FESTIVALUL-CONCURS NAŢIONAL DE CREAŢIE LITERARĂ „AVANGARDA XXII” Ediţia a XVIII – a, Bacău, 22 – 24 septembrie 2019

august 8, 2019 în Evenimente de administrator

REGULAMENT

Fundaţia Culturală „Georgeta şi Mircea Cancicov” organizează cea de-a XVIII – a ediţie a Festivalului-Concurs Naţional de Creaţie Literară „Avangarda XXII”, manifestare care îşi propune descoperirea și promovarea creatorilor de poezie, proză, teatru, critică literară şi eseu – tineri şi adulţi, începători şi profesionişti. Totodată, competiția va identifica și promova cele mai bune cărți ale anului 2018, cel mai bun debut în volum, cele mai valoroase reviste literare şi de cultură, cel mai bun management cultural, precum și cea mai remarcabilă contribuție la promovarea literaturii române. De asemenea, Festivalul îşi mai propune susţinerea valorilor autentice băcăuane prin acordarea Premiilor Anuale ale Fundaţiei „Georgeta şi Mircea Cancicov” pentru Literatură , Cultură și Arte, ale Asociației Culturale „Familia Lecca” și ale Uniunii Scriitorilor – Filiala Bacău.

Condiţii de participare

La această competiţie pot participa:
I. Creatori de poezie, proză scurtă, critică literară şi/sau eseu care:

– nu au depăşit vârsta de 47 de ani şi nu au debutat editorial
– au debutat editorial în perioada 2018 şi nu au depăşit vârsta de 47 de ani
– scriitori profesionişti

precum şi

II. Reviste literare şi de cultură apărute în anul 2018
III. Manageri de evenimente culturale
IV. Creatori băcăuani din domeniile literaturii și artelor 

Desfăşurarea concursului

I. Creatori de poezie, proză scurtă, critică literară şi/sau eseu

Concurenţii care nu au depăşit vârsta de 47 de ani, nu au debutat editorial şi nu au primit premiul de debut în volum în ediţiile anterioare vor expedia:
– un grupaj de 10 poezii (culese cu Times New Roman, corp 12, la un rând, cu diacritice); 
– trei lucrări de proză însumând maximum 6 pagini A4 fiecare (Times New Roman, corp 12, la un rând, cu diacritice); 
– una – două piese de teatru scurt de maximum 15 pagini A4 fiecare (Times New Roman, corp 12, la un rând, cu diacritice); 
– două lucrări de critică literară/eseu de circa 4-5 pagini A4 fiecare (Times New Roman, corp 12, la un rând, cu diacritice). 
Lucrările vor purta un motto, iar fişa autorilor (care va conţine, în mod obligatoriu, o copie scanată a cărţii de identitate, numele şi prenumele, locul şi data naşterii, profesia, locul de muncă, adresa exactă, numărul de telefon fix şi de mobil şi adresa de e-mail) se va introduce într-un plic închis, ce va avea acelaşi motto cu cel al lucrărilor. 
De asemenea, concurenţii vor introduce în plicul mare un CD cu textele şi fişa autorului culese în word, cu fonturi româneşti (condiţie eliminatorie!), o copie scanată a cărţii de identitate, precum şi două poze color – una bust şi una în picioare, scoase cu aparat foto digital, la rezoluţie maximă.

Concurenţii care au debutat editorial în anul 2018 şi nu au depăşit vârsta de 47 de ani vor trimite trei exemplare din cartea apărută, un CD care să conţină: cartea în PDF, o copie scanată a cărţii de identitate, un curriculum vitae şi o fotografie. 

Scriitorii consacraţi (membri ai Uniunii Scriitorilor) și neconsacrați, care n-au depășit 75 de ani și care au publicat o carte în anul 2018, vor trimite trei exemplare din cartea apărută, un CD care să conţină: cartea în PDF, o copie scanată a cărţii de identitate, un curriculum vitae şi o fotografie. 

II. Reviste literare şi de cultură apărute în anul 2018
Directorii (redactorii-şefi) ai publicaţiilor literare şi de cultură vor trimite cel puţin trei numere reprezentative apărute în cursul anului 2018, un CD cu o copie scanată a cărţii de identitate, un curriculum vitae şi o fotografie.

III. Manageri de evenimente culturale
Managerii organizatori de evenimente culturale (care nu au depășit 75 de ani) vor trimite un CD cu un dosar de presă și imagini (foto și video) care să reflecte cel puțin o manifestare de amploare în anul 2018. Fișa participantului va conține o copie scanată a cărţii de identitate, numele şi prenumele, locul şi data naşterii, profesia, locul de muncă, adresa exactă, numărul de telefon fix şi de mobil şi adresa de e-mail.

