Evenimente în Republica Moldova

decembrie 20, 2016 în Evenimente de administrator

Eveniment literar major al anului 2016, la ULIM Scriitoarea Cristina-Emanuela Dascălu a inițiat organizarea unor evenimente culturale universitare

  Unul dintre evenimentele literare majore ale sfârșitului de an 2016 în R. Moldova, cu sala plină, s-a produs, la ULIM, prin organizarea recitalului de poezii “Anotimpuri minus”, din creaţia scriitoarei Cristina-Emanuela Dascălu, ViceRector pentru Relații Internaționale. Evenimentul s-a transformat într-o întâlnire de suflet a comunității academice ULIM cu o importantă poetă a României Literare de azi, cunoscută în mediile artistice occidentale. Poeziile, în lectura autoarei și a studenților ULIM au fost insoțite de un moment lirico-muzical, susţinut de către Senatul Studenţesc ULIM şi Consiliul Studenţilor Străini ULIM cu sprijinul Departamentului Informaţional Biblioteconomic.

Evenimentul a debutat cu o prezentare elogioasă a dnei Cristina-Emanuela Dascălu. Din buchetul aprecierilor critice a acestei scriitoare a românilor din partea unor personalități mari din țară și străinătate, precum Acad. Constantin Ciopraga :

« Cristina Dascălu scrie o poezie elegantă, frumoasă ca şi autoarea. Cristina Dascălu este o scriitoare foarte talentată, originală, o voce autentică, plăcută, adevărată, o persoană cu stil, creator de frumos, o prezenţă remarcabilă, amestec de intelectualism, carismă, talent, puritate, putere, echilibru, un înger alb de un magnetism extraordinar, o prezenţă fermecătoare. Poezia Cristinei Dascălu mă bucură. Ea poartă însemnele unui Eu cumulativ. Cristina Dascălu este o scriitoare excepţională, aflată într-o permanentă stare poetică, o persoană verticală,  o prezenţă discretă, elegantă, aristocrată, dar totodată creator de poezie viguroasă, însă elegantă, poezie caracterizată de emoţii şi sentimente puternice, autentice. Autoarea dă dovadă de o sensibilitate aparte, potenţată de raţiune, de un echilibru perfect între gravitate şi ironie. Cristina Dascălu este o personalitate distinctă, autoare de creaţie autentică ce va rămâne, va continua să impresioneze, să emoţioneze, să influenţeze. »

Renumitul critic literar Lucian Raicu  considera ca Dna ViceRector Cristina Dascălu « este un miracol, un fenomen între poeţii contemporani. Este cu siguranţă una dintre cele mai talentate scriitoare [din literatura română contemporană], ”   în vreme ce criticul contemporan Dumitru Micu scrie   “În general, poeta vede în lucruri, în fenomenalităţi, ca altădată Camil Petrescu, Ideea. Dar o semnalează (când o face) cu mijloace total diferite, deosebite şi între ele prin eficacitate. Lapidar vorbind, lirismul poeziilor Cristinei Emanuela Dascălu e un lirism în bună parte meditativ, cu implicaţii iniţiatice.”

Istoricul şi criticul literar Ion Rotaru scria despre   Dna ViceRector Cristina Dascălu încă în perioada adolescenţei Dnei Profesor astfel   „O autoare de o precocitate intelectuală şi artistică deosebită şi de o sensibilitate şi genialitate extraordinară. O poezie de idei, intelectuală, matură (şi stilistic şi ideatic), rafinată, dar nu artificial-livrescă, candoare şi trăiri intense, suav şi sensual deopotrivă. O poezie complexă, de idei, o poezie profundă, personală, cu imagini subtile, abstracte, trăiri ardente, adevărate, inovaţii la nivelul fondului şi formei, originalitate şi autenticitate deşi marile teme ale omenirii şi literaturii se regăsesc în versuri, acestea sunt unele din caracteristicile poeziilor Cristinei Dascălu, o scriitoare adevărată, născută, nu făcută, un talent nativ ce îşi asumă poezia şi starea de îndrăgostită perpetuă drept destin. Cu siguranţă una dintre cele mai importante voci ale literaturii contemporane, o autoare de mâna întâi, al cărei destin literar merită urmărit.

Printre alte aprecieri critice laudative la adresa operei literare a Cristinei Emanuela Dascălu mai menţionăm aici : “Poezia Cristinei Dascălu, ca toată marea poezie în general, ţine, după părerea mea, de partea cea mai ascunsă, cea mai intimă a fiinţei noastre. Poezia ei echivalează uneori aproape cu o rugăciune. În poezie te cufunzi pentru a te întoarce cu şi în frumuseţe. Un autor frumos, vertical, o persoană cu simţ moral, o persoană preocupată de valori perene, de adevăr, de frumos şi nepreocupată de josnicia nici a trecutelor timpuri, nici a timpurilor actuale.” (Zoe Dumitrescu Buşulenga);

Transmite CRISTINA EMANUELA DASCĂLU, vicerectorul ULIM pentru relații internaționale, MEMBRU AL FILIALEI USR BACĂU.