REVISTA MĂRTURII CULTURALE/ REVISTĂ TRIMESTRIALĂ DE CULTURĂ/iul-sept 2017

octombrie 7, 2017 în Reviste de administrator

REVISTA MĂRTURII CULTURALE/ REVISTĂ TRIMESTRIALĂ DE CULTURĂ
Satu Mare, Anul II, nr. 3(7), iulie-septembrie 2017
Director fondator: Aurel Pop Redactor șef: Viorel Câmpean

 

Cuprins:
Editorial: Aurel POP – Românul ıntre bucurie și tristețe
Claudiu PORUMBACEAN
– Centenar Ioniță G.
Andron (1917-2017) III
Marin POP – Invățământul confesional
românesc din zona să tmă reană a fostului
Sălaj istoric ın̂ perioada 1868-1918 Ovidiu T. POP – Microeseuri
Vi orel CAMPEAN – Antal , o familiem e ri t u o a s ă  di n  i s t o ri a m o d e r n ă a  Sătmarului
Aurel POP – In memoriam Epaminonda
Lucaciu – 140 (1877-2017)
Daniela BALU – Reı̂nființarea Episcopiei
Ortodoxe a Maramureșului (1937)
Cristian BOLOȘ – Adevă rata și falsa ın̂ chinare
Carol C. KOKA – Să tmă rel, file de istorie
Interviu: Aurel Pop ı̂n dialog cu prof. dr. Teodor Ardelean
Nicoleta CAMPIAN – Poezii
Mircea ȘTEFAN – Poezii
Marin MOSCU – Poezii
Dumitru Ț IMERMAN – Poezii
Corneliu BALLA – Verde, ploaia de meteoriți –
Preumblarea ın̂ gerilor prin ploaie – III
Terezia FILIP – Betty Kirchmajer-Donca,
„Iubiri mă rturisite” – privind realul cu
rafinat ochi feminin sau Betty KirchmajerDonca,
„Iubiri mă rturisite” – cronica unei jumătăți de veac
Icu CRACIUN – Teatrul lui Ș tefan Mihuț
Filă de dicționar: Maria Mariș DARABAN
Marta CORDEA – „E greu să fugi de tine însăți,
când ești o pasă re de o clipă” – Proză lirică virtuală de Livia Mărcan
Liviu CHISCOP – Triumful lui Ion Luca
Constantin STANCU – Dumitru Hurubă :
Glumim, nu?
Mariana VELISAR-CODRESCU – Vitalitate
lirică și tristețe reflexivă
Octavian CONSTANTINESCU – Talent,
imaginație, creativitate și erudiție, la un loc:
“Ș OBOGRE
-155 de povestiri scurte și
ultrascurte – CHIROMANTUL REGINEI –
nuvelă”, de Adrian Botez
Lucian GRUIA – Silvan G. Escu – Minut infinit
(Ed. Astralis, 2017)
Gheorghe MUNTEANU – Semnul Crucii
Luminița ZAHARIA – Poezii
Ionel POPA – Liviu Rebreanu – Lauda
ță ranului român VEGH Balázs Béla – „… be szép a kö nnyű , halk
b e s z é d ! ” ( D s i d a J e n ő v e r s e i n e k
értékkö zpontú olvasata)
KABAI Yvette – Das Doppelleben Oskar
Pastiors
Reviste primite la redacție
Stanca Ioana URSU – TIFF 2017 a avut ca
temă principală dragostea și relațiile de cuplu
Ioan NISTOR – Cu ocheanul, din Turnul Pompierilor… (jurnal in/util)
Sendoo Hadaa – Traduceri
Luca CIPOLLA – Traduceri

 

Redactor șef adjunct:Ovidiu T. Pop
Secretar de redacție:Marta Cordea
Colectivul redacțional: Cristina Ștefan (Bacău), Florentin Popescu, Lucian Gruia (București), Daniela
Gıf̂ u (Iași), Adrian Botez (Adjud), Constantin Stancu (Hațeg), Marin Pop (Zalău), Ionel Necula (Tecuci),
Mariana Pândaru-Bârgău (Deva), Anca Sırghie (Sibiu), Menuț Maximinian, Elena M. Cımpan, Dorel
Cosma (Bistrița), Icu Crăciun (Năsăud), Olimpia Iacob (Timișoara), Claudiu Porumbăcean, Nicoleta
Câmpian, Carol C. Koka (Satu Mare).
ISSN 2501-120