DASCĂLU CRISTINA EMANUELA

data naşterii:  20 mai 1969, Tg. Neamţ, Jud. Neamţ.

localitate: Tg. Neamţ, Jud. Neamţ.

publicatii:

Debut poetic editorial 1980 revista Ozana, urmat de Cronica, Ateneu, Astra, Convorbiri Literare, Opinia Studenţească, Opinia Naţională, Dialog Studenţesc, Timpul, Tomis, Tineretul Moldovei, Axis, Amfiteatru, Orizont, Flacăra, Femeia, Albina, Limba Română pentru Elevi, Tribuna, Tribuna Elevului, Timpul, Luceafărul, Luceafărul Copiilor, Luceafărul de dimineaţă, Luminiţa, Cutezătorii, Sănătatea, Scânteia Tineretului, Ceahlăul, Sadoveniana, şi, desigur, altele. CRESTOMAŢII DE POEZIE publicate la începutul cariereri literare: Nevoia de lumină (1981); Marea iubire (1982); Marea dragoste (1983); Grăuntele de uraniu (1983),;  Veacul XX (1984). Debutul absolut s-a produs, în anii de liceu, în revista Ateneu din 1986, când poetul Sergiu Adam a semnalat ivirea unei noi voci lirice: “Talentul dumneavoastră este indiscutabil.” COLECŢII INDIVIDUALE DE POEZIE: Adorabila Fiară (1982-1983); Echinox sau Solstiţiu (1983-1985); Din nou despre noi (1987); Schelete de cai în mişcare (1988); 366 de poeme pentru zile reci şi mâini calde (1993); Ploi şi alte anotimpuri (1990); Arc peste timp,  despre prieteni şi frunze (2003); Aici nu există nori (2014);  Gastronomică în doi, trei şi alte numerale inventate (2015); Passers By/Trecători (2015). VOLUME INDIVIDUALE DE POEZIE: Adorabila Fiară (2009); Echinox sau Solstiţiu (2009); Travel Series I/ Serii de călătorie I (2009);  Travel Series (Journeys of the Self)/Serii de călătorie (Călătorii ale sinelui) (2011). CĂRŢI DE CRITICĂ LITERARĂ, SELECŢII: The Literature of Exile and Imaginary Homelands / Literatura exilului şi a tărâmurilor imaginare (2006);  Imaginary Homelands of Writers in Exile / Ţări imaginare ale scriitorilor în exil (2007). CĂRŢI DE SPECIALITATE: Business, Professional and Technical Communication: A Multicultural Perspective (2010); Communication and Team Work (2010); Introducere în comunicarea interculturală: Teme locale, lecturi globale (2010);  Antologia comunicării interpersonale şi de grup (2010). ALTE CĂRŢI DE POEZIE:  The Lyre’s Song (1997); Best Poems of 1999 (1999); Outside the Lines: A Creative Writing Anthology (2005);   Best Poems of 2009 (2009). TRADUCERI LITERARE, SELECŢIE: roman Liniştea albă/The White Silence (2007). COLECŢII DE POEZII PERSONALE INCLUSE IN VOLUME COLECTIVE:  Best Poems of the Year 1996 şi 1997 (1996),  (1997); Flashback (1998); Poems for all Seasons (1998) şi (1999); Red River Poems (1999); Whispers: A Collection of Short Poems (2009);   Best International Poets of the Year (1997); Leave It to Them (1997); Reflections: A Collection of Short Works (1999) şi (2001); Best New Poets and Their Work (1996) şi (2000); Us (1996), (1997) şi  (1998), etc.CAPITOLE PERSONALE DE CRITICĂ LITERARĂ APĂRUTE ÎN VOLUME COLECTIVE, SELECŢII: “Multiculturalismul” în Concepte şi teorii social-politice, (2011); “Knowledge-Based Society and the Condition of the Exile as Reified and Hybrid Subject” în Limits of the Knowledge Society: Psychology and Educational Sciences; Anthropology, Philology and Cultural Studies (2011); “Pedro Barrajón” în Convergenţe spirituale Iaşi-Chişinău: De la fraţi la fraţi (2012);  „Postcolonialism scindat şi realism magic în dialectica dintre subiect şi peisaj în romanul Copiii  din miez de noapte de Salman Rushdie,” în Convergenţe spirituale Iaşi-Chişinău: De la fraţi la fraţi (2013) CĂRŢI DE CRITICĂ LITERARĂ, SELECŢII: The Literature of Exile and Imaginary Homelands / Literatura exilului şi a tărâmurilor imaginare (2006);  Imaginary Homelands of Writers in Exile / Ţări imaginare ale scriitorilor în exil (2007). CĂRŢI DE SPECIALITATE: Business, Professional and Technical Communication: A Multicultural Perspective (2010); Communication and Team Work (2010); Introducere în comunicarea interculturală: Teme locale, lecturi globale (2010);  Antologia comunicării interpersonale şi de grup (2010). ALTE CĂRŢI DE POEZIE:  The Lyre’s Song (1997); Best Poems of 1999 (1999); Outside the Lines: A Creative Writing Anthology (2005);   Best Poems of 2009 (2009). TRADUCERI LITERARE, SELECŢIE: roman Liniştea albă/The White Silence (2007). COLECŢII DE POEZII PERSONALE INCLUSE IN VOLUME COLECTIVE:  Best Poems of the Year 1996 şi 1997 (1996),  (1997); Flashback (1998); Poems for all Seasons (1998) şi (1999); Red River Poems (1999); Whispers: A Collection of Short Poems (2009);   Best International Poets of the Year (1997); Leave It to Them (1997); Reflections: A Collection of Short Works (1999) şi (2001); Best New Poets and Their Work (1996) şi (2000); Us (1996), (1997) şi  (1998), etc.CAPITOLE PERSONALE DE CRITICĂ LITERARĂ APĂRUTE ÎN VOLUME COLECTIVE, SELECŢII: “Multiculturalismul” în Concepte şi teorii social-politice, (2011); “Knowledge-Based Society and the Condition of the Exile as Reified and Hybrid Subject” în Limits of the Knowledge Society: Psychology and Educational Sciences; Anthropology, Philology and Cultural Studies (2011); “Pedro Barrajón” în Convergenţe spirituale Iaşi-Chişinău: De la fraţi la fraţi (2012);  „Postcolonialism scindat şi realism magic în dialectica dintre subiect şi peisaj în romanul Copiii  din miez de noapte de Salman Rushdie,” în Convergenţe spirituale Iaşi-Chişinău: De la fraţi la fraţi (2013). REDACTOR ŞEF ADJUNCT şi TRADUCĂTOR la/pentru International Journal of Communication Research; REDACTOR ŞEF ADJUNCT şi TRADUCĂTOR la/pentru International Journal of Human Voice;

