CODRESCU GRIGORE

Cult.codrescu

– data naşterii: 22.11.1938

– localitate: Bacău

– anul primirii în USR: 2011

– publicaţii:

 Limba şi literatuta română la bacalaureat (2001), apoi  Galeria personajelor literare în gimnaziu şi în liceu (2006), după care a intrat decisiv pe domeniul criticii literare curente actualizând pagini de strictă contemporaneitate: Lecturi neconvenţionale ; Spectacolul Istoriei critice manolesciene ; Jurnalul criticului incomod; Marea critică faţă cu valorile literare actuale; Imposibila revanşă; Ironicul reflexiv.

 

– activitate, distincţii, premii:

Profesorul prin excelenţă, voce limpede a criticii noastre literare, s-a consacrat în anii deplinei maturităţi rânduielii limbii şi literaturii române deopotrivă clasice și contemporane peste şase decenii de  viaţă.

 

„Se pot observa numaidecât formaţia solidă de literat, familiaritatea  cu limbajele criticii, precum şi o anumită plăcere hedonistă a lecturii care atenuează naturala sa dispoziţie didacticistă”

(Petru Poantă)

„Acest gen de critică are avantajul limpezimii, alargumentaţiei strânse şi al seducţiei prin mijloace raţionale, ceea ce nu-i puţin lucru”.

(Mircea Dinutz)

„Deschid mica monografie semnată de Grigore Codrescu într-o manieră mai puţin rigidă şi scorţoasă (cum sunt mai toate scrierile de acest tip) şi încă de la primele rânduri îmi dau seama că autorul mi-a luat-o cumva înainte, conturând profilul personajului său cât se poate de exact.”

(Florentin Popescu)

 

„În ciuda atâtor observaţii critice, pertinente şi necesare, prin cartea sa  Spectacolul „Istoriei critice…manolesciene”, aduce de fapt un elogiu demersului istoric şi critic al celui pe care generaţia noastră l-a socotit ca fiind cel mai călinescian dintre critici”.

(Valeriu Traian)

„Ce este Imposibila revanşă? O saga de familie? Este, mai ales, saga unei epoci pe care G.C. a străbătut-o prin cenuşa fierbinte a unui infern în care doar căldura mamei, lecţia de demnitate a tatălui, norocul soţiei/familiei, valoarea şcolilor/profesorilor şi complicitatea fericită a destinului l-a ajutat să mărşăluiască mereu cu aerul acela al argonautului care reuşeşte să treacă printre Scylla şi Carybda, împrietenit nu doar cu norocul. O saga doldora de infern, de istorie, de suflet răvăşit, de suflet lecuit, de Speranţă”

(Ion Fercu)

“GRIGORE CODRESCU, om care și-a consumat ani buni punerii în pagină și valoare a patrimoniului cultural din această parte de Românie.”
 Trei capitole structurează volumul, trei titluri grupând personalități băcăuane de ieri și de azi, evocare prioritară a celor care, spune autorul, “au lăsat urme frumoase pe la noi prin Bacău”.
 I. Personalitățile timpului
 II. Cărțile…ah! cărțile…
 III. Din cronica vremurilor noastre
 Din lumea literară contemporană, Grigore Codrescu selectează poeți, prozatori, istorici literari remarcabili, o enumerare a lor nu ar face decât să minimalizeze fondul articolelor scrise cu acribia cunoscută a criticului, limpezi, concluzive corect, având calitatea de a fixa în timp și spațiu literar operele studiate.
 Se regăsesc între articolele însumate și autori ai altor serii istorice literare: Eugen Budău, (Bacăul Literar), Cornel Galben, Marin Cosmescu-Delasabar, Constantin Călin, Gheorghe Pătrar, Măndica Mardare, efortul criticului Codrescu adăugându-se întru oglinda realistă și reală a vieții culturale băcăuane.
 Nu au fost uitate nici revistele culturale băcăuane, Ateneu, Plumb, 13Plus, Viața Băcăuană, Vitraliu, nici scena culturală publică, avansată de cei “peste nouăzeci de scriitori din Filiala USR Bacău, care doresc un dialog mai fertil, cu conducerea municipiului și județului, pretinzând că pot elimina sau măcar diminua lipsa de stil și neglijențele din viața urbană. Trei cuvinte de încheiere pentru cartea scriitorului Grigore Codrescu: profesionalism, stil, atitudine!” (Cristina Ștefan)