BOTEZ ADRIAN

ADRIAN-BOTEZ

– data naşterii: 10.11.1955

– localitate: Adjud, jud. Vrancea

– anul primirii în USR: 2004

publicaţii:

VOLUME DE VERSURI: 1Jurnal din marea temniţă interioară (Axa-Botoşani, 1998); 2Rog inorog (Salonul literar-Focşani, 1998); 3Povestea unui colecţionar de audienţe (Corgal Press-Bacău, 2003); 4- Epopeea Atlantică (Corgal Press-Bacău, 2003); 5Eu, barbarul (Casa Scriitorilor-Bacău, 2005); 6- Crezuri creştine – 70 de sonete cruciate; Van Gogh – perioada Borinage (tumorile artei), Casa Scriitorilor, Bacău, 2005; 7Nu mai ridicaţi din umeri! (Ed. Rafet, Rm. Sărat, 2007); 8În contra demenţei de astăzi în cultura română (Ed. ProPlumb, Bacău, 2008); 9Aici – la-ntâlnirea tuturor câinilor, Ed. Rafet, Rm. Sărat, 2009; 10Cartea Profeţiilor, Ed. Rafet, Rm. Sărat, 2010; 11Liniştea lumii, Ed. Dacia XXI, Cluj-Napoca, 2011; 12Obârşii, Ed. Rafet, Rm. Sărat, 2012; 13-La prohodul bradului,  Ed. Rafet, Rm. Sărat, 2013; 14Cavalerii  Apocaliptici. Psalmodieri în Vârful Muntelui, Ed. Rafet, Rm. Sărat, 2014; 15Eliberarea de trepte, Ed. Rafet, Rm. Sărat, 2015; 16ION – Patria mea, Ed. Ateneul Scriitorilor, Bacău, 2016; 17Frumuseţea DURERII, Ed. Ateneul Scriitorilor, Bacău, 2016; 18Mistica iernii, Ed. Rafet, Rm. Sărat, 2017;  19Cartea Apocalipsei, Ed. Rafet, Rm. Sărat, 2018; 20-“Nu mai avem camere…!”, Ed. Rafet, Rm., Sărat, 2018.

          Prezenţă în antologia bilingvă (română-franceză) În căutarea îngeruluiEn quêtte de l’ange, din creaţia poeţilor vrânceni, selecţie de prof. VALERIU ANGHEL, Pallas, Focşani, 2006 – trad. prof. univ. dr. CONSTANTIN  FROSIN. Prezenţă în antologia engleză a prof. univ. dr.  DAN BRUDAŞCU: Voices of contemporary Romanian poets – selection and English version by Dan Brudaşcu, Sedan Publishing House-Cluj, 2007. Inclus în Antologia sonetului românesc, de Radu Cârneci – vol. al III-lea. Inclus în toate cele trei volume ale trilogiei  Cartea întâlnirilor, de Eugen Evu.

PROZĂ: 1-volumul Basme- pentru copii, pentru oameni mari şi pentru foarte mari oameni  (Corgal Press-Bacău, 2004); 2-Nălucirile abatelui Bernardo – cinci povestiri fantastice, Ed. Rafet, Rm. Sărat, 2014; 3– „Prostul” – cincisprezece povestiri ciudate, cu EPILOG, Ed. Rafet, Rm. Sărat, 2015; 4- Domnul X – roman antepostidemmodernist, Ed. Rafet, Rm. Sărat, 2015;   5“Revoluţia” lui Lucio Ferrante –  sau Cabala Nebunilor   – poveste alchimică – Ed. Rafet, Rm. Sărat, 2015; 6Ofiţerul – nuvelă, Editura Ateneul Scriitorilor, Bacău, 2016; 7ŞOBOGRÉ-155 de povestiri scurte şi ultrascurte; Chiromantul Reginei – nuvelăEd. Rafet, Rm. Sărat, 2017; 8Noile năluciri ale abatelui Bernardo (vol. II); Ochiul Sfinxului (eseu despre romanul poliţist mondial) – Ed. Rafet, Rm. Sărat, 2018.

