FERCU ION

ion-fercu

– data naşterii: 08.01.1952

– localitate: Buhuşi, jud. Bacău

– anul primirii în USR: 2009

A absolvit școala primară în Păscăreni – Valea lui Ion, școala gimnazială la Blăgești și Liceul Pedagogic de învățători din Bacău. A optat pentru Facultatea de Filosofie, Universitatea ,,Al. I. Cuza” Iași, pe care a absolvit-o în 1977. Părinții, Dumitru și Elisabeta, au fost agricultori/muncitori. Tatăl, opozant al colectivizării, a fost arestat de Securitate și încarcerat. Este căsătorit, are doi fii, doi nepoți. Nu este înregimentat politic.

publicaţii:

 • Iadul de paradă, poeme, Editura Deșteptarea, Bacău, 1996.
 • Prizonierul prizonierului, poeme, Editura Cartea Românească, București, 1998.
 • Teatrul Bacovia, 50. Frumoșii nebuni ai marilor iluzii, Editura Plumb, Bacău, 1998.
 • Agonia umanului, eseuri, Editura Plumb, Bacău, 2000.
 • Amanții absurdului, poeme, Editura Junimea, Iași, 2002.
 • Oaspetele, roman, volumul I, Editura Cartea Românească, București, 2004.
 • Oaspetele, roman, volumul al II-lea, Editura Universitas XXI, Iași, 2008.
 • Z, roman, Editura Junimea, Iași, 2009.
 • Audiența, roman, Editura Fundației Academice „Axis”, Iași, 2012.
 • Ostaticul Umbrariei, roman, Editura Junimea, Iași, 2015.
 • Monografia orașului Buhuși (coordonator), Editura Junimea, Iași, 2018.
 • Prin subteranele dostoievskiene, eseuri, Editura Junimea, Iași, 2018.

activitate, distincţii, premii:

Poet, prozator, eseist, publicist, ziarist, cronicar literar, profesorul de filosofie Ion Fercu (n. 8 ianuarie 1952) a debutat cu proza în anii adolescenţei (în revista Liceului) dar şi, ulterior, cu poezie (în ”România literară”). Diplomat ”de excelență” şi ”de merit” ca profesor, ION FERCU se numără printre premiaţii Filialei Bacău a U.S.R.

 • Premiul revistei „Cartea” (2002), pentru volumul de poeme Amanții absurdului.
 • Premiul Filialei Bacău a Uniunii Scriitorilor din România, 2005, pentru romanul Oaspetele, volumul I.
 • Premiul pentru proză al revistei „Ateneu”, 2010, pentru romanul Z.
 • Cartea de proză a anului 2015, Premiul de Excelență, secțiunea scriitori profesioniști, Concursul Național de Creație Literară „AVANGARDA XXII”, pentru romanul Ostaticul Umbrariei.
 • Premiul de excelență, secțiunea scriitori profesioniști (critică literară/eseu), Concursul Național de Creație Literară „AVANGARDA  XXII” (2019), pentru volumul Prin subteranele dostoievskiene.

*A prefațat, recenzat sau scris cronici despre diverse cărți cu tematică filosofică sau literară ale autorilor: Petru Bejan, Ștefan Afloroaei, Marin Aiftincă, Liviu Antonesei, Leo Butnaru,  Mircea M. Ionescu, Viorel Savin, Gheorghe Iorga, Petre Isachi, Ovidiu Bufnilă, Mihai Nicolae, Grigore Codrescu, Corneliu Paiu, Ion Tudor Iovian, Constantin Călin, Octavian Voicu, Calistrat Costin, Eugen Budău, Viorel Savin, Carmen Mihalache, Ștefan Munteanu, Venera Mihaela Cojocariu, Miluță Bortă, Livia Sibișteanu, Corneliu Groapă, Dan Sandu, Lucica I. Ciupercă, Mureș Covătaru, Mihai Belecciu, Vasile Matei, Simona Lazăr, Sorin Borza, Ion Dinvale, Cornel Galben, Octavian Voicu, Iacob Florea, Ioana Postelnicu, Ion Trif Pleșa, Grigore Spermezan, Titi Damian, Leonard Rotaru, Alina Căprioară, Mihai Căprioară, Nelu Dumbravă, Mariana Zavati Gardner, Marin Aiftincă, Elvira Groza etc. A colaborat/colaborează la reviste/cotidiane precum: Ateneu, Vatra Veche, 13 Plus, Scriptor, Bibliotheca Septentrionalis, Pro Saeculum, Ex Ponto, Vitraliu, Cartea, Sinteze, Agora olimpică, Agora, Tribuna învățământului, Deșteptarea, Monitorul de Bacău, Curentul, România liberă.

Este membru fondator al Asociației Culturale „Renașterea” Buhuși și vicepreședinte al acesteia.

 • A primit Premiul cotidianului „Deșteptarea” (2009).
 • Este Cetățean de Onoare al orașului Buhuși.

Referințe critice:

Au scris despre creația sa: Ion Rotaru, Liviu Antonesei, Constantin Călin, Ovidiu Genaru, Leo Butnaru, Constantin Dram, Carmen Popescu,  Daniel Corbu, Ștefan Munteanu, Petre Isachi, Carmen Mihalache, Adrian Jicu, Ioan Dănilă, Cornel Galben, Viorel Savin, Marius Manta, Dan Sandu, Ion Tudor Iovian, Vasile Sporici, Calistrat Costin, Ion Dinvale, Tatiana Scorțanu, Eugen Budău, Eugen Verman, Leonard Rotaru, Grigore Codrescu, Ioan Enache, Daniel Ștefan Pocovnicu, Iacob Florea, Grigore Spermezan, Titi Damian, Emilian Marcu, Ștefan Radu, Liviu Chiscop, Gheorghe Bălțătescu, Marieta Rădoi Mihăiță etc.

Reviste care au publicat articole despre creația sa: România literară, Ateneu, Analele Universității ,,Vasile Alecsandri” din Bacău, Timpul, Convorbiri literare, Vatra veche, Bucovina literară, 13 Plus, Plumb, Conta, Vitraliu, Pro Saeculum, Scriptor, Mozaicul, Destine literare (Canada), Familia, Ex Ponto, Spații culturale, Plumb, Cafeneaua literară, Bibliotheca Sepentrionalis, Caiete Silvane, Antiteze, Oglinda, Cenaclul de la Păltiniș, Helis etc.

”Bacovian fără voie, prin similitudinea destinului, programat parca pentru- solitudine într-un mediu ostil, poetul dotat cu o percepţie specială a cotidianului, şi cu har metaforic uneori impecabil, trăieşte prin literatură avatarurile fatalmente imuabile ale propriului său destin.”.                        (Ovidiu Genaru)

„Asemeni multora dintre contemporani, Ion Fercu, asemeni “baudelaireanulul” Ion Tudor lovian, mai puţin inedit şi „fraged” dar cu mai  multe tehne, mai preocupat de mijloacele pe care le stăpâneşte în maestru. Numai că, repet, ştie foarte bine cum se face poezia, azi, de către marea majoritate a confraţilor, nu numai că pare a fi ajuns la concluzia că baterea de câmpi surrealisto-onirică, pe şiruri versuri lungite pe câte două lăţimi de pagină, alternate cu altele monosilabice, ici şi acolo, fără vreo urmă ideatică, hermetice până la delirul verbal gratuit, absolut gratuit, lucrat ca să nu poată fi înţeles, să nu aibă înţeles deseori; nu numai că se fereşte ca dracu de tîmâie de temele sau măcar aluziile (acum la modă) porno şi scato,  pe care le-am citit sau le-am auzit citite de unii „neozolişti.

Înzestrat cu talent şi cu mare putere de muncă asupra verbului, cu o informaţie cărturărească pe măsură, Ion Fercu este pe punctul de a trece în primele rânduri ale scriitorilor români de azi” (Ion Rotaru)