MOLDOVAN CECILIA

510039177

– data naşterii: 8.08.1950

– localitate: Bacău

– anul primirii în USR: 2014

– publicaţii

“Vârste/Ages”, edit. Dram art, Iași, 2006, poezii, ( bilingv)

“Nonvirtual”, editura Psihelp, Bacău, 2007, poezii, bilingv ( uz didactic, cu CD audio)

 „Piruetă după cursuri” ( file din jurnalul unei profesoare de engleză),

memorialistică, teatru,  edit. Ateneul scriitorilor, Bacău, 2009.

  „Înger din oficiu”, Princeps edit , Iași, 2012.

 „Mersul pe cant”, Semne, 2012, București, poezii.

„Cartea de identitate a privighetorii”, edit. Junimea, Iași, 2013 – poezii, prefață de Dan Bogdan Hanu.

“Stele de import”, Ateneul Scriitorilor, Bacau, 2014, poezii, prefaţa Paul Aretzu.

– activitate, distincţii, premii:

Profesoara de engleză CECILIA MOLDOVAN,  absolventă a facultăţii de Filologie, Universitatea “Al. I. Cuza”, Iaşi, promoţia 1972, publică primele poezii, ca studentă la Filologie, în revista Universităţii, Alma mater, 1969. Scrie cronici literare, recenzii, traduce din literatura română și străină. Iniţiază diverse proiecte culturale naţionale şi europene.

„ Nimic bacovian la această poetă băcăuană, afară, poate, de o nostalgie repede evanescentă (netransformată în patetism) şi de lecţia simplităţii. Nu putem decât să recunoaştem înseninarea şi echilibrul pe care le produce lectura, textele având o sensibilitate umană aparte. Totuşi, faţă de trilurile dulci ale Privighetorii din cartea anterioară, Stelele de faţă, tocmai pentru că sunt de import – în sensul dat de autoare – străjuiesc spaţii mai reci şi tonul este mai reţinut, uneori un melanj agreabil de ironie şi umor fin …”  (Paul Aretzu)

„O poezie de magnetic rafinament, descriptică, de viziune neoromantică scrie Cecilia Moldovan.Trăitoare în oraşul lui Bacovia, cu poezia căruia are multe atingeri, poeta se află la a patra sa carte. Poeţă de cert talent şi de ales rafinament, cultivând un neoromantism diafan, beneficiind şi de un har al povestirii (nu spunea Forster că povestea e umbra oricărui gen literar?), Cecilia Moldovan se înfăţişează şi în această nouă carte de poeme, Înger din oficiu, în hainele sărbătoreşti ale autenticităţii.”

(Daniel Corbu)

„Autoarea este poetă din sterpea nemulțumiţilor îndrăzneţi, propunând idei şi dorind lămuriri, depășind cotidianul, ce devine puternică prin ea însăși, prin armele-i psiho-intelectuale.Trăindu-şi puţinul frumos, neliniștea jur-împrejurului în care se implică și, apoi, lehamitea, ea are uneori momente de renunțare: „nu mai vreau sã îndrept lumea/ voi căuta sã-mi antrenez văzul/ să pot zări o clipã doar chipul Perfecţiunii“

Cartea – gândită şi trăită în har deplin – o aşază pe poetă între cei aleşi ai generaţiei sale…“

( Radu Cârneci )