LANSARE DE CARTE- Adriana Ambrosie- 14 apr. 2018

aprilie 14, 2018 în Cenaclu, Evenimente de administrator

LANSARE DE CARTE- ADRIANA AMBROSIE – În cadrul Cenaclului “George Bacovia” al USR Bacău

Volumul recent apărut “CĂLĂTOR PE ARCA LUI NOE”, al Adrianei Ambrosie, la Editura Rovimed Publishers, cuprinde un jurnal al călătoriilor în numeroase țări, fie ca profesor de limbă engleză prin proiecte Comenius, fie alături de soțul său, muzician la Filarmonica Bacău, în turnee. Cu umor bine stăpânit, dar și cu abnegația detaliului din diversele și incomparabilele culturi contactate, Adriana Ambrosie ne aduce în atenția lecturii fie o “sumă de lecții”, cum susține prefațatorul volumului Mihaela Chiribău- Albu, fie “un roman indirect ce mizează pe poietica/poetica spontaneității și a sincerității””, cum susține, într-o amplă postfață, criticul Petre Isachi. Cert e faptul că este un volum original, un mixaj de genuri: note de călătorie, narațiune, lirică, jurnal, chiar memorialistică, perioada expusă fiind 2009-2015.
Literatura băcăuană s-a îmbogățit, este al doilea fapt cert, printr-o lucrare sub auspicii de calitate diversă: didactică, literatură, istorie, cultură, artă. Vă așteptăm negreșit sâmbătă la orele 17, la sediul USR Bacău, pentru lansare de carte! Cristina Ștefan- moderator eveniment

Cum a fost? A fost literar convingător:

Volumul recent apărut  “CĂLĂTOR PE ARCA LUI NOE”, al Adrianei Ambrozie,  la Editura Rovimed Publishers, cuprinde un jurnal al călătoriilor în numeroase țări, fie ca profesor de limbă engleză prin proiecte Comenius, fie alături de soțul său, Pavel Ionescu,  muzician la Filarmonica Bacău, în turnee. Cu umor bine stăpânit, dar și cu abnegația detaliului din diversele și incomparabilele culturi contactate, Adriana Ambrozie ne aduce în atenția lecturii fie o “sumă de lecții”, cum susține prefațatorul volumului Mihaela Chiribău- Albu, fie “un roman indirect ce mizează pe poietica/poetica spontaneității și a sincerității””, cum susține, într-o amplă postfață, criticul Petre Isachi. Cert e faptul că este un volum original, un mixaj de genuri: note de călătorie, narațiune, lirică, jurnal, chiar memorialistică, perioada expusă fiind 2009-2015.

Literatura băcăuană s-a îmbogățit, este al doilea fapt cert, printr-o lucrare sub auspicii de calitate diversă: didactică, literatură, istorie, cultură, artă. Vă așteptăm negreșit sâmbătă la orele 17, la sediul USR Bacău, pentru lansare de carte! Cristina Ștefan

În cadrul Cenaclului George Bacovia al Fil. USR Bacău, s-a desfășurat prezentarea volumului “CĂLĂTOR PE ARCA LUI NOE”, al Adrianei Ambrosie, aflat la a doua ediție. În sală au fost prezenți scriitori, profesori, prieteni, presa, televiziunea literară, într-o atmosferă, de data aceasta de dezbatere, interactivă. Scriitorilor invitați: Calistrat Costin, Petre Isachi, Ana Chiscop, Cornel Galben li s-au alăturat colegii din Filiala Bacău a USR Viorel Savin, Ioan Prășișteanu, Gheorghe Neagu, Grigore Codrescu, George Calcan.

