşti;

,,Carte..Omagiu mamei”-2009 (Editura PIM-Iaşi);

,,Scriitori din Neamț”-2012(Editura ,,Răzeșu”-Piatra Neamț);

,,Antologie de poezie română contemporană”(în franceză, engleză, germană) -2013

(Editura ,,Tipo Moldova” – Iași);

Ligya Diaconescu – Antologia ,,Limba noastră cea română” ( STARPRESS 2014); Ligya Diaconescu – ,,Antologia scriitorilor români contemporani din întreaga lume

(limba spaniolă – STARPRESS-2015),

,,Florilegiu poetic vasluian”, Editura ,,Sfera”, Bârlad, 2015;

Ligya Diaconescu – ,,Antologia scriitorilor români contemporani din întreaga lume

(limba greacă) – STARPRESS-2016);

,,România pentru tine”, Editura ,,Armonii culturale”, 2017.

 DICȚIONARE

,,Dicţionarul oamenilor de seamă din judeţul NEAMŢ”-1999 (Edit.,,Crigarus-Piatra Neamţ);

,,Valori spirituale tutovene” ,vol.VI -2004 (autor Traian Nicola);

,,Personalităţi române şi faptele lor”, Const. Toni Dârţu,-2006 (Casa de editură ,,Venus”-Iaşi);

,,Univers cultural şi literar vasluian”-2008, Dicţionar, Autor Ioan Baban (Edit. ,,PIM”Iaşi;

,,UN DICȚIONAR AL LITERATURII DIN JUDEȚUL NEAMȚ”- 2014 autor  Constantin Tomșa.

PREMII

2001-Trofeul şi premiul fundaţiei ,,Arena talentelor” Bucureşti;

2001-Trofeul Festivalului MIHAI EMINESCU – Bucureşti;

2005- Premiul al II-lea  la Festivalul de Creaţie ,,Mihai Eminescu” ediţia a  VI. a; –

2005-Premiul special al juriului – Concursul de poezie ,,George Coşbuc”- Bistriţa;

-2006- Diploma ,,Gheorghe Lazăr –clasa I” ;

2009– Premiul ,,Ion Creangă” al Uniunii Scriitorilor, Filiala  Iaşi-ediţia a XVI-a.

2010- Diploma de Excelenţă;

2011– Premiul I- Festivalul Naţional de poezie, proză, eseuri, pictură şi fotografie ,,Dor de dor”- Ipoteşti-15 iunie;

2015– Premiul Literar Internațional ,,Naji Naaman”  pentru creativitate;

2015- Premiul ,,Meridianul Cultural Românesc”- Vaslui;

-2015– Diploma de merit ,,Noul Literator”- Craiova,

2016– Premiul ,,Fănuș Neagu” la ,,Festivalul Internațional de creație literară<<Titel Constantinescu>>,Ediția a IX-a, Râmnicu Sărat,

-2016- Premiul USR- Filiala Bacău,

-2016- Premiul I – pentru critică literară la Festivalul Național de Creație ,,Vrancea Literară”,

-2016- Premiul I- pentru poezie umoristică la concursul ,,Al. O. Păstorel”, Ediția a IV-a, Iași,

2016- Premiul al III-lea, poezie umoristică și Premiul al II-lea fabulă la Festivalul ,,Umor pe șapte coline”, Iași,

2017– Premiul I – pentru poezie la Festivalul Național de Creație ,,Vrancea Literară”, –2017– ,,Diploma de excelență” a revistei ,,Asachi”, 2017,

2017,-Diploma de excelență” a Universității ,,Danubius”,

2017- ,,Marele Premiu” la Festivalul național de receptare critică a poeziei Mircea Scarlat, ediția I, Roman, 2017; Laureat al săptămânalului ,,Literatura și Arta” pe anul –

2017– la secțiunea Critică literară, Chișinău.

 REFERINȚE CRITICE

 – Simion Bogdănescu, Veghea poetului,,,Păreri tutovene” ( Bârlad), 1996, 195;

– Victor Sterom, Dulcea mea Doamnă/ Eminul meu iubit, ,,Informația Prahovei” (Ploiești), 2003, 2334;

– Theodor Codreanu, Mierea cuvântului, ,,Amurg sentimental” (București), 2006, 9;  –

– Constantin Ciopraga, Poezie cu forme fixe, DL,2008,79;

– Gruia Novac, Ton mic, end poezie mare, ,,Baaadul literar” ( Bârlad), 2008, 2;

– Emilian Marcu, 101 sonete, CL, 2009, 7;

– Valeriu Stancu, De te întuneci îți voi fi lumină, CRC, 2010,3;

– Simion Bogdănescu, Sonete etice, 2010, 6;

– Cristian Livescu, Galaxia diletanților, CL, 2010,7;

– Liviu Apetroaie, Cărțile pe masă, DL, 2010, 5-6; Theodor Codreanu, La cântarul de cuvinte, ,,Oglinda literară” ( Focșani), 2012, 122;

– Valeriu Stancu, Și ți-ai cioplit un templu de cuvinte, CRC,2012,12;

– Grigore Codrescu, Petruș Andrei – Un neoclasic fără sfială, ,,Plumb”,

(Bacău), 2012,66;

– Theodor Codreanu, Zâmbete pentru copii, ,,Ecouri literare”, (Vaslui), 2015, 14;

– Gruia Novac, Encomionul ca măsură, ,,Baaadul literar”, 2015, 34;

– Lina Codreanu, Structuri speculare, ,,Baaadul literar”, 2015, 34;

– Acad. Mihai Cimpoi, Un poeta natus: PETRUȘ ANDREI, ,,Literatura și arta” (Chișinău), 2016, 24;

– Grigore Codrescu, Un nou septuagenar – Petruș Andrei, „Plumb” (Bacău), 2016, 112.

 

”Cărţile sale i-i propovăduiesc: binele, frumosul,adevărul, viaţa. Sonetele lui mută peisajul în mit. Poetul se aseamănă cu un mag, care cântă şi vrăjește, dar care- şi descântă ( o carte i se intitulează ”Descâtec de inimă rea” ) şi dezvrăjeşte. Petruş Andrei este unul dintre cei mai importanţi sonetiști, un poet cu o viziune modernă a lumii, un creator pentru care viața și cântecul se interferează, două sfere de lumină care se văd şi pot exista numai atunci şi atât cât sunt împreună”  (Nicolae Dabija)

”…şarmant, generos, sensibil și echilibrat, înclinat spre armonie şi frumuseţe, mișcându-se adică în albia unui neoclasicism binefăcător, deși contrariu pentru slujitorii postmodernismului; contemporanul nostru se delectează într-un spaţiu poetic tutelat de limbajul şi înclinaţiile ludice, de porniri satirico-pamfletare, ori chiar de revendicări civice. Structura sa de personalitate- manifestată plenar, credem, la catedră, l-a marcat şi ca poet, căci vedem limpede că evită accentele satirei dure, vehemenţa și caricatura”. (Grigore Codrescu)

”Despre Petruş Andrei s-a scris mult (şi bine!),  subliniindu-se mereu armonia frazării, echilibrul clasic al versului, exprimarea aforistică, frumuseţea imaginilor, calităţile ce se regăsesc în mod constant în scrisul său.” (Valeriu Stancu)