POP AUREL

astazi-e-ziua-ta-aurel-pop-2763686

– data naşterii: 22.11.1949

– localitate: Satu Mare

– anul primirii în USR: 2010

– publicaţii:

a) poezie: Pelerinaj de secesiune; Calvarul cuvintelor; Sonete din regatul disperării; Semne dintr-un trunchi de cuvânt; Taina căderilor;

b) critică: La hanul verbelor; Ion Burnar; Schiţă monografică;

c) istorie: Rezistenţa ţărănească din perioada colectivizării…; Vasile Scurtu; Zece ani în serviciul Sătmarului ş.a .

– activitate, distincţii, premii:

Maramureşeanul  Aurel Pop (n. 22 noiembrie 1949) personaj complex (doctorand, şef al „Citadelei”, director de editură) pe lângă îndeletnicirea literelor frumoase,  este şi un admirabil animator al vieţii culturale din părţile „Sătmarului”. A publicat poezie, critică literară, studii de istorie,fiind la cei 65 de ani ai săi un temeinic reper de comunicare rostuită pe tărâmul deloc generos al scrisului!

„Cu influenţe vădite venite dinspre expresionişti, păstrându-şi totuşi rădăcinile într-un ruralism bine stăpânit (dar nici fondul citadin nu-i displace), regăsim la el elemente de un modernism voit,alteori uşor forţat; ba chiar reziduurile unui postmodernism „provincial.”                                                                        (Dorin Sălăjan)

„Autorul este un meşter sigur pe uneltele sale, acestea nu-l trădează nici măcar atunci când poetul le cere s-o facă. Indiscutabil: Aurel Pop este deja o voce distinctă în peisajul nostru liric, poemele sale au frumuseţea senină şi aspră a jocului de nori pe un cer care curge sub picioarele noastre.” (Felicia Pop)

„Versurile poemelor sale par nişte antene telescopice care-şi întind elastic gâturile cercetând spaţiul realului, scrutând necunoscutul, se întrepătrund, se complectează, se luminează reciproc. În structura aceluiaşi vers, precum în păpuşile matrioşca. Dai peste nuclee poetice. Aurel Pop caută esenţializarea maximă a expresiei, de aceea vom găsi în poemele sale formulări  comprimate, percutante, memorabile, versuri tari, ca alcoolul triplu rafinat”( Ioan Nistor)

„Aurel Pop surprinde prin profunzimea discursului liric, prin originalitatea poemelor,  prin acurateţea imaginilor, dar şi prin mesajul tulburător.”  (Petru Scutelnicu)