REVISTA 13PLUS NR. 185/2017

martie 31, 2017 în Reviste de administrator

https://www.scribd.com/document/343537964/13-Plus-nr-185

 

CUPRINS:
 
* Petre Isachi, Ovidiu cel pedepsit de Poezie (3), p.3
 
* Alex Oko, Je suis Ovidius;
 
 
* Traian Diaconescu, De la clasicul Ovidiu, la romanticul Leopardi; 5
 
*. Nicolae Mihai, Poeme;
 
 
* Ion Dinvale, Lui Ovidiu (la Tomis);
 
 
* Martin Heidegger, Caracterul de limbă al poeziei; 8
 
* Victoria Milescu, Poesis;
 
 * Viorel Savin, Mirabile coincidenţe;
 
* Ion Fercu, Interviu cu Dan Sandu;
 
* Adrian Voica, Pagina cu distihuri;
 
* Mircea Cărtărescu, un traducător original; 15
 
* Semn şi semne de la Nichita; 17
 
* Tincuţa Horonceanu Bernevic, La o cafea americană…;
 
* Petre Isachi, Suveranitatea ficţiunii ;
 
* Mirela Bălan, Tomas Transtromer, Poeme în proză;
 
 * Doru Kalmuski, Chiriaşul cel nou;
 
* Florin Dorcu, Povestea unui neom;
 
 * Ioan Vicoleanu, Dosarul Bacovia de Constantin Călin;
 
* Cornel Galben, Memoria clipei;
 * Cornelia Ichim Pompiliu, Lada de gândire;
 * Cecilia Moldovan, ,,Atunci şi acum… si la mijloc cuvintele”;
 * Liviu Chiscop, Un roman metempsihotic;
 * Daniel Dragomirescu, Întâlnirea cu Cerberul;
 * Ioan Neacşu, Un roman total;
 * Petre Mihai
Bravu, (In)fidelitatea sinelui;
 * Ioan Ţicalo, Bani albi…;
 * Dana Zetu, Ferma din vale plus coperta…;
 * Cristian W, Schenk, Un bob de lumină…;
 * Gheorghe Urzică, Bărbatul de lut;
 * Petre Mihai
Bravu, Marginalii critice; 
* Alexandru Jurcan, Casa cu obloanele trase (proză scurtă);
 
* Petre Isachi, O întrebare de la ,,Baaadul literar”;
 
* Ion Lazu, Mioriţa
 o ipoteză de lucru;
 * Eleonora Stamate, Wagneriene;
* Cornel Galben, Lecturi aleatorii;
 
* George Calcan, Poezia nu poate fi decât un gest simplu;
 
* Adrian Lungu, Mama;
 
 * Petre Isachi, În Împărăţia aforiştilor 
 
 
* Lucian Blaga
 în spaniolă: Constantin Isache 58
 
* Rodica lăzărescu, Îngerul Angelinei; 59
 
* Ozana Kalmuski, Martorii amintirilor mele. Emanuel Elenescu;
 
* Maria Postu, Bică (proză scurtă); 61
 
* Petre Isachi, Critica înseamnă asceză; 63
 
* Am primit la redacție… 66
 
* Mădălina Sîrghi şi Andrei Flangea; De la Sulmona la Tomis 67
 
13plus
 Revistă de cultură
 
Petre ISACHI
 redactor șef 
 
Str. Aleea Ghioceilor; nr. 3/C/10; cod 600157, Bacău
 
Telefon/fax 0234/537980
 
 
mail: plus1339@yahoo.com; petreisachi@gmail.com
 
Responsabilitatea asupra opiniilor exprimate de autorii articolelor aparține exclusiv acestora.Manuscrisele reținute se publică în ordinea necesităților redacționale.Materialele nepublicate nu se restituie.