2 martie 2017, seară literară

martie 2, 2017 în Proiecte culturale de administrator

2 martie 2017, seară literară

Una din cele mai frumoase seri literare, dinamică, interactivă, cu o participare excelentă a doi critici literari redutabili, prof. Grigore Codrescu, prof. Liviu Chiscop, dar și scriitorii Viorel Savin, George Calcan, Sorin Coadă, Telu Leonte, Rodica Dascălu, Ramona Roman și prietena lumii artistice,Mădălina Brăescu Iftimie. A fost frumos, odată, prin bogăție tematică desfășurată în binecunoscuta atmosferă destinsă la Atelier și a doua oară, prin discuțiile lecții la care toți ne facem vinovați.

S-au prezentat patru cărți din lista CARTEA ANULUI 2016, una mai interesantă ca alta, diverse, și poate tocmai de aceea incitante dezbaterilor.

TURNUL LUI JOYCE, de Mariana Velisar-Codrescu, o carte de povestiri autobiografice, care are titlul uneia dintre aceste confesiuni, o vizită la DUBLIN, dar, în compoziție,  și povestiri din copilăria și adolescența autoarei, pline de farmec, nostalgii, întâmplări care au marcat adultul scriitor de mai târziu.

“…Turnul lui Joyce, așezat undeva la marginea orașului, aproape de stâncile ce străjuiau Marea Irlandei, cu apa cam tulbure spre margine, cu multe plante, mușchi verde…toate ieșite din adâncuri, odată cu valurile. ..,casa unde a locuit scriitorul este veche din secolul al VIII-lea, cu ziduri groase, un fel de fortificații de apărare din 1804…Surorile lui vor amenaja totul ca un muzeu, iar romanul Ulise va face Turnul faimos.”

Cartea vine “din stirpea eminesciană-, cu rost documentar dăruită de Mariana Velisar-Codrescu de curând”, spune profesorul Ioan Dănilă în prefață. Prezentarea domnului Codrescu pentru această carte a avut umorul caracteristic de care ne bucurăm la fiecare comentariu literar pe care îl face cu profesionalism.

A urmat cartea poetei Viorica Petrovici, o carte de versuri la editura Ateneul scriitorilor sub titlul ROATA DE CIRC.  S-au lecturat 5 poezii, și au comentat scriitorii Viorel Savin, Telu Leonte, George Calcan…o poezie părelnic ermetică, dar de metaforă profundă, despre care Adrian Dinu Rachieru spunea și am citat:

“De izbitoare bogăție lingvistică, poezia Vioricăi Petrovici, manevrând dezinvolt neologisme, rămâne totuși “un izvor de cântec”. Deși denunță precaritatea prezentului, deși recunoaște deșertăciunea unei lumi care și-a pierdut/vidat sensul această poezie este un imn al bucuriei.”

Prof.Liviu Chiscop a prezentat volumul PROZATORUL BACOVIA,  editura babel, 2016, o carte venită după ani întregi de studii și cercetări, “o carte despre proza bacoviană compusă din interviuri, critică literară, alocuțiuni, despre care aveam puține cunosținte.”

Trecerea în revistă a capitolelor lucrării meritau acordarea unui timp de detaliu dezbaterilor mai largi, de unde a venit ideea unei seri literare dedicate exclusiv acestei lucrări, dedicată exclusiv lui Bacovia. Prefața cărții aparține ieșeanului Cassian Maria SPIRIDON:

“Prin demersul său critic, Liviu Chiscop argumentează adevărul că Bacovia nu e doar poet, ci, în aceeași măsură și prozator. Într-un articol al convorbirilor literare afirmam și comentam aplicat pe text că prozele bacoviene nu sunt cu nimic inferioare poeziei și merită, se înțelege, același interes critic, interes pe care-l vedem atît de prezent în necesara carte a lui Liviu Chiscop”.

Sper ca la următoarea seară literară să ne dedicăm doar acestei lucrări și altor lucrări critice despre Bacovia, scriitor complet.

Am prezentat pe scurt, cartea KSATRIYA,  Sever Bodron și Florin Dura, o carte cu un mixaj de arte ale unor personalități de etnie rromă, artiști, pictori, poeți. Structurată documentar aduce aminte de celebrul film ȘATRA, cu un mesaj clar al autorilor:

“Să milităm necontenit, să asigurăm sănătatea tuturor, pacea și înțelegerea dintre oamenii de toate etniile, să avem mai mult respect și să ocrotim natura și mediul înconjurător, munții, codrii, pădurile, râurile lor, arborii și de ce nu și stelele care ne călăuzesc.”

Greu de filmat în scris o atmosferă literară distinsă, deschisă, diversă, spre final doi dintre participanți erau cufundați într-un caiet licean de amintiri. Mădălina Brăescu Iftimie fusese eleva profesorului Codrescu și depănau imagini din liceu ( Vasile Alecsandri). Poza de grup pierduse deja în fața discuțiilor care nu se voiau la final.

Cristina Ștefan, mărțișor,2