activitate, distinctii, premii:

Poetă. Prozatoare. Eseistă. Critic şi Istoric Literar. Artist plastic.  Realizator şi moderator de programe radio şi TV. RECTOR, Program Dual MBA Swiss School of Management/SSM-UAI. CONF. UNIV. DR. University of Tulsa, TCC şi OSU, SUA. DIRECTOR Centru de Cercetare TCC, SUA. CONF. UNIV. DR., PREŞEDINTE DE SENAT şi PRORECTOR (fost DECAN) la Univ. Apollonia din Iaşi/UAI. DIRECTOR Institut de Limbi Moderne ILMA. Absolventă şefă de promoţie, cu Diplomă de Merit, media generală 10, licenţiată în Litere/Ştiinţe Filologice, specializarea Engleză-Română, la Univ. Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, 1993, fiind câştigătoarea unicei Burse Naţionale de Merit. Asolventă, şefă de promoţie Summa Cum Laude, cu DOCTORAT/PHD în Ştiinţe Filologice, Filosofice, Umaniste, Sociale şi Politice (1997-2006), la UNIVERSITY OF TULSA, SUA. Specialist cu MASTERAT în Limba şi Literatura Engleză şi Americană, PITTSBURG STATE UNIVERSITY, SUA, 1997, absolventă şefă de promoţie, Summa Cum Laude, cu Diplomă de Merit, Excelenţă în Cercetare şi Predare a Masteratului în  Limba şi Literatura Engleză şi Americană. Specialist cu MASTERAT în Comunicare (Ştiinţele Comunicării)/MA Communication, PITTSBURG STATE UNIVERSITY, SUA, 1996, absolventă şefă de promoţie, Summa Cum Laude, cu Diplomă de Merit, Excelenţă în Cercetare şi Predare a Masteratului în Comunicare, câştigătoarea Bursei americane integrale NAFSA de Merit, de Cercetare. Bursă Soros la MASTER în Studii Europene, CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY, 1994.. MEMBRU ÎN CONSILIUL EDITORIAL  şi TRADUCĂTOR, MEMBRU ÎN COLEGIUL DE REDACŢIE la/pentru Clepsydra; REFERENT/ REVIEWER pentru Logos and Episteme: An International Journal of Epistemology; EDITOR, MANAGER, CERCETĂTOR ŞTIINŢIFIC şi PUBLICIST ACADEMIC şi DE CERCETARE  la James Joyce Quarterly (Academic Publications); EDITOR, MANAGER, CERCETĂTOR ŞTIINŢIFIC şi PUBLICIST ACADEMIC şi DE CERCETARE  la Tulsa Studies in Women’s Literature; EDITOR, TRADUCĂTOR, CERCETĂTOR ŞTIINŢIFIC şi PUBLICIST ACADEMIC şi DE CERCETARE  la Nimrod: International Journal of Prose and Poetry, EDITOR şi TRADUCĂTOR pentru textele în limba engleză  la Symposion – Revistă de științe socio-umane; REDACTOR/MEMBRU ÎN COLEGIUL REDACŢIONAL la/pentru Antiteze. Revista de Literatură şi Artă  şi Memoria Oltului; MEMBRU ÎN COMITETUL CONSULTATIV DE EXPERŢI ADVISORY BOARD  la/pentru Annals of philosophy, social and human disciplines, Univ. „Ştefan cel Mare,” Suceava.