 CRITICĂ/HERMENEUTICĂ: 1- Prigoniţii cavaleri ai Mielului  –  despre poezia cultă aromânească (Ed. Dimândarea părintească, Buc., 2000); 2- Spirit şi Logos, în poezia eminesciană  –  pentru o nouă hermeneutică, aplicată asupra textului eminescian (Ed. Rafet, Rm. Sărat, 2005); 3Loja Iohanică Românească – ION Creangă, ION Luca Caragiale, IOAN Slavici  – pentru o nouă hermeneutică, aplicată asupra textelor lui Ion Creangă, Ion Luca Caragiale şi Ioan Slavici (Ed. Rafet, Rm. Sărat, 2006) – a obţinut Premiul de excelenţă al Ed. RAFET, pentru 2006; 4Cei Trei Magi ai prozei româneşti (Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu, Mircea Eliade) – şi Epoca Mihaelică :  pentru o nouă hermeneutică, aplicată asupra textelor lui Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu şi Mircea Eliade (Ed. Rafet, Rm. Sărat, 2007) –  a obţinut Premiul de excelenţă al Ed. RAFET, pentru 2007; 5Opera scrisă a lui Corneliu Zelea Codreanu – între vizionarism şi alchimie naţională, Criterion Publishing, Bucureşti, 2009; 6-NORMALITATEA REACŢIONARĂ: sinergia scris-făptuire-fiinţare cosmică, la Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce – pentru o nouă hermeneutică, aplicată asupra textelor cronicarilor moldoveni: Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce, Editura Rafet, Rm. Sărat, 2012; 7DOSOFTEI – VESTITORUL LUI EMINESCU – prima abordare stilistico-poetică/hermeneutică, a operei Sfântului Mitropolit DOSOFTEI – Editura Rafet, Rm. Sărat, 2014; 8EMIL BOTTA – închinător înfrânt Eminescului…?! ARHEII EMILBOTTIENI – Editura Rafet, Rm. Sărat, 2015.

 – activitate, distincţii, premii:

Doctor în ştiinţe filologice  (cu teza Spirit şi Logos, în poezia eminesciană) profesorul ADRIAN BOTEZ, ilustrat cu deosebite contribuții în ”noua hermeneutică” aplicată creației lui Eminescu, Sadoveanu, Rebranu, Mircea Eliade, Ion Creangă, Ion Luca Caragiale, Ioan Slavici, vine cu aport original şi în poezie şi proză.

laureat al Marelui Premiu al Salonului Literar-Dragosloveni  –  ediţia a 26-a, noiembrie 1998.

-Premiul U.S.R., pentru POEZIE  –  pentru anul 2005.

-Premiul U.S.R., la CRITICĂ/HERMENEUTICĂ, pentru anul 2006.

-Marele Premiu al Festivalului Internaţional de Literatură „Titel Constantinescu”, Rm. Sărat, 2011 – pentru volumul de eseuri „Cazul DACIA…

 PREMIUL PENTRU PUBLICISTICĂ: joi, 3 iunie 2010, la sediul Uniunii Scriitorilor din România, i-a fost decernat  Premiul pentru publicistică (în cadrul Premiilor Asociaţiei Internaţionale a Scriitorilor şi Oamenilor de Artă Români – LITERART – XXI şi ale revistei Origini – Romanian Roots, pe anii 2008-2009): prof. dr. Adrian Botez (cf. revista Conexiuni, Anul VI, nr. 64, iulie 2010).

 PREMIUL  DE EXCELENŢĂ, LA CEA DE-A V-A EDIŢIE A FESTIVALULUI INTERNAŢIONAL „TITEL CONSTANTINESCU” (organizat de Editura RAFET), acordat de ASOCIAŢIA CULTURALĂ „RENAŞTEREA RÂMNICEANĂ”, pentru volumul „NORMALITATEA  REACŢIONARĂ: SINERGIA SCRIS-FĂPTUIRE-FIINŢARE COSMICĂ,  LA GRIGORE URECHE, MIRON COSTIN, ION NECULCE -pentru o nouă hermeneutică, aplicată asupra textelor cronicarilor moldoveni: Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce”, Editura Rafet, Rm. Sărat, 2012.

PREMIUL “FĂNUŞ NEAGU”, al Festivalului Internaţional “TITEL CONSTANTINESCU”, Ediţia a VII-a, Rm. Sărat (Republica România)-Edineţ (Republica Modova)-2014.

