LANSARE DE CARTE – VICTOR ENĂȘOAE

iunie 4, 2018 în Evenimente de administrator

Filiala USR Bacău, Biblioteca Județeană Bacău și Editura ArtBook, vă invită la evenimentul

LANSARE DE CARTE – VICTOR ENĂȘOAE   

ROMANUL

O LUMÂNARE PE MALUL PRUTULUI

vineri, 15 iunie 2018, orele 17 în Sala Media a Bibliotecii Județene “Costache Sturdza” din Bacău.

Ediție îngrijită (transcriere din manuscris, corectură, redactare, postfață) de Cristina Ștefan, Prefață: Vlad Sorianu, Biografie, fotografie autor: Ioan Enășoae, Text coperta IV- Cornel Galben,  Imagine copertă: Paul Gaugain – Boy by the Water (1885), redactor Liviu Andone, Tipar: tipografia Elena, director Ovidiu Marchiș.

Considerente critice:

Moartea – ultima lecție de viață
Începând cu inspiratul titlu, O LUMÂNARE PE MALUL PRUTULUI, continuând cu tematica specifică literaturii „obsedantului deceniu” (1949-1959) și culminând cu transfigurarea ei de o cuceritoare spontaneitate emoțională, acest al doilea roman – din nefericire, postum – al lui VICTOR ENĂȘOAE, se impune atenției cu și mai multă îndreptățire decât primul (Obsesia apei, 1999, Ed. Plumb). În „cuvântul” cu care regretatul prieten a dorit să-i prefațez acea primă carte, mă întrebam dacă autorul a izbutit să convertească într-o operă literară experiența de viață, filtrată de o conștiință mereu neliniștită. Răspunsul era, firește, afirmativ: „proza lui e realistă și poate fi numită de largă respirație, apreciată de publicul larg, considerând-o excepțională culegere de nuvele și schițe, de meditații filozofice și moral-politice, pe un fond memorialistic, elaborat cu apetență de scriitor și competență de om superior”. Vasile Sporici-1999- Prefața

Obsedantul deceniu – tragismul unor destine
O poveste de dragoste dramatică din anii ’50, imediat după încheierea războiului. În Bacău, instalarea comunismului a produs, ca în întreaga țară, tragedii familiale, despărțiri, pierderi… Doi adolescenți, cu suflete curate, se îndrăgostesc în timpul liceului, fără a intui vremurile ce vor veni și despărțirea ireparabilă dictată de sistemul bolșevic, când trup din trupul țării s-a rupt, cu consecințe de neimaginat: crime, torturi, prizonierat ucigaș… cei care au scăpat cu viață au rămas marcați psihic și sufletește pentru totdeauna… Un jurnalist al acelor vremuri, nu prea convins de noua orânduire, un spirit justițiar, văzut adesea ca rebel, narează acest roman, el însuși personaj principal. Dacă ziaristul Victor Enășoae, alias Mișu Certean, a fost direct implicat sau nu în această cutremurătoare poveste, va rămâne la latitudinea cititorului să discearnă. Cert este că romanul uluiește, captivează, dezvăluie lumea politică și socială din acei ani, fără rabat de la realitate, fără partizanat. Este anul aniversar al Marii Uniri de la 1918 – acest roman reflectă, într-o poveste de iubire, și marea înfrângere din sufletul neamului, prin pierderea Basarabiei. Cristina Ștefan- Postfață

Recenzorii romanului:

Carmen Mihalache

Petre Isachi

Dan Perșa

Cornel Galben

Cristina Ștefan

Evenimentul va fi moderat de directorul Bibliotecii Județene Bacău, prof. univ. dr. Adrian Jicu.

Vă așteptăm cu un roman de excepție!