DINCESCU ŞTEFAN

– data naşterii: 22.09.1954

– localitate: Bacău

– anul primirii în USR: 2006

– publicaţii:

POEZIE

◊ EDITURA CARTEA ROMÂNEASCĂ

Străjer (în antologia Prier; 1988)

◊ EDITURA EMINESCU

Turnir cu Demostene (1991)

◊ EDITURA PLUMB

Viaţă în pielea goală (1993)

◊ EDITURA AMPHION

 1. Lancea lui Ahile (antologie; 2002)
 2. Cel de pe urmă Laocoon (2003)
 3. Ultimele rubaiate ale lui Omar Khayyãm în traducere imaginară de Ştefan Dincescu (2004)
 4. Ieşirea din cetate (antologie; 2005)
 5. Decesul trompetei (2005)
 6. Fiu al Maicii Lot (2005)
 7. Pandaliile fericitului Iov (antologie; 2006)
 8. Se spânzură condeiul! (2007)
 9. Clóţele Şeherezadei (antologie; 2009)
 10. Fiii alambicului (2009)
 11. Jelind mălinii viscoliţi • Serghei Esenin • Traducere imaginară (2010)
 12. Adio, Mister Bashô! (2010)
 13. Metaforă tăiată la gât (antologie; 2011)
 14. Poeme foc cu foc (2013)
 1. LIMBĂ ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ

◊ EDITURA PLUMB

 1. Sintaxa frazei (1995; 1997)
 2. Sintaxa propoziţiei (1996; 1997)
 3. Analize gramaticale (1997)

◊ EDITURA AMPHION

 1. Gramatica limbii române • Teste (2000)
 2. Morfologia limbii române (2000)
 3. Sintaxa frazei (vol. I, 2001)
 4. Sintaxa frazei (vol. II, 2001)
 5. Sintaxa propoziţiei (vol. I, 2002)
 6. Sintaxa propoziţiei (vol. II, 2003)
 7. Limba română în gimnaziu (2003)
 8. 132 de teste de limba română (2003)
 9. Gramatica limbii române • Fraza coordonativă • Fraza subordonativă • Tipuri structurale (2004)
 10. Lexicul limbii române (2004)
 11. Fonologia limbii române (2004)
 12. Limba română • Morfosintaxă (2005)
 13. Gramatica limbii române • Evaluare (2005)
 14. Limba şi literatura română în gimnaziu • Testare naţională (2005)
 15. Sintaxa propoziţiei în gimnaziu (2005)
 16. Limba română • Lexic • Teste de evaluare (2006)
 17. Sintaxa frazei în gimnaziu (2007)
 18. Fonetică funcţională (2007; 2008)
 19. Limba şi literatura română în gimnaziu • Teste • Evaluare • Autoevaluare (I, 2007; 2008)
 20. Morfologia limbii române • Teste • Evaluare • Autoevaluare (2007; 2008)
 21. Lexicul limbii române în 50 de teste (2008)
 22. Limba română. Sintaxa propoziţiei (I, 2009)
 23. Gramatica limbii române • Propoziţii subordonate necircumstanţiale (2009)
 24. 30 de teste de limba română (2009)

◊ ÎN COLABORARE

(ŞTEFAN DINCESCU, DANIEL FLORIN DINCĂ)

 1. Limba română. Fonologie. Lexic (2009)
 2. Morfosintaxa limbii române (2009)
 3. Limba şi literatura română în gimnaziu (2010)

– activitate, distincţii, premii:

Profesorul de literatură ŞTEFAN DINCESCU, numele literar a lui ŞTEFAN DINCĂ (doljean devenit băcăuan, n. 22 septembrie 1954) a debutat în antologia PRIER (1988) sub girul prestigioasei edituri “Cartea Românească”.  Eminentul dascăl a tipărit un mare număr de lucrări de gramatică practică a limbii române.

-Director al Editurii Amphion

-Director al revistelor: Anteu, Athanor, Syrinx, Corn de melc

„Expresia concentrată, cu sintaxa precisă, centrată pe idee, dă impresia unui clasicism a rebours. Catrenele nu sunt construite după o unică formulă, tiparul se alcătuieşte în funcţie de mesaj. Fără intertext, fără mimetism poetic, fără presiunea modelului. O imaginaţie lexicala bogată, în care regionalismul este încărcat de revelaţia cu care ai citi neologismul aristocratic, menţine vie construcţia riguros poetică. În unele catrene, expresia poetică dobândeşte virtuţi ale aforismului. Asta înseamnă ştiinţă a versului, dar şi o “înţelepciune” a poetului edificat asupra tuturor lucrurilor lumii acesteia”.

(Ghiorghi Iorga)

„Departe de a respinge “literatura precum Verlaine, şi chiar dacă, uneori, pare să o repudieze, ca avangardiştii, Ştefan Dincescu se străduieşte să procure poeziei sale statutul de “literatură”. Literaturizează însă atitudini de situare în diametrală opoziţie cu lumea, cu prezentul. Având sentimentul de a se fi născut într-un “veac idiot”, “într-un veac jumătate porc, jumatate câine”, poetul se regăseşte în “jălbarul Iov” şi, lăsându-se cuprins de “pandaliile” napăstuitului biblic, vede pretutindeni orori, hidoşenii, monstruozităţi, manifestări ale răului. Ale unui rău nu doar social, ci ontologic, chiar metafizic. Asemenea expresioniştilor, autorul „Pandaliilor fericitului Iov” semnalează ubicuitatea, manifestărilor desacralizării totale”.  (Dumitru Micu)

„un poet veritabil, robust, stăpân pe mijloacele sale şi care îşi face intrarea propriu-zisă în literatură după o aşteptare de 14 ani, cum singur mărturiseşte într-una din poezii. Ştefan Dincescu, “domn peste anonimat”, cum se defineşte, a reuşit să ne convingă de paleta largă a mijloacelor sale de expresie şi de resursele bogate ale talentului său, care în vremuri mai calme, ar fi atras de îndată atenţia cititorilor”. (Petru Cimpoeşu)