FERCU ION

ion-fercu

– data naşterii: 08.01.1952

– localitate: Buhuşi, jud. Bacău

– anul primirii în USR: 2009

– publicaţii:

Editorial a apărut în 1996 cu Iadul de paradă (poeme). Au urmat: Prizonierul prizonierului (poeme); Agonia umanului (eseuri); Amanţii absurdului (poeme); Oaspetele (vol 1 şi II, roman).

– activitate, distincţii, premii:

Poet, prozator, eseist, publicist, ziarist, cronicar literar, profesorul de filosofie Ion Fercu (n. 8 ianuarie 1952) a debutat cu proza în anii adolescenţei (în revista Liceului) dar şi, ulterior, cu poezie (în ”România literară”). Diplomat ”de excelență” şi ”de merit” ca profesor, ION FERCU se numără printre premiaţii Filialei Bacău a U.S.R.

*

”Bacovian fără voie, prin similitudinea destinului, programat parca pentru- solitudine într-un mediu ostil, poetul dotat cu o percepţie specială a cotidianului, şi cu har metaforic uneori impecabil, trăieşte prin literatură avatarurile fatalmente imuabile ale propriului său destin.”.                                                                           (Ovidiu Genaru)

„Asemeni multora dintre contemporani, Ion Fercu, asemeni “baudelaireanulul” Ion Tudor lovian, mai puţin inedit şi „fraged” dar cu mai  multe tehne, mai preocupat de mijloacele pe care le stăpâneşte în maestru. Numai că, repet, ştie foarte bine cum se face poezia, azi, de către marea majoritate a confraţilor, nu numai că pare a fi ajuns la concluzia că baterea de câmpi surrealisto-onirică, pe şiruri versuri lungite pe câte două lăţimi de pagină, alternate cu altele monosilabice, ici şi acolo, fără vreo urmă ideatică, hermetice până la delirul verbal gratuit, absolut gratuit, lucrat ca să nu poată fi înţeles, să nu aibă înţeles deseori; nu numai că se fereşte ca dracu de tîmâie de temele sau măcar aluziile (acum la modă) porno şi scato,  pe care le-am citit sau le-am auzit citite de unii „neozolişti.

Înzestrat cu talent şi cu mare putere de muncă asupra verbului, cu o informaţie cărturărească pe măsură, Ion Fercu este pe punctul de a trece în primele rânduri ale scriitorilor români de azi”

(Ion Rotaru)