CHISCOP LIVIU

 

– data naşterii: 16 iunie 1943, comuna Homoce, jud. Vrancea     

– localitate: Bacău

– anul primirii în USR: 2017

STUDII:

  • 1962-1965: Facultatea de Filologie la Institutul Pedagogic din Bacău;
  • 1966-1971: Facultatea de Filologie (secţia română-franceză) la Universitatea din Bucureşti;
  • 1972: examenul de licenţă, la Universitatea din Bucureşti, cu lucrarea George Bacovia. Biobibliografie, coordonată de prof. univ. dr. doc. Dan Simonescu.

– publicaţii:

În periodice:

Autor a peste 200 de articole şi interviuri, cronici şi recenzii, studii şi eseuri în periodice locale precum Steagul roşu (Bacău), Viaţa nouă (Galaţi), Flamura Prahovei (Ploieşti), Realitatea şi Ceahlăul (Piatra Neamţ), sau în periodice culturale: Contemporanul, România literară, Realitatea românească, Limbă şi literatură, Limbă şi literatură română (Bucureşti), Convorbiri literare, Collegium (Iaşi), Tribuna (Cluj) ş.a.

Volume de critică şi istorie literară/culturală:

 

  • 1968Tradiţie şi continuitate. Monografia Bibliotecii din Vânători-Neamţ;
  • 1972George Bacovia. Biobibliografie. Cuvânt-înainte de p univ. dr. doc. Dan Simonescu;
  • 1998 – În tranşeele istoriei. Între totalitarism şi democraţie. Cuvânt-înainte de dr. Gheorghe Felea;

4) 1999 –   Paharul cu otravă. Adevăr şi ficţiune despre destinul lui Bacovia. Prefaţă de     prof. univ. dr. Daniel Dimitriu – Universitatea „Al. I. Cuza” – Iaşi

5) 2000 – Poezia lui Eminescu. Teme fundamentale. Cuvânt-înainte de conf. univ. dr. Ştefan Munteanu, Universitatea „George Bacovia”;

6)  2001 – Eminescu. Proza literară;

7)  2007 –  Grigore Tabacaru. Biobibliografie. Prefaţă de conf. univ. dr. Ioan Dănilă

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău;

8) 2008Bacăul cultural. File de istorie. Cuvânt-înainte de academician Constantin Marinescu; postfaţă de conf. univ. dr. Ioan Dănilă;

9) 2013Cazul Alecsandri. O ivire pe lume romantică. Adevăr şi legendă despre obârşia poetului. Prefaţă de conf. univ. dr. Ioan Dănilă – Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău;

10) 2013Drama lui Ion Luca. Monografie. Prefaţă  de prof. dr. Victoria Huiban;

11) 2014 Scriitori şi cărţi. Cronici şi recenzii;

12) 2014Destine literare. Portrete şi medalioane. Cuvânt-înainte de prof. univ. dr. Ion Buzaşi – Universitatea Teologică din Alba Iulia;

13) 2014Bacovia în revista „Ateneu”. 1964-2014. Prefaţă de Theodor Codreanu;

14) 2016 –  Prozatorul Bacovia. Prefaţă de Cassian Maria Spiridon;

15) 2017Pe creasta noului val. Critică de întâmpinare;

16) 2017 – Laba de leu. Prefaţă de Adrian Jicu.

 PREMII LITERARE 

  • Premiul de excelenţă pentru critică şi istorie literară la Festivalul-Concurs Naţional de Creaţie Literară „Avangarda XXII” – ediţia a XIV-a (3 oct. 2015), pentru volumul Destine literare;
  • Premiul de excelenţă pentru critică şi istorie literară la Festivalul-Concurs Naţional de Creaţie Literară „Avangarda XXII” – ediţia a XVI-a (26 sept. 2017), pentru volumul Prozatorul Bacovia. Preşedinte juriu Alex. Ştefănescu.
  • Premiul special al juriului la Festivalul Internaţional de Creaţie „Vrancea literară”. Secţiunea istorie literară (28 oct. 2017). Pentru volumul Prozatorul Bacovia.

 

„Liviu  Chiscop ne apare ca un „bacovian” pasionat chiar dacă facem abstracţie de articolele sale despre Bacovia risipite prin ziare şi reviste şi amintim doar temeinica Bibliografie bacoviană din 1972, carte care s-a bucurat de o bună receptare critică şi a beneficiat de o prefaţă din partea unei autorităţi în acest domeniu al cercetării istorico-literare cum era profesorul Dan Simionescu. De fapt această carte este şi un util instrument de lucru pentru cercetarea vieţii şi operei lui Bacovia, dar şi embrionul exegetic al Paharului cu otravă. Cunoscând, ca puţini alţii, tot ce s-a scris despre Bacovia (de la exegeze exemplare şi până la notiţe informatice în ziare şi reviste de provincie, autorului i s-a relevat imaginea unui destin biografic şi o dialectică sinuoasă a receptării operei). […] Trebuie să apreciem şi iconografia lucrării, care completează „în imagini” destinul scriitoricesc istorisit de Liviu Chiscop.

O carte care mărturiseşte o pasiune şi răbdare de istoric literar, foiletând ediţii şi periodice vechi, travaliul exegetic ce-i permite corijarea unor date şi aserţiuni din cărţile despre Bacovia” (Prof. univ. dr. Ion Buzaşi)

Prozatorul Bacovia condensata carte a lui Liviu Chiscop, este o primă încercare de cuprindere exhaustivă a paginilor de proză artistică şi nonartistică ale băcăuanului George Bacovia. Inventarul complet al celor câteva zeci de pagini sunt, cum subliniază şi autorul, o propunere şi un îndemn – le consider întru totul îndreptăţite şi necesare – spre editarea integrală a ceea ce se cheamă „proza bacoviană’”. Liviu Chiscop, cu acribie şi aplicaţie, face inventarul acestor pagini, efort ce 1-ar îndreptăţi, având întregul material adunat, să şi realizeze ediţia integrală din proza fostului copist. Să ne amintim, copist a fost o perioadă şi Eminescu!

Prin demersul său critic, Liviu Chiscop argumentează adevărul că Bacovia nu e doar poet, ci, în aceeaşi măsură şi prozator”. (Cassian Maria Spiridon)

“Numeroasele monografii,studii, articole etc. care s-au scris despre Bacovia după 1960, în toată tara, arată de la sine că autorul Plumbului este un fenomen de importanţa valorilor prime ale culturii româneşti şi europene. Numai că, în această efervescenţă bacoviană revista Ateneu a fost şi este focarul, axis mundi a bacovianologiei. Aceasta e chiar povestea pe care ţinteşte să ne-o dăruiască lucrarea lui Liviu Chiscop.”(Theodor Codreanu)

 

,,Toate cărţile sale sunt prefaţate de reprezentanţi de seamă ai criticii şi istoriei noastre literare, precum Dan Simonescu, Al. Piru, Corneliu Dima-Drăgan, Daniel Dimitriu, Ştefan Munteanu, Ion Buzaşi, Theodor Codreanu, ele fiind echivalente, la rigoare, cu tot atâtea atestări ale calităţii de scriitor a lui Liviu Chiscop. (Nicolae Cârlan)

 

„I se datorează lui Liviu Chiscop, excelent cercetător şi istoric literar, cea mai completă şi mai funcţională biobibliografie închinată lui George Bacovia, în care a adunat şi sistematizat tot, dar absolut tot ce se cunoştea, până atunci, despre itinerariul fizic şi intelectual al celui mai însemnat poet simbolist. În timp au fost identificate, adnotate şi publicate unele poezii, proze, epistole şi alte materiale ce ţin de paraliteratură, care nu modifică în nici un chip cartea fundamentală a cărturarului de la Bacău, ci, cum e şi firesc, o completează”.(Nicolae Scurtu)

 

„Pedagog împătimit, dar şi om de spirit cu deschidere interdisciplinară, autorul s-a remarcat şi ca mânuitor al condeiului. El ţine să-şi împărtăşească în agora îndoielile, speranţele şi certitudinile, să se verifice prin mijlocirea paginii de gazetă sau de carte, să încrucişeze spada subţire a minţii cu cei de-o seamă, întru mai binele unei societăţi civile în căutare de identitate. În toţi aceşti ani în care şi-a verificat opiniile, el a dat de fapt, cum singur spune, o adevărată bătălie pe frontul didactic. Cine se află, însă, în slujba educaţiei şcolare – subsumată contextului social-economic şi politic – este angajat sub semnul unei largi finalităţi sociale şi morale […] Militant pentru educaţia generaţiei de cetăţeni ai zilei de mâine, Liviu Chiscop este un luptător, cu inima şi cu mintea, pentru viitor. Şcoala a fost şi trebuie să rămână laboratorul şi altarul conştiinţei naţionale. Aici se cercetează şi se consfinţesc valorile care trebuie să însufleţească idealurile unui popor.” ( Vasile Sporici)