REVISTA “MĂRTURII CULTURALE”

aprilie 18, 2017 în Reviste de administrator

REVISTĂ TRIMESTRIALĂ DE CULTURĂ Satu Mare, Anul II, nr. 1(5), ianuarie-martie 2017

 

Director fondator: Aurel Pop Redactor șef: Viorel Câmpean 

 

Din cuprins:

Aurel POP – Editorial: Cine-mparte, parte-și face… Viorel CAMPEAN – Ioan T. Fane, un preot grecocatolic cu preocupări folcloristice Claudiu PORUMBACEAN – Centenar Ioniță G. Andron (1917-2017) Reviste primite la redacție Paula VIRAG – „Horea – Rex Daciae” – considerații privind simbolurile numismatice are răscoalei țăranilor din 1784-1785 Marin POP – Aspecte inedite din viața și activitatea lui Dariu Pop (1877-1965). 130 de ani de la nașterea sa Carol C. KOKA – Poeții sătmăreni C.S. Anderco și Vasile Tarța ın̂ „Jurnalul literar” al lui Nae Antonescu Ovidiu T. POP – Microeseuri Dumitru ȚIMERMAN – S.O.S cultura română, S.O.S. imaginea României ın̂ lume! Marta CORDEA – Aspecte privind activitatea tipograficăa diaconului Coresi Daniel IOJIBAN – Arthur Schopenhauer și investigația metafizică Timea Antonia BEBEA – Poezii Ștefania Cecilia ȘTEFAN – Poezii Cristian BOLOȘ- Numele lui Dumnezeu. Reflecții Horia BADESCU – Portret de critic Gheorghe GLODEANU – Lecturăși profunzime Marta CORDEA – Alexandru Zotta – un spirit mereu tânăr Interviu: Aurel Pop ı̂n dialog cu publicistul și eminescologul Săluc Horvat Interviu: Carmen Bratosin ı̂n dialog cu Mircea Florian Vasile Dan MARCHIȘ- Poezii Echim VANCEA – Poezii Nicoleta CAMPIAN – Poezii Cristina ȘTEFAN – Poezii Maria LETAI – Poezii Constantin STANCU – Turnul (Fragment din romanul Vadul ars) Corneliu BALLA – Verde, ploaia de meteoriți – Preumblarea ın̂ gerilor prin ploaie – I MenuțMAXIMINIAN – Scrisul, ca o duminică Lucian GRUIA – Mihail Gabriel Badea – Parcul Carol Debut: David POPA Cristina ȘTEFAN – Slalom sentimental – roman – Valeria Manta Tăicuțu Contraste arhitecturale Angela Nache MAMIER – Cristina Ștefan: Urbis poem (Din vis, orașul) – Fluxurile lirice ardente peste sufletul orașului Ioan Tipu–SALAJANU – Epigrame Cristina ȘTEFAN – Infinitul contrastelor – Vali Nițu Ionel POPA – Liviu Rebreanu – Metropole, elemente de artăliterară Debut: Sorin NICULESCU Vasile DRAGOMIR – Penița subțire cu talent se ține Muguraș Maria PETRESCU – Leonard IonuțVoicu – Funia roșie Constantin STANCU – Petru Istrate ın̂ tre modelul atomului și aventura de zi cu zi Lucian TURCU – Ovidiu Ghitta, Pânea Pruncilor (The Infants’ Bread). A Post-Tridentine Catechism from the Beginnings of Habsburg Transylvania, L’Harmattan, 2015, 194p. Mircea PIRLEA – Christos și sufletul uman Arleta TAȘCAU – Să dăm școlii un scurt răgaz – activități extracurriculare – Ioan NISTOR – Cu oche anul, din Turnul Pompierilor… (jurnal in/util) Filăde dicționar: George Dan George VULTURESCU – Pictura lui George Dan Traduceri: Poezia coreeană

Redactor șef adjunct:Ovidiu T. Pop Secretar de redacție:Marta Cordea Colectivul redacțional: Cristina Ștefan (Bacău), Florentin Popescu, Lucian Gruia (București), Daniela Gıf̂u (Iași), Adrian Botez (Adjud), Constantin Stancu (Hațeg), Marin Pop (Zalău), Elena Maria Sorban (Cluj-Napoca), Ionel Necula (Tecuci), Mariana Pândaru-Bârgău (Deva), Anca Sır̂ ghie (Sibiu), Meniuț Maximinian, Elena M. Cı̂mpan, Dorel Cosma (Bistrița), Icu Crăciun (Năsăud), Olimpia Iacob (Timișoara), Claudiu Porumbăcean, Nicoleta Cım̂ pian, Carol C. Koka, Lola Gabriela Scripor (Satu Mare).