REVISTA “ATENEU”/APRILIE 2017

mai 5, 2017 în Reviste de administrator

 ATENEU/APRILIE 2017

 

http://ateneu.info/wp-content/uploads/at2017_04net.pdf

 

Revista de culturã ATENEU Inițiator al seriei noi (1964): Radu CÂRNECI • Redacția: Bacãu, Str. Caișilor nr. 7 • Tel/Fax: 0234-512497 • • e-mail: ateneubc@gmail.com • Materialele nepublicate nu se restituie. • • Tipãritã la Tipografia „ELENA“ Bacãu • www.tipografiaelena.ro • ISSN 1221-5813 • • Cititorii se pot abona direct, la redacție, sau cu plata prin virament la Trezoreria Bacãu, cont: RO50 TREZ 0615 010X XX00 0317 Director: Carmen MIHALACHE Redactori: Ioan DÃNILÃ, Adrian JICU (redactor asociat), Marius MANTA, Dan PERȘA, Ștefan RADU, Violeta SAVU

din sumar:

 • In memoriam George Bãlãițã „(…) Mai avea treabã George Bãlãițã. Odatã cu el mai dispare unul dintre cei mai strãluciți reprezentanți ai generației literare din întreaga istorie a literaturii române. O generație care a numãrat romancieri excepționali, poeți excepționali, critici excepționali, ca niciuna dupã al Doilea Rãzboi Mondial; comparabilã cu generațiile de dinainte de rãzboi sau de la sfârșitul secolului al XIX-lea. George Bãlãițã n-a fost doar un membru al acestei generații; a fost unul dintre vârfurile ei. În plus, avea un talent extraordinar. Nu știu câți prozatori români din toate timpurile aveau mâna de prozator a lui George Bãlãițã.“ (Nicolae MANOLESCU)
 • Dumitru Macovei sau bucuria diurnã a picturii
 • Contradicția lui Mironescu Apartenenþã, identitate și memorie culturalã- Adrian Jicu
 • Tincuța Horonceanu Bernevic Prozã scurtã. Punct- Violeta Savu
 • Cornel GALBEN Iconarul ucenic- Marius Manta
 • Marius MANTA Dan Perșa, un solaristician convins
 • Managerul, prietenul, compozitorul Liviu Dănceanu
 • Poezie- Daniela Șontică
 • Decebal Alexandru SEUL Prozã scurtã
 • Leo BUTNARU Jurnal cu George Bãlãițã
 • Nicolae MANOLESCU George Bãlãițã – „vârf al generației sale de scriitori“
 • Cornel GALBEN Gabriela Adameșteanu – o prozatoare emblematicã
 • Vasile SPIRIDON Învoiala cu soarta
 • „Cred în steaua aforismului românesc contemporan“ • interviu cu scriitorul Vasile Ghica
 • Gheorghe IORGA Rilke. Din avatarurile biografiei interioare
 • PORTUGALIA, Madeira , Povești cu pirați, regi și fotbaliști  Ștefan Radu
 • Ștefan MUNTEANU Tudor Vianu despre filosofia creației eminesciene (l)

http://ateneu.info/wp-content/uploads/at2017_04net.pdf