Volumul a fost prezentat de prefațatoarea, prof. dr.  Mihaela Chiribău-Albu: “Călătorind pe „Arca lui Noe” descoperim un altfel de jurnal. De ce „altfel”? … pentru că pătrundem în cele mai îndepărtate colţuri ale lumii, dar nu oricum, ci pe aripile unui umor fin, amestec românesc şi englezesc, care încântă, binedispune, te scoate din banal şi te aruncă direct pe meridianul descris într-un mod care te face finalmente să te întrebi: „Oare nu am fost şi eu acolo?” O lume vie, care palpită, uimeşte, place și, prin pitorescul descrierii, deschide posibilitatea de a te rupe de banal şi de a intra în poveste… Jurnalul Adrianei este, în definitiv, POVESTEA FĂRĂ SFÂRŞIT… nu doar pentru că aşteptăm continuarea, ci pentru că fiecare dintre noi imaginează un altfel de sfârşit, unul în care devine călător pe „Arca lui Noe”, în fiecare dintre colţurile lumii ce vin de departe aproape, ce vin de demult… ACUM şi AICI, sub ochii noştri… China – o țară despre care toată lumea știe câte ceva. Citind, îți dai seama că nu știi nimic, că totul este cameleonic și multe dintre locurile pe care le vezi prin ochii călătorului nu sunt cum le știai. Imaginație stimulată la maximum, gusturi stârnite prin mâncăruri la limita dintre iluzie și realitate, temple disipându-și răceala prin crearea unor imagini inedite ce includ localnici, arome, mirosuri și candele arzând, cu preoţi pozând cu turiştii, cu vânzători de orice. Vedem cu ochii minții grădini, pagode, forfota marilor oraşe sau a celor mai mici (cu doar 5 milioane de locuitori).”

Prof. Petre Isachi a susținut cu argumentele amplei sale posfețe că se lansează o carte valoroasă, produs al interpretărilor posibile, o interacțiune a lor, într-un topos socio- cultural-politic specific:

“Am citit cartea Adrianei Ambrosie, nu ca pe „o sumă de lecţii” (enumerate în prefaţa Un altfel de jurnal, cu erudiţie şi acribie filologică, de prof. dr. Mihaela Chiribău-Albu („lecţii de geografie, de istorie, de cultură, de literatură, de lingvistică, de sensibilitate, de arhitectură, de religie, de economie, de adaptare, despre cum trebuie să te menţii tânăr – pe care nu reuşesc să o învăţ -, o meditaţie despre noi”), ci ca pe un „roman indirect”, atipic. Autoarea cu „îngeraşul pe umăr” moşteneşte ereditatea socratică a ironiei/autoironiei, dar şi jocul maieutic al îndoielii şi al lărgirii sau concentrării (con)textelor narativo-descriptive, plecând de la observaţia/constatarea că orice lucru ar putea fi cu uşurinţă altul decât este, încât acest „altfel de jurnal” este în primul rând o literatură subiectivă, mai precis o epopee a Eului oglindit când în fuga de sine, când în căutarea de sine, când în (ne)mulţumirea de sine…, când în frumuseţea efemeră a peregrinărilor. O scriitură aparent accesibilă, care nu cere decodificarea ironiei doar ca antifrază, ca exprimare per contrarium, ca inversiune semantică, ci şi ca un element de poetică – în sensul de artă a construcţiei documentaro-estetice orientată întru semnificaţie, interogaţie, inefabil, mirare!”

Cristina Ștefan:

“Călătoria și aventura, subgenul narativ care a dat atâtea capodopere literaturii începând cu Iliada și Odiseea, a avut și la noi repere importante și mă gândesc la multitudinea sensurilor care s-au dat călătoriei și lui Ulise redivivus: Calistrat Hogaș cu echilibrul său între jurrnal și evocare, Marian Popa, călătorind imaginar (Călătorie sprâncenată), iată, recent romanul Dincolo al lui Dan Perșa, călătoria plauzibilă a sufletelor după moarte. Adriana Ambrosie a călătorit mult și cu folos pe continente diferite: Europa, Africa, Asia și a fotografiat scriind o stare de fapte de cultură la momentul vizitei sale; muzee, spectacole, interacțiuni didactice, artistice, religie, arhitectură, artă cilinară etc.  Este o carte filmică a realității culturale. Cum apărea Parisul în anul de grație 2010, în privirea unui turist? Aflăm realitatea călătorind pe arca lui Noe printre cele peste 450 de pagini de jurnal- document.”

Ana Chiscop: “Să nu uităm partea  a doua a cărții, acele povestiri amuzante, pline de umor, cu o portretistică bine nuanțată din care preferatul meu rămâne domnul Miluș, acel personaj din Caragiale, funcționar al statului, cu o situație care-i permitea să mai ciupească de ici, de colo.”

Consemnează Cristina Ștefan