OPROESCU ŞTEFANIA

Stefania-Oproescu

– data naşterii: 02.01.1949

– localitate: Focşani, jud. Vrancea

– anul primirii în USR: 2005

– publicaţii:

– activitate, distincţii, premii:

Numele literar al Dorinei Ştefania Cristea (n.1 ianuarie 1949) comuna Pătârlagele, judeţul Bacău), de profesie medic.

Debutul literar: volumul de poezie Naştere perpetuă.. Alte cărţi: Potcoave de catifea; Singurătatea nisipului; Zăpada neagră  proză scurtă). Secretar de redacţie la revista „Oglina literară” Focşani. Publică eseuri, publicistică.

 

„Preocupată în plin pomoculturism, de salubrizarea liricii, Şefania Oprescu ne propune mesaje de tip epistolar, adulmecând liniştea (ca paradis visat) şi deplângând timpul „arderii de tot”. El s-a volatilizat, dar poezia care se naşte de aici nu e una calmă, vestind împăcarea cu sine. Dimpotrivă „Hotarul de spaimă al spaimei n-a fost trecut cu secerişul viselor” ameninţă, ecoul verde s-a pierdut. Dar setea de adânc n-a părăsit-o, precum în această splendidă Ardere de tot: „Nu este destul să te rogi / la icoana cerului înflorit / când sub tălpi izbucneşte cucuta. / Nu e destul să îmblânzeşti destinul / să-i pui botniţă / să-I închizi după gratii.”(Adrian Dinu Rachieru)

 „Ştefania Oprescu se fereşte de butaforia contemporană şi, fără a fi demodată, aduce o notă elegiacă ce surprinde cu atât mai mult, cu cât impresia generală pe care o creează poemele ei este aceea de intelectualizare şi chiar de ermetizare a expresiei”    (Valeria Manta Tăicuţu)

„Vocaţia şi patosul autoarei îndreptăţesc cu prisosinţă integrarea numelui său în galeria celor care, din umbră, în tăcere şi cu o umilinţă netrucată, servesc, pe măsura talentului lor, tezaurului actual al literelor scrise.”  (Gheorghe Istrate)