REVISTA PLUMB IUL.-AUG. 2021

august 7, 2021 în Evenimente de administrator

A APĂRUT REVISTA PLUMB IULIE-AUGUST 2021CÂTEVA TITLURI: pagina 2 Din scrierile vechi ale unor cărturari ai neamului românesc Ioan Vulcan-Agniteanul/ pagina 2O LUNGĂ VARĂ FIERBINTE… Mihai Buznea/ pagina 4- Grigore Codrescu. Limba și literatura română. Bacalaureat pentru toți românii (Sinteze, analize literare, planuri tematice, repere de interpretare, modele de compoziții) Traian Valeriu/ pagina 9 – Poetul Nichita Stănescu din actualitate Grigore Codrescu/ pagina 8 DUMITRU BRĂNEANU – UN POET AL IUBIRII Mihai Merticaru/ pagina 16 Din drumul spre Golgota proprie… – Florentina Loredana Dalian: „Ostrov” Mioara Bahna

Lectură plăcută!

Suplimentul Revistei PLUMB CUPRINDE UN AMPLU ARTICOL SCRIS DE CRITICUL LIVIU CHISCOP LA OMAGIEREA A 200 DE ANI DE LA NAȘTEREA POETULUI VASILE ALECSANDRI.

Bicentenar Vasile Alecsandri (1821-2021) CAZUL ALECSANDRI

„Așadar, dacă poetul însuși a indicatziua de 21 iulie 1821 ca dată a nașterii sale,dacă cei din familia sa au preluat-o, dacă dicționarele literare și enciclopediileromânești și străine au adoptat-o, dacă istorici și critici literari de seamă – între care academicienii N. Iorga, Sever Zotta, G.Călinescu, Eugen Simion, Mihai Cimpoi, sau universitari precum N. Petrașcu, G.Bogdan-Duică, G. C. Nicolescu, AdrianJicu etc. – au acceptat-o, nu înțelegem de ce unii, puțini la număr, se obstinează, de dragul originalității, să aducă în discuție variante inacceptabile ale chestiunii în cauză.”