***

Cristina Dascălu scrie o poezie elegantă, frumoasă ca şi autoarea. Cristina Dascălu este o scriitoare foarte talentată, originală, o voce autentică, plăcută, adevărată, o persoană cu stil, creator de frumos, o prezenţă remarcabilă, amestec de intelectualism, carismă, talent, puritate, putere, echilibru, un înger alb de un magnetism extraordinar, o prezenţă fermecătoare. Poezia Cristinei Dascălu mă bucură. Ea poartă însemnele unui Eu cumulativ. Cristina Dascălu este o scriitoare excepţională, aflată într-o permanentă stare poetică, o persoană verticală,  o prezenţă discretă, elegantă, aristocrată, dar totodată creator de poezie viguroasă, însă elegantă, poezie caracterizată de emoţii şi sentimente puternice, autentice. Autoarea dă dovadă de o sensibilitate aparte, potenţată de raţiune, de un echilibru perfect între gravitate şi ironie. Cristina Dascălu este o personalitate distinctă, autoare de creaţie autentică ce va rămâne, va continua să impresioneze, să emoţioneze, să influenţeze. “CONSTANTIN CIOPRAGA

„Cristina Dascălu este un miracol, un fenomen între poeţii contemporani. Este cu siguranţă una dintre cele mai talentate scriitoare [din literatura română contemporană]. ”                     LUCIAN RAICU

„Am vrea tot aici să ne achităm o datorie mai veche către  atât de sensibila noastră colaboratoare Cristina-Emanuela Dascălu din Tg. Neamţ. Şi de această dată poemele ei exprimă recunoştinţa faţă de valori şi fiinţe care au învăţat-o ce este frumuseţea şi, mai ales, munca pe care aceasta o cere creatorilor de frumuseţe.” CONSTANŢA BUZEA

“În general, poeta vede în lucruri, în fenomenalităţi, ca altădată Camil Petrescu, Ideea. Dar o semnalează (când o face) cu mijloace total diferite, deosebite şi între ele prin eficacitate. Lapidar vorbind, lirismul poeziilor Cristinei Emanuela Dascălu e un lirism în bună parte meditativ, cu implicaţii iniţiatice.”DUMITRU MICU

„O autoare de o precocitate intelectuală şi artistică deosebită şi de o sensibilitate şi genialitate extraordinară. O poezie de idei, intelectuală, matură (şi stilistic şi ideatic), rafinată, dar nu artificial-livrescă, candoare şi trăiri intense, suav şi sensual deopotrivă. O poezie complexă, de idei, o poezie profundă, personală, cu imagini subtile, abstracte, trăiri ardente, adevărate, inovaţii la nivelul fondului şi formei, originalitate şi autenticitate deşi marile teme ale omenirii şi literaturii se regăsesc în versuri, acestea sunt unele din caracteristicile poeziilor Cristinei Dascălu, o scriitoare adevărată, născută, nu făcută, un talent nativ ce îşi asumă poezia şi starea de îndrăgostită perpetuă drept destin. Cu siguranţă una dintre cele mai importante voci ale literaturii contemporane, o autoare de mâna întâi, al cărei destin literar merită urmărit.” ION ROTARU