BOTEZ MIHAI ( STÎNCARU)

  • data primirii în USR, 2022

Studii:  – doctorale, doctor în filologie, specialitatea literatură franceză (teză: Mallarmé l’Admirable et  „la Divine Transposition” du littéraire; Univ. din Bucureşti, 1998);- universitare, facultatea de filologie a Univ. Al. I. Cuza –Iaşi, cursuri de zi, secţia franceză / română; (1971-1975), licenţă în învăţământ.

Limbi străine: Franceza (C2); Engleza (C1); Spaniola (B2); Italiană (B2); Germana (B1); Rusa (B1).

Activitate de cercetător:                                                                                           

– cercetător  ştiinţific în domeniile: filologie şi pedagogie, autor de numeroase:                      I: articole şi studii  publicate în reviste de specialitate precum: „Dialog” (revistă a studenţilor de la Univ. Al. I. Cuza –Iaşi) ; „Ateneu”,„Plumb”, „13Plus”, „Vitraliu”,(Bacău); „Cronica”, „Asachiana” (Iaşi); Bibliotheca Septentrionalis (Baia Mare); „Salonul literar” (Focșani); Tribuna învăţământului (Bucureşti); „Flori de munte”, ( revista profesorilor şi a elevilor de la C. N. „Petru Rareş’’, Piatra Neamţ); Antiteze, La Tazlău, Meridianul Ozana, Acțiunea (Neamț) etc.                                                                           

II: lucrări publicate în câteva volume de profil:                                                                

a) volume colective, coautor cu studii pe teme ştiinţifice şi literare:                         

1. Anuarul Colegiului Naţional „Petru Rareş”, Piatra Neamţ (toate ediţiile până în 2015);

2. Lucrările simpozionului     Internaţional „Provocări ale educaţiei la                                  începul secolului al XXI-lea”, ed. a II-a, Iaşi, 13-14 dec. 2010, ed. „Sapienţia”, Iaşi,      2011;

3. Dimensions du discours littéraire au XIXe siècle / Hugo; Dumas; Zola, éd.       Universitaires „AL. I. CUZA – IASI”, Iaşi, 2004.      

b) volume personale, autor de auxiliare didactice pentru uzul elevilor, studenţilor  1. Littérature française ; ed. „Omniscop”; Craiova, 2005;                                      

2. Le Texte et son double,(Guide pratique, tests et commentaires pour examens de lettres, baccalauréat, faculté), ed „Solteris”, Bacău, 1998.                                 

3. Mallarmé l’Admirable / Linéaments d’un totalitarisme poétique, ed. « Universitas XXI » ; Iasi, 2005.                                                                                              

4. Cours de littérature française – le XIXe siècle (Facultatea de Litere şi      Ştiinţe  a Univ. de Stat din Bacău ; 1998-2005) ;                                                            

5. Critique littéraire théorique et appliquée,(Facultatea de Litere     şi Ştiinţe a Univ. de Stat din Bacău,  curs editat în 2003).                                             

6. Histoire et civilisation françaises    (note de curs, idem)   

Activitate de literat :                                                                                                   scriitor (pseudonim literar Mihai Stîncaru),  volume publicate:                         

 – proză –                                                                                                                    

1. Mihai Stîncaru,  Jocul de-a cine pierde cîştigă, ed. „Litera”, Buc., 1986;

2. Mihai Stîncaru,  Fragilia, (miniaturi stilistice), ed. „Timpul”, Iaşi, 2003; 

3. Mihai Stîncaru,  Myozotis. Prostologhikon. Casa imemorială, ed. „Junimea”, Iaşi, 2007.                                                                                              

4. Mihai Botez, Un Fils à Baudelaire, ed.,,Timpul’’, Iaşi, 2014;                             

5. Mihai Stîncaru, Începutul sfârşitului,  ed. ,,Cetatea Doamnei’’, Piatra Neamţ, 2015.                                                                                                     

6. Mihai Stîncaru, Noroc cu Carul Mare, ed. ,,Eikon’’Bucureşti, 2016;      

7. Mihai Stîncaru, Pătimiri timpurii, ed. „Ateneul scriitorilor”, Bacău, 2019;          

8. Mihai Stîncaru, Kaleidoscop în tempera și aqua forte, ed. ,,Eikon’’         Bucureşti, 20

9. Mihai Botez, Le pur orteil du séraphin, ed. „Rovimed”, Bacău, 2020;

10. Mihai Stîncaru, Panopticum la purtător, ed. PIM, Iași, 2022.

critică literară –

11. Mihai Botez, Mallarmé l’Admirable. Linéaments d’un totalitarisme poétique ; ed. „Universitas XXI”, Iași, 2005;

12. Mihai Botez,  Clinamen hermeneutic,  ed. „Egal”, Bacău, 2020;

13. Mihai Botez,  Carte diem, ed. „Egal”, Bacău, 2021.

3. PREMII LITERARE:                                                                                           

Premiul revistei „Ateneu”, Bacău, în cadrul concursului de creație literară Sadoveniana,   Neamț,  nov. 1986.                                                                             

Diplomă: premiul I – creație literară. Cenaclul literar  C.J.C.F.S. Neamț, Piatra Neamț, 1986.                                                                                                                                  

Diplomă: premiul I – creație literară. Cenaclul literar  C.J.C.F.S. Neamț, Piatra Neamț, 1987.                                                                                                                      

Premiul Special „Solomon Marcus” al Filialei USR Bacău și Consiliului Județean Bacău, sept. 2021, pentru eseuri critice.                                                                         

Premiu la Festivalul Internațional de Aforisme, Tecuci, 2022.

 Menţiuni personale:                                                                                               – deţinător al unui Certificat de hautes études de lettres et civilisation françaises, obţinut la Centrul Universitar din Avignon (Franţa), în 1974.                 

– am elaborat, în limba franceză, o lucrare în proză intitulată  Une Lampe    sous le boisseau, roman, 330 pagini (manuscris).                                                                          

 – am elaborat  o lucrare de pedagogie cu titlul Pedagogie christică vs.secularitate paidetică, 230 de pagini (manuscris).                                                

 – am elaborat o culegere de trei piese de teatru (Teatru contemporan) 288 pagini (manuscris).                 

Activitate pedagogică:                                                                                                          

– animator pedagogic al unui cerc de elevi de liceu francofoni; sub îndrumarea mea, unii dintre ei au obţinut medalii de aur şi de argint la concursuri de francofonie.        

– cursuri practice de traductologie cu studenţii de anul II şi III.         

 Experienţă de traducător (cu privire doar la limba franceză):                                            –  activitate de animator de cursuri practice de traductologie, la Univ. de Stat din Bacău (actualmente „Vasile Alecsandri);                                                                                         I. Traduceri din franceză în română

I.traducerea prozei lui L. F. Céline, Casse-pipe (în româneşte, Cazarma; din                        motive de  instabilitate antreprenorială, cartea nu a fost tipărită);                                           – traducerea în limba română a romanului Si tu passes la rivière, de scriitoarea belgiană Geneviève Damas, lucrare distinsă în 2011 cu  Prix des cinq continents de la francophonie; versiunea românească Dincolo de râu, deocamdată netipătită.                      

II. Traduceri din română în franceză:                                                                               

– traduceri selective din creaţiile mai multor poeţi români, clasici şi contemporani: G. Coşbuc, L. Blaga, G. Topîrceanu, A. Păunescu, L. Strochi. O menţiune specială: am alcătuit o antologie bilingvă română / franceză de 57 de poeme din opera omnia a marelui poet Nichita Stănescu.                                                              

O parte din traducerile sus-menţionate au fost publicate fie în reviste (precum „Flori de munte”, C. N. „Petru Rareş, Piatra Neamţ, ”Asachiana”) sau în volume colective:(v. Lucian Strochi,  Cuvântul cuvânt, ed. „Cetatea Doamnei”, Piatra Neamţ, 2011).              

Cu ocazia unor competiţii de profil, unele din ele au fost premiate.                         

– traducerea comentariului   la albumul de artă Memoria oraşului în acuarelă – Iulia Hălăucescu, autor: L. Strochi, ed.„Cetatea Doamnei”, Piatra Neamţ, 2009,                        

– traducerea pentru secţiunea franceză a conţinutului informativ din ghidul turistic Bine aţi venit la /Bienvenue à / Welcome to /Piatra Neamţ,  ed. „Acţiunea”, 2010, (autor, C. Bostan).

– traducerea în franceză a romanului   Numele meu este Tu (Mon nom est TOI)     de Ecaterina Petrescu Botoncea.