 – referințe critice: 

„Poet, în primul rând, cu serioase cunoştinţe magico-mitologice, cărturar de aleasă stirpe, bântuit de aromele din altare, atins de nimbul sacru al icoanelor şi aerul tare al ideilor, prozator şi eseist, din rezerva din ce în ce mai restrânsă a erudiţilor autohtoni, luptător cu har pe drumul Binelui şi Frumosului, Adrian Botez este un gânditor şi un scriitor pe deplin matur, viguros şi competitiv la nivel naţional ” -(Mircea Dinutz)

„Literatura lui Adrian Botez, moldovean de Nord  s-a făcut cunoscută târziu, apărând dintr-o dată în conformaţie matură, ca şi Minerva din capul lui Jupiter, şi constituind – şi în această ordine – <<un caz>>. Opera este întinsă, diversă şi consistentă – căci autorul are nu uşurinţa de a scrie în manieră torenţială, ci o continuă stare de trezie, şi se manifestă cu atitudine cam în orice clipă definitorie. Desfăşurată în episoade (de unde se deduce entuziasmul aproape antic în a comunica), aceasta s-a exprimat la început cu precădere în lirică, unde bibliografia este relativ vastă(…)”.    (Artur Silvestri)

”În critica literară românească nu există, deocamdată, lucrări de acest tip. Prin lucrarea Spirit şi Logos, în poezia eminesciană, dl. Adrian Botez este un precursor. Pe drumul pe care înaintează se vor buluci multe persoane, ce vor confunda bolboroseala extatică, cu foarte severele discipline, care sunt Mistica şi Iniţierea în domeniul spiritual – dar acesta este riscul oricărei cercetări înnoitoare. Dl. A. Botez repune în discuţie, dintr-un unghi inedit, întreaga viziune asupra poeziei eminesciene şi a stării de revelaţie poetică, în general (…)” (cf. Aprecierile Comisiei de doctorat, 14 februarie 1997, în cadrul Facultăţii de Filologie a Universităţii “Al.I.Cuza” – Iaşi – în legătură cu lucrarea Spirit şi Logos, în poezia eminesciană, devenită cartea Spirit şi Logos, în poezia eminesciană – pentru o nou tip de hermeneutică, aplicată asupra textului eminescian – Ed. Rafet, Rm.Sărat, 2005).ROXANA SORESCU, cercetător ştiinţific principal I, Institutul de Istorie şi Teorie Literară “George Călinescu”-Bucureşti:

“Adrian Botez este autorul unei poezii care se caută cu un aer definitiv şi se găseşte, se neagă afirmându-se, e reconfortantă, reziditoare.” AUREL RĂU, redactorul-şef al revistei clujene Steaua – în Prefaţa la vol. de debut, Jurnal din marea temniţă interioară, Axa, Botoşani, 1998)

“Poet metaforic, cu o schemă prozodică inconfundabilă, Adrian Botez începe să devină un nume în lirica românească.” VALERIU ANGHEL – în revista Pro-Saeculum, noiembrie, 1998

“E dificil să faci o disociere între poetul Adrian Botez al  primei cărţi şi cel al următoarelor volume. Dar, un lucru e cert: Acest Poet este inconfundabil. (…) Scrisul  lui Adrian Botez nu e comod, reconfortant, stenic, el obligă, strigă, interpelează, se impune – fără a face compromisuri şi temenele curentelor vechi sau noi ale liricii. El merge pe principiul: Acesta sunt eu, cui îi convine. Dar, dacă încerci  să ţi-l apropii, ceea ce va urma, întrece orice închipuire: vei descoperi un univers mirific, fabulos şi real în aceeaşi măsură, de care ştiai  că există pe undeva, dar nu erai conştient că e atât de aproape de tine şi că faci parte  integrantă din el.  Şi în această privinţă, Adrian Botez este un  vestitor. El anunţă şi  se anunţă, fără surle şi tobe, dar apropiindu-se iminent de conştiinţa şi inima ta, de unde nu-l mai poţi smulge.(…)  Nu s-ar putea spune că Adrian Botez este un romantic. El este un lucid suferitor şi jertfitor pentru substanţa  şi trupul cuvântului, ducându-l cu sine la cele mai înalte cote ale valorii autentice, dublată de o demnitate fără cusur şi de o probitate morală cum rar se întâlnesc în ziua de azi.” CEZARINA ADAMESCU, Galaţi, redactor la revista AGEROStuttgart