A APĂRUT ANTOLOGIA USR, FILIALA BACĂU, 2015

octombrie 4, 2015 în Evenimente de administrator

UNIUNEA SCRIITORILOR din ROMÂNIASKonika Min15092810460_0001
-FILIALA BACĂU

SUB SEMNUL LUI BACOVIA
*
antologie pentru
„mâine și mai mâine”
(ediție îngrijită de Calistrat Costin)

editura artbook
Bacău, 2015

LA TRIBUNALUL TIMPULUI
La începuturi, prag de mileniu trei, FILIALA noastră abia
trecea de douăzeci şi ceva de membri; s-au scurs bine peste două
decenii de la întemeiere, şi astăzi numărăm cam o sută de autori
(poeţi, prozatori, critici, dramaturgi), condeieri din Suceava, Neamţ,
Vrancea, Galaţi, Buzău, Iaşi, Timișoara, Bucureşti, Satu Mare,
Cernăuţi şi, desigur, Bacău.
S-au perindat prin familia literară a oraşului lui BACOVIA nu
puţini truditori într-ale literelor, unii alegând între timp alte zări,
alţii, din nefericire, s-au stins… (fie-le eternitatea uşoară lui SERGIU
ADAM, AURORA BARCARU, DUMITRU PRICOP, MIRCEA DINUTZ,
CONSTANTIN GHINIŢĂ, IOAN PANAITE, ION LUPU). În ani, am
întinerit, am şi îmbătrânit, ne-am maturizat, antologia de faţă stă de
mărturie…
„Cartea de vizită” a FILIALEI la întâia editare se chema
ATENEUL SCRIITORILOR – „ateneul” ducându-ne cu gândul la acele
obârşii când BACOVIA atât de drag nouă, înfrăţit cu GRIGORE
TABACARU au pus bazele revistei ATENEUL CULTURAL care şi astăzi,
în serie nouă (ctitorită de RADU CÂRNECI) apare în urbea poetului.
De peste un deceniu, în moştenirea bacoviană a intrat şi revista
PLUMB, înveşnicind o dată în plus poetica ilustrului băcăuan.
Acest nou album scriitoricesc, alcătuit sub semnul patronului
nostru literar, adună pagini de literatură din creaţia de ultimă oră a
membrilor breslei, în ordine alfabetică… Cum va fi „mâine şi mai
mâine” aşteptăm să-şi impună ordinea finală criticul TIMP… Precum
cuvânta faimosul T. S. ELIOT: „…în ce priveşte pe contemporani, nu
trebuie să ne tot întrebăm dacă sunt mari sau nu, trebuie să ne
punem o singură întrebare: dacă sunt autentici, şi să lăsăm
întrebarea dacă sunt mari singurului tribunal care poate hotărî:
TIMPUL”! Aşa să fie…
                                                                                 Calistrat COSTIN

CUPRINS:

Conștiință din noaptea
mare/9
Bacovia/19
Sergiu Adam/25
Cezarina Adamescu/30
Petruș Andrei/34
Ioan Baban/38
Mioara Bahna/44
Paul Blaj/48
Sever Bodron/53
Mircea Bostan/57
Adrian Botez/62
Dumitru Brăneanu/67
Ovidiu Bufnilă/72
Elena Bulai/79
Theodor George Calcan/83
Constantin Călin/89
Nicolae Cârlan/93
Radu Cârneci/98
Doina Cernica/105
Niadi Cernica/110
Petru Cimpoeșu/115
C.Th. Ciobanu/120
C. T. Ciubotaru/125
Doru Ciucescu/129
Grigore Codrescu/133
Calistrat Costin/137
Ion Cozmei/142
Maria Elena Cușnir/148
Cristina Emanuela
Dascălu/154
Loredana Dănilă/161
Ștefan Dincescu/166
Ion Dinvale/171
Alexandru Dobrescu/179
Gheorghe Drăgan/185
Traian Drăgănescu/190
Alexandru Dumitru/195
Ioan Fercu/200
Ovidiu Genaru/206
Vasile Ghica/211
Vasile Sevastre Ghican/217
Silvia Caba-Ghivireac/222
Dan Bogdan Hanu/227
Tincuța Bernevic-
Horonceanu/237
Dan Iacob/242
Gheorghe Iorga/247
Vasile Iosif/252
Ion Tudor Iovian/256
Petre Isachi/268
Doru Kalmuski/276
Vasile Larco/281
Ion Lupu/287
Ion Maftei (Flavus)/295
Emilian Marcu/299
Lucian Mănăilescu/306
Mihai Merticaru/311
Nicolae Mihai/316
Silvia Miler/322
Victor Mitocaru/328
Gheorghe Mocanu/332
Cecilia Moldovan/338
Sorina Munteanu/342
552
Ștefan Munteanu/348
Victor Munteanu/353
Gheorghe Andrei Neagu/358
Raluca Neagu/365
Ionel Necula/370
Emili Niculescu/375
Ștefania Oproescu/380
Iuliana Paloda Popescu/384
Dumitru Pană/389
Virgil Panait/395
Dan Perșa/400
Viorica Petrovici/404
Daniel Ștefan Pocovnicu/410
Nicolae Pogonaru/416
Aurel l Pop/423
Liviu Popescu/428
Ioan Prăjișteanu/433
Ion Prelipcean/439
Vasile Proca/443
Adrian Dinu Rachieru/449
Constantin Romanescu/454
Ancelin Roseti/457
Paul Sân-Petru/461
Dan Sandu/466
Violeta Savu/472
Viorel Savin/476
Petru Scutelnicu/481
Constantin Severin/486
Eleonora Stamate/492
Victor Stan/497
Florentina Stanciu/501
Carmen Veronica
Steiciuc/505
Eugen Stețcu/510
Cezar Straton/514
Cristina Ștefan/519
Nicolai Tăicuțu/525
Valeria Manta-Tăicuțu/531
Culiță Ioan Ușurelu/537
Maria Zavati Gardner/543