SAVIN OANA

Informații personale:

Data nașterii: 28 noiembrie 1969

Naționalitate: română, canadiană

Studii:

Universitatea Politehnică București, Facultatea de inginerie chimică, secția chimie organică, cursuri de zi,  1991-1995.

Experiență de lucru:

– redactor „Monitorul de Bacău”, 1995

– redactor televiziunea Satba, Bacău, 1996-1998

– redactor ziarul „Deșteptarea” , 1999

– bibliotecară, Biblioteca județeană „C. Sturdza” 2000-2003

– asistent-bibliotecar, departamentul serviciul cu clienții, Biblioteca Națională a Quebecului, Canada, 2004-2010

– inginer chimist, șef departament Cercetare și Dezvoltare, NeucoImage, Canada, 2010-2018

repatriată în 2018, actualmente redactor la revista „13 Plus”

Volume publicate:

2003 – Orologiul, Editura Princeps Edit, Iași

2018 – Timpul meu de singurătate, Editura Ateneul scriitorilor, Bacău

2019  – Povestea înțeleptului Smotănilă și a unei fetițe cuminți, Editura Rotipo, Iași

Traduceri:

2010 – Dieu,  que Schnauzer gagne!, teatru, învolumul: Viorel Savin, „Doamne, fă ca Schnauzer să câștige!”, Editura Valman, Buzău.

Volum în curs de editare:

Milionarul și alte povestiri – proză scurtă

Volum în lucru:

Re-găsiri în oglindă – memorii

Colaborări:

      -revista  „Cartea” , revista „Catedra”, ziarul „Deșteptarea”, ziarul „Monitorul de Bacău”, televiziunea „Satba”, revista „Ateneu”, revista „Pro Saeculum”, revista „Spații culturale”, revista „Baaadul literar”, revista „13 Plus”, revista „Plumb”, revista „FeedBack”.

Cronici apărute în reviste:

1 – Constantin Dram, „Carte frumoasă scrisă pentru cei mici, spre a fi citită (și) de adulți” -„ Plumb” 171/2021

2 – Constantin Dram, „Un (ne)fals jurnal de scriitor” – „Convorbiri literare” 7(307)/2021

3 – Ioan Holban, „ Cum să furi timp pentru un vis” – „Convorbiri literare” 9(309)/2021

4 – Ion Fercu, „Un încântător mini-tratat literar de psihologie animală și de psihologia copilului” – „Pro Saeculum” 3-4/2021

5 – Mihai Botez, „Fabulă modernă și instrument euristic” – „Caligraf”, mai 2021

6   – Valeria Manta Tăicuțu, „Lecția universală a bunătății”, revista   

      „Spații culturale” , ianuarie-februarie, 2020

7  – Petre Isachi, „9 (nouă) cronici ale interiorității sau arhitectura barocă a unui roman autoscopic”, revista „Spații culturale”  iulie-august, 2019

8  – Mihai Botez, „Timpul trezirii, timpul regăsirii”, revista „13 Plus” – nr 193, 2019

9  – Ion Fercu, „Am senzația că trebuie să fur timp pentru vis…!”, ziarul „Deșteptarea” – 1 februarie 2019 , pag 7

10 – Nicolae Turtureanu, „Timpul meu de singurătate”, revista  

        „Cronica veche” – ianuarie 2019

11 – Theodor George Calcan, „Oana Mihaela Savin despre forma   

        și intimitatea absenței”, revista „Ateneu” – iunie 2019

12 – Emilian Marcu, „Oana Mihaela Savin, Orologiul”, revista     

       „Convorbiri literare” – 2013

13 – Adrian Jicu, „Oana Mihaela Savin – Orologiul”, revista

       „Ateneu” – ianuarie 2004.

14 – Nicolae Mihai, „Orologiul”, revista „Viața băcăuană”, – august 2003

Cronici apărute în volume:

1 – Viorel Savin, „Creatori din Moldova de mijloc”, Editura Casa scriitorilor, Bacău, 2005, pag. 125 („Oana Mihaela Savin”)

2 – Emilian Marcu, „Vitrina cărților”, Editura PIM, vol I, „Oana Mihaela Savin,Orologiul”, pag 527

3 – Cristina Ștefan, „Însemnări (ne)critice, Editura Artbook, vol III, 2019. „Oana Mihaela Savin – Timpul meu de singurătate”, pag 146-147. ”Oana Mihaela Savin – Povestea înțeleptului Smotănilă și a unei fete cuminți”, pag 148-150.

4 – Stan Brebenel, „Fascinația lecturii”, Editura Teocora, 2020, „Nevoia de singirătate”, pag 198-200.

5 – Valeria Manta Tăicuțu, „Biblioteca subiectivă”, Editura Editgraph, 2020, „Lecția universală a bunătății”, pag 67-70.

6 –   Milionarul – proză scurtă

Mihai Botez, „Carte diem”, Editura Egal. Bacău, 2021, „Timpul trăirii, timpul regăsirii”, pag 52.

Premii obținute:

2003 – U.S.R. Filiala Bacău. Premiul de debut în proză pentru volumul „Orologiul”. Președinte juriu: prof. Univ. Dr. Ion Rotaru.

2019 – Festivalul  de creație „Vrancea literară”, secțiunea proză scurtă. Premiul I pentru volumul „Timpul meu de singurătate”.  Președinte juriu: prof. Culiță Ioan Ușurelu

2020, ianuarie – USR Filiala Bacău și revista „Plumb”. Concursul de creație literară „Luna poveștilor de sărbători”. Premiu pentru nuvela  „Trebuia să existe un început”.

2020 – U.S.R. Filiala Bacău. Premiul pentru volumul „Povestea înțeleptului Smotănilă și a unei fetițe cuminți” (literatură pentru copii). Președinte juriu: prof. Univ. Adrian Dinu Rachieru

„Proza Oanei Mihaela Savin este un adevărat exercițiu de introspecție, de cercetare a stărilor primare ale omului mereu bântuit de întrebări și de îndoieli, prototipul omului modern. Cele opt povestiri ale cărții „solid construite” cu o accentuată apetență pentru eseu (Orologiul, Editura Princeps Edit, Iași, 2003), ca și premiul Asociației Scriitorilor din Bacău pe anul 2003, ne pun în fața unei prozatoare autentice, dezinhibată de complexele și de tracul debutului, gata mereu de surprize care ne întăresc, încă o dată, convingerea că acolo unde este talent este foarte ușor să scrii fără efort.”

                                   (Emilian Marcu – Convorbiri literare)

„Trebuie spus din capul locului că ne aflăm în fața unei prozatoare de talent. Prozele scurte ale Oanei Mihaela Savin au caracter eseistic, dublate fiind de preocuparea pentru explorarea unor tipuri noi de sensibilitate. Rigiditatea și, pe alocuri artificiosul personajelor sunt mereu suplinite prin subtilitatea detalierii și a surprinderii unor nuanțe care adesea ne scapă. Proza sa nu surprinde prin tematică (iubirea, moartea, în diversele ei aspecte), ci prin insolitul abordării. Scriitoarea urmărește sondarea unor păduri virgine, oferindu-și plăceri încercate de primii exploratori ai Amazonului.”

                                (Adrian Jicu – Ateneu)

„Cartea scrisă de Oana Mihaela Savin relevă disponibilități de scriitoare născută pentru așa ceva și nu ne îndoim că proiectele anunțate printre rânduri de jurnal (plasat între sinceritatea discursului afectiv și nevoia de experiment literar care să susțină prozele inserate ) vor întări imaginea unei autoare de reală ținută.”

                             (Constantin Dram  – Convorbiri literare)

„ Un stil proaspăt, o scriitură caldă, are umor și o anume dorință de a fi justițiară, are salturi la trambulina timpului și, așijderea, la groapa de nisip a existenței. Ce este de necontestat la cartea Oanei Mihaela Savin ar ține de o paletă coloristică literar foarte diversă, într-un același volum, ca și cum cuprinde lumea felurită și feliată deodată.”

                          (Cristina Ștefan – Însemnări (ne)critice III)