POPESCU LIVIU

Liviu Popescu

– data naşterii: 07.07.1948

– localitate: Suceava

– anul primirii în USR: 2007

– publicaţii:

Volume publicate: Sintaxa imaginii (1987); Exerciţii de autoapărare; Testamentul meu este iarba; Înţelegerea tainelor.

– activitate, distincţii, premii:

Electroenergeneticianul  Liviu Popescu (n.7 iulie 1948) debutează cu versuri (1970) în ziarul „Zori de zi” , din Suceava, publică apoi poezie în majoritatea revistelor de profil din ţară, fiind laureat al mai multor festivaluri de literatură.

„Scuturată de podoabe, fără straie metaforice, fără erupţii această lirică e atinsă de o uşoară solemnitate: caută protocolul tocmai pentru a nu dezvălui miezul fiinţei; cu tăieturi decise (dar nu impecabile) ea refuză cutele anecdoticului; nu va viola spaţiul intimităţii fiindcă poetul iubeşte contemplarea nu autocontemplarea.

Autobiografie:

Născut la 7 iulie 1948, în satul Udeşti, comuna Udeşti, judeţul Suceava. Şcoala generală  la Udeşti, liceul in Suceava. In perioada 1966-1969, urmează cursurile şcolii tehnice post-liceale, profil electroenergetic, în Iaşi. În prezent lucrează ca proiectant la S.C. „Electrica”  S.A.-Agenţia Suceava. Debutează cu poezie(1970) în ziarul „Zori noi”,din Suceava.

Din octombrie 1998 este membru în Uniunea Scriitorilor din Romania.

Colaborări cu poezie, în decursul anilor, la reviste literare: STEAUA, TRIBUNA, CONVORBIRI LITERARE, ATENEU, CRONICA, FAMILIA, ROMANIA LITERARĂ ,etc.

Volume publicate:

-SINTAXA IMAGINII, ed. LITERA, 1987;

-EXERCIŢII DE AUTOAPĂRARE,ed. ECHILIBRU, 1995;

-TESTAMENTUL MEU ESTE IARBA,ed. HELICON,1997 ;

-ÎNŢELEGEREA TAINELOR,ed.TIPO MOLDOVA,2007.

Titluri de articole de critică literară,în reviste, la adresa cărţilor publicate:

-REGULILE SINTAXEI, CRONICA, 13 mai 1988;

-SINTAXA IMAGINII,ZORI NOI, 10 IANUARIE 1988;

-CĂRŢI LA EDITURA LITERA, STEAUA,nr.61/1988;

-GEOMETRIA IDEILOR, LUCEAFĂRUL, 17 dec. 1988;

-SINTAXA IMAGINII, PAGINI BUCOVINENE,aprilie 1988;

-SINTAXA IMAGINII,ATENEU, iunie 1989;

-FUNCTIA TERAPEUTICA A RETRAGERII IN SINE,CONVORBIRI LITERARE, 1989;

-CU BUSOLA PRINTRE  RÂNDURI DE LITERE, BUCOVINA LITERARĂ, februarie 1996 ;

-POEŢI LA HELICON- LECŢIA RECAPITULATIVĂ, CONVORBIRI LITERARE, aprilie 1997;

-EXERCŢII DE AUTOAPĂRARE, MINERVA, nr.62-63/1996;

-MELANCOLIILE UNUI IRONIC , CRAI NOU, 10 mai 1997;

-LIVIU POPESCU ŞI GEOMETRIA ILUZIEI, LUCEAFĂRUL, nr.14-10 aprilie 1996.

(Adrian Dinu Rachieru)

„Dar, în final, imagistica are un rol important în poezia din acest volum, încercarea de contemplare a lumii şi a lui ca parte a acesteia fiind „relatată” fără ostentaţie şi chiar indiscreţie, cu grijă-aproape cu teama de a nu risipi secvenţa de viaţă asupra căreia se opreşte”

(Andreea Ştefan)

„Mai mult contemplativ delicat şi interiorizat, nefurat de mari viziuni sau atitudini copleşitoare, Liviu Popescu îşi desfăşoară cu graţie şi destul temperament o sensibilitate neulcerată de interogaţii damnate. Solemna poezie a lui Liviu Popescu, solemnă chiar atunci când stenografiază spaţii groteşti, se construieşte pe un ton cald-ironic, discret, mânat aproape de o pudoare anihilantă”.

(Mircea Diaconu)