PRELIPCEAN ION

180967maxim

– data naşterii: 24.04.1949

– localitate: Horodnic de Sus, jud. Suceava

– anul primirii în USR: 2012

– publicaţii:

Filologul Ion Prelipcean a publicat 65  de cărți, versuri, proză, a publicat un ciclu de cărţi, „Contribuţii la istoria evreilor din România”, în 22 de volume, din care a şi realizat deja 12.

– activitate, distincţii, premii:

În „Călător printre stele”, „aceasta este o carte pentru adolescenţi” precizează scriitorul. „Pentru prima dată transcendentalul intră în structura ritmată a fiinţei noastre!”; şi reia: „Pământul este un fir de nisip pe o plajă cosmică… omul este un fir de nisip pe pământ…” . Cartea captivează şi se citeşte cu sufletul la gură. „Călător printre stele” se constituie într-un imn de slavă închinat vieţii veşnice; cartea, în general, te îndeamnă la meditaţie şi la „visare transcendentală”. Pe oricare cititor îl impresionează gestul de mare omenie al scriitorului, din finalul cărţii, acel mic „medalion literar” pentru Vasile Toderaş, plecat mult prea devreme dintre noi, pe care scriitorul a ţinut să-l înveşnicească în cartea sa, cu cele cinci poezii, publicându-le. Gest de mare fineţe sufletească. Mie îmi aminteşte de poetul Vasile Cârlova, care a trăit prin secoli până azi: „Lângă somn, aproape de somn,/ Copilăria ne seamănă/ Ca rodii aşteptate acolo/ Între dalii scrise albastru”; sau: „Otrava mă latră/ În ploi răstignită/ Şi poarta plesnită/ Sub buza de piatră”.

Răsfoiesc şi iarăşi răsfoiesc „Catalogul” şi îmi e cu neputinţă să enumăr, darmite să spun câte ceva despre acest scriitor total, Ion Prelipcean. A scris poezie, romane, reportaje, eseuri, studii de istorie naţională şi locală, religie, critică literară, medalioane, monografii de personalităţi, de localităţi, prezentând folclor, toponimie şi onomastică, etnografie. A publicat în România, Israel, Canada, iar cărţi de-ale sale se află şi în America, Italia, Spania, Anglia. Averea lui cea mai de preţ i-au rămas cărţile şi editura sa „Ion Prelipcean – Horodnic de Jos”, în care a editat 120 de cărţi. De curând, Ion Prelipcean a împlinit 68 de ani. Să-i urmăm încă multe izbânzi literare! MIHAI NICHITA