CIOBANU TH. CONSTANTIN

– data naşterii: 19.02.1939

– localitate: Oneşti, Bacău

– anul primirii în USR: 1987

– publicaţii:

Poetul, profesorul, animatorul cultural, preşedinte fondator al Societăţii Culturale «G. Călinescu», oneşteanul CONSTANTIN TH. CIOBANU ( n. 19 februarie 1939) a debutat în literatură acum mai bine de cinci decenii. Volume de versuri : CETATEA DE INIMĂ (1972); PORŢILE LUI SEPTEMBRIE; INFRANORD; INSCRIPŢII PE DRUMUL ROTUND; ÎNGER ÎN GERUNZIU; PASUL PE NU; LA VAMA VIRGULEI; MERGÂNDU-MĂ.

activitate, distincţii, premii:

Născut la 19 februarie 1939, la Tisa, comuna Sănduleni, judeţul Bacău. Licenţiat în Litere al Universităţii „Alex.I.Cuza” din Iaşi, profesor de literatură la Colegiile „Grigore Moisil” şi „Dimitrie Cantemir” din Oneşti, preşedinte al Comitetului Municipal de Cultură şi Artă, preşedinte fondator al Societăţii Culturale „G.Călinescu” şi al Fundaţiei Naţionale „G Călinescu”. A iniţiat şi conduce Colocviile anuale Zilele Culturii Călinesciene. Redactor şef al revistei Jurnalul Literar şi director al Editurii Aristarc.

A debutat cu versuri în 1956 şi a semnat poeme, articole, cronici literare şi muzicale, eseuri în Iaşul literar, Ateneu, Steaua, Cronica, Luceafărul, Contemporanul, Convorbiri literare, România literară, Argeş, Tribuna, Manuscriptum, Viaţa Românească, Revue Roumaine, Rădăcini (Canada). A îngrijit ediţiile: George Enescu – biografie documentară de Romeo Drăghici; Muzeul de istorie Bacău; Istoria literaturii române de la origini până în prezent de G.Călinescu; Umbre şi lumini (Amintirile unei prinţese moldave) de Maria Cantacuzino-Enescu.

Premiul de poezie Bacovia al revistei Ateneu, Bacău.

„Claviatura sa e nervoasă. Imaginile sale-s abrupte, de o violenţă necomună şi inventivă. (…) o aură de presimţiri metafizice separă în inima lui recuzita comună şi (…) de alte nelinişti şi decide zorii unei originalităţi. Să aibă grijă de destinul ei !“ (Ion Caraion)

„Unul dintre cei mai neobosiţi animatori culturali din câţi au existat la noi, excelent cunoscător al ţinutului oneştean, C.Th.Ciobanu este, iată, nu în ultimul rând, un poet remarcabil, sensibil şi cultivat.“
(Mircea Cărtărescu)

„Civilitatea pare a fi chiar natura sa genuină. Civilizată e şi poezia sa: decentă, fără stridenţe, calmă, reflexivă, interiorizată decantată-Deşi un proiect cum e jurnalul său itinerant, ajuns cu De-un ger cu Heidegger la al V-lea volum, e mai degrabă temerar decât cuminte. Oricum un pariu unic în poezia noastră(…) suavităţile melancolice rulează aici într-un proiect „epopeic”; o epopee de inefabile şi de sublimări muzicale”.   (Al.Cistelecan)

„Unul dintre cei mai neobosiţi animatori culturali din câţi au existat la noi, excelent cunoscător al ţinutului oneştean, C.Th.Ciobanu este, iată, nu în ultimul rând, un poet remarcabil, sensibil şi cultivat.“
MIRCEA CĂRTĂRESCU

„Căci rostul poemului său acesta pare să fie: de a «aduna din cădere», de a domestici, de a opri surparea sensurilor, sălbăticirea spaţiului şi timpului interior.
MIRCEA MARTIN

„Este o plăcere să explorezi zăcămintele de poezie din cele trei volume care însumează 1200 de pagini. Constantin Th. Ciobanu nu imită pe nimeni şi ne oferă noi şi noi surprize pe măsură ce îi străbatem vastul domeniu de cuvinte.“
ALEX ŞTEFĂNESCU

„Solitarul de la Oneşti, disertativ hiperborean, transparent şi criptic, e un modern complex, marcat de melancolii reprimate. «Jurnalul» său, unul de poet realizat, respiră o singurătate plurimodulară inclasabilă. Creaţia înseamnă, în acest caz, o tentativă de transsubstanţiere – act defensiv în spiritul marilor tragici ai Heladei.“
CONSTANTIN CIOPRAGA