IV. Creatori băcăuani din domeniul literaturii 
Creatorii băcăuani din domeniul literaturii vor trimite prin poştă:
– o carte de poezie editată în 2018 sau minimum două grupaje de poezie publicate în reviste literare anul trecut
– o carte de proză editată în 2018 sau minimum două proze publicate în reviste literare anul trecut
– o carte de critică literară editată în 2018 sau minimum două articole publicate în reviste literare anul trecut
Lucrările, însoţite de un CV, vor purta menţiunea: „Pentru Premiile Anuale ale Fundaţiei Culturale Cancicov”.

Notă: Conţinutul tuturor CD-urilor de la această competiție va fi transmis obligatoriu şi la adresa de e-mail: fundatiacancicov@yahoo.com

Toate lucrările vor fi expediate până la data de 9 august 2019 (data poştei), pe adresa: 
Fundația Culturală „Georgeta și Mircea Cancicov”, 
Strada 9 Mai , Bloc 80, scara A, Ap. 7, Etaj 3, CP 600065, municipiul Bacău, județul Bacău, 
cu menţiunea: „Pentru Festivalul-Concurs Naţional de Creaţie Literară Avangarda XXII”.

Concurenţii premiaţi vor fi, în prealabil, anunţaţi telefonic sau prin poşta electronică în vederea participării la festivitatea prilejuită de acest eveniment.
Organizatorul va asigura transportul, masa şi cazarea pentru invitaţi şi laureaţi. 
Concurenții și invitații cu domiciliul în străinătate vor suporta contravaloarea transportului. 
Manuscrisele, revistele, cărţile şi CD-urile nu se înapoiază.

Premiile:
Pentru poeții, prozatorii, dramaturgii, eseiștii și criticii literari consacraţi:
– Premiul de Excelenţă pentru cea mai bună carte de poezie/ proză/ eseu/critică literară a anului 2018

Pentru poeţii, prozatorii, eseiștii și criticii literari care au debutat editorial în anul 2018 şi care nu au depăşit vârsta de 47 de ani:
– Premiul pentru cea mai bună carte de debut de poezie/proză/eseu/critică literară a anului 2018

Pentru poeții, prozatorii, eseiștii și criticii literari care nu au debutat editorial în anul 2018 şi nu au depăşit vârsta de 47 de ani:

– Premiul de debut în volum (poezie, proză, eseu, critică literară) 
La această categorie se vor mai acorda premiile II şi III, trei menţiuni, precum şi premiile unor reviste literare.

Pentru cea mai bună revistă literară şi de cultură a anului 2018:
– Premiul de Excelenţă al Fundației Culturale „Georgeta și Mircea Cancicov”

Pentru întreaga creaţie literară şi/sau pentru activitatea managerială depusă în domeniul literaturii și culturii , Juriul va acorda:
– Premiul „OPERA OMNIA” sau PREMIUL DE EXCELENŢĂ
– Premiul de Excelență pentru contribuţia la promovarea literaturii române şi universale 

Premiile Anuale ale Fundației Culturale „Georgeta și Mircea Cancicov” pentru Literatură, Cultură și Arte
– Premiul de Excelenţă pentru cea mai bună carte de poezie a anului 2018
– Premiul de Excelenţă pentru cea mai bună carte de proză a anului 2018
– Premiul de Excelenţă pentru cel mai bun artist plastic al anului 2018
– Premiul de Excelenţă pentru cel mai bun solist-vocal/
instrumentist al anului 2018
– Premiul de Excelenţă pentru cel mai bun management cultural al anului 2018

Premiile Asociației Culturale „Familia Lecca” pentru Literatură și Cultură 
– Premiul de Excelenţă pentru cea mai bună carte de poezie a anului 2018
– Premiul de Excelenţă pentru cea mai bună carte de proză a anului 2018
– Premiul de Excelenţă pentru cel mai bun artist plastic al anului 2018
– Premiul de Excelenţă pentru cel mai bun solist-vocal/
instrumentist al anului 2018

Premiile Uniunii Scriitorilor – Filiala Bacău:
– Premiul de Excelenţă pentru cea mai bună carte de poezie a anului 2018
– Premiul de Excelenţă pentru cea mai bună carte de proză a anului 2018

Notă:
– Premiul – indiferent de valoarea lui – nu poate fi obținut decât o singură dată. 
– Premiile vor fi acordate numai persoanelor prezente la festivitatea de decernare a acestora, cu excepţia cazurilor de forţă majoră. În cazul neprezentării premiantului, premiul va fi acordat următorului concurent , în ordinea punctajului obținut.
– Manuscrisele, cărţile, materialele, lucrările şi revistele care nu îndeplinesc întocmai condiţiile acestui Regulament nu vor intra în concurs.

Relaţii suplimentare la mobil: 0721/861045
E-mail: fundatiacancicov@yahoo.com

Manager Proiect,
Victor Munteanu