SEVERIN CONSTANTIN

cs

– data naşterii: 08.02.1953

– localitate: Suceava

– anul primirii în USR: 2000

– publicaţii:

Duminica realului (1984, poezie);

Zid şi neutrino, (poezie, ediţie bilingva româno-engleză); Improvizaţii pe cifraj armonic; Axolotul (poezie renga, ediţie bilingvă româno-engleză); Oraşul alchimic (antologie de poezie); Imperiul sacru; Mănâstiri şi biserici din nordul Moldovei (eseuri)

– activitate, distincţii, premii:

Poet, publicist, artist plastic suceveanul Constantin Severin (n. 8 februarie 1952), familiarizat cu multe orizonturi europene (studii, burse, stagii în Croaţia, Suedia), prezent ca pictor în numeroase colecţii şi galerii străine (Germania, Finlanda, Italia, Anglia, S.U.A., Elveţia ş.a.)

 

„Ochiul său e imaginativ şi proiectiv şi înţelege realul doar ca pe un reper fix pentru descărcarea în serii fulgurante a fanteziei. Descripţia tinde să devină o translaţie spre mirific şi pe armătura realităţii se prefigurează mirajul.”

(Al. Cistelecan )

 

„ Zid şi neutrino oferă, ca şi Ţara Pustie a lui Eliot, portretul terifiant al unei civilizaţii secătuite spiritual şi alienate, cu deosebirea că heterofona naraţiune lirică a fost înlocuită de conglomerate de imagini, un fel de medalioane verbale ce comunică mai curând calităţi metafizice decât o lume obiectuală.”

(Maria Ana Tupan )

 

„Constantin Severin era, în Duminica realului, un textualist autentic şi este suficient să cităm prima secvenţă din Zid şi neutrino pentru a constata că acesta proiecta realul într-o perspectivă apocaliptică, mult mai gravă în angajarea sa <încinsă> decît <chiuveta> ludică a lui Mircea Cărtărescu. ( … ) Întregul poem Zid şi neutrino este un strigăt expresionist liminar, anunţând apocalipsa ce ne-a cuprins pe toţi(ea se află simultan în noi şi înafara noastră) fără ca noi s-o luăm în seamă. Această receptare a tensiunii apocaliptice comunicate în discursul sugrumat a condus, iată, la succesul internaţional al poeziei lui.”

(Marin